Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
450 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 126 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 51 นาที

เรียนรู้ศัพท์ที่ใช้ในการสอบ TOEIC ที่เรียงลำดับการใช้บ่อยมากสุดไปน้อยสุด

สอนเทคนิควิธีการท่องศัพท์ 5 ขั้นตอน ให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีธรรมชาติ บวกเทคโนโลยี ทำให้จำศัพท์ 1,250 คำ ในเวลาอันรวดเร็ว

เรียนรู้ศัพท์ที่ใช้งานบ่อยสุด พร้อมการฝึกออกเสียงสำเนียงอเมริกัน เพื่อใช้ในการฟัง การพูด ที่ได้ผลจริงอย่างรวดเร็ว

สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่านที่ไม่ว่าจะสอบ หรือไม่สอบ TOEIC ตั้งแต่นักเรียนระดับประถม มัธยม นิสิต นักศึกษา ผู้บริหาร ตลอดจนคนทำงาน และผู้สนใจใช้งานภาษาอังกฤษทุกท่าน

สามารถนำไปใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล

450 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 126 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 51 นาที

เรียนรู้ศัพท์ที่ใช้ในการสอบ TOEIC ที่เรียงลำดับการใช้บ่อยมากสุดไปน้อยสุด

สอนเทคนิควิธีการท่องศัพท์ 5 ขั้นตอน ให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีธรรมชาติ บวกเทคโนโลยี ทำให้จำศัพท์ 1,250 คำ ในเวลาอันรวดเร็ว

เรียนรู้ศัพท์ที่ใช้งานบ่อยสุด พร้อมการฝึกออกเสียงสำเนียงอเมริกัน เพื่อใช้ในการฟัง การพูด ที่ได้ผลจริงอย่างรวดเร็ว

สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่านที่ไม่ว่าจะสอบ หรือไม่สอบ TOEIC ตั้งแต่นักเรียนระดับประถม มัธยม นิสิต นักศึกษา ผู้บริหาร ตลอดจนคนทำงาน และผู้สนใจใช้งานภาษาอังกฤษทุกท่าน

สามารถนำไปใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล

ผู้สอน

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

244 รีวิว

38 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุด และได้ผลอย่างรวดเร็วที่สุด โดยเฉพาะการเตรียมตัวสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) ซึ่งผู้เข้าสอบจะต้องทำข้อสอบในเรื่องการฟัง และการอ่าน (Listening and Reading) และในอนาคตอีกไม่นานข้อสอบชุดใหม่จะมีการสอบเพิ่มเรื่องการพูดและการเขียน (Speaking and Writing) ซึ่งปัจจุบันได้มีข้อสอบแบบนี้แล้วแบบไม่เป็นทางการ ดังนั้นผู้เข้าสอบจึงต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้า การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ได้ผลและใช้เวลาไม่นาน คือต้องรู้อยู่ 2 เรื่องคือ

1. โครงสร้างภาษาอังกฤษ (English Structure)
2. คำศัพท์ (Vocabulary)

ในเรื่องของ โครงสร้างภาษาอังกฤษนั้น จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคแต่ละประโยคว่า มีความหมายอย่างไร เป็นวิธีลัดที่ทำให้ผู้เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่นักเรียนระดับประถมปลายขึ้นไป จนถึงขั้นมหาวิทยาลัย ตลอดจน คนทำงานที่ทิ้งภาษาอังกฤษไปนาน จะเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเรียนกันเป็น 10 ปี หรือ เป็นเดือน หากแต่ใช้เวลาแค่ 1 วัน เป็นวิธีที่ทั่วโลกใช้มานานกว่าครึ่งทศวรรษ แต่ชุดการวิเคราะห์โครงสร้างภาษานี้ได้สรุปเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาจะเป็นพื้นฐาน ที่จะช่วยในเรื่องการพูด ฟัง อ่านและเขียน ขอเชิญท่านไปพิสูจน์ได้ จากการทดลองเรียนรู้ฟรี! ในคอร์ส  

1. เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English สำหรับคนทำงาน
2. เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Structure สำหรับเตรียมสอบ

สำหรับอีกเรื่องคือ คำศัพท์ ที่ได้คัดสรรแล้วว่า เป็นศัพท์ที่คนทั่วโลกใช้บ่อยที่สุด 10,000 คำ จากการพูด การเขียน ในบทความ ข่าวสาร หนังสือ ที่ได้เก็บรวบรวมในฐานข้อมูลการใช้ของคนทั่วโลกนับแสนคำ แล้วมาเรียงลำดับจากการใช้งานมากที่สุดไปน้อยสุด เหมาะกับน้องๆ ที่เรียนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปถึงคนทำงาน และผู้สนใจทุกท่าน ที่ต้องการรู้ศัพท์อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังได้ฝึกฟังและฝึกออกเสียง ให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุดด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา ตามวิธีการที่ได้แนะนำ ที่จะทำให้สามารถจำคำศัพท์ 1,000 คำได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปใช้ในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน อย่าลืมว่าการเรียนภาษา เป็นการลงทุน ที่เป็นความรู้ติดตัว สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

ในชุดคำศัพท์มาตรฐานที่สำคัญและจำเป็นนี้จะมี 2 ชุดคือ
1. ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ที่แบ่งเป็น 10 ชุดๆ ละ 1,000 คำ (สามารถสมัครได้ที่นี่)
2. ท่องศัพท์ 1,500 คำ มี 3 ชุด แต่ละชุดจะแยกเป็นคำศัพท์ 150 บทๆ ละ 10 คำ คือ
     - ท่องศัพท์ 1,500 คำ Noun ที่ใช้บ่อยสุด
     - ท่องศัพท์ 1,500 คำ Verb ที่ใช้บ่อยสุด
     - ท่องศัพท์ 1,500 คำ Adjective ที่ใช้บ่อยสุด
(สามารถสมัครได้ที่นี่

สำหรับคำศัพท์ล่าสุดนี้จะเป็น "ท่องศัพท์ 1,250 คำ: เตรียมสอบ TOEIC" โดยจะเป็นคำศัพท์ที่สำคัญและจำเป็นที่นำมาจาก หนังสือเตรียมสอบที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก หลายสิบเล่ม แล้วนำมาวิเคราะห์เลือกศัพท์ที่มีการใช้สำหรับสอบ 1,250 คำ โดยเรียงลำดับคำศัพท์ที่พบบ่อยมากสุดไปน้อยสุด พร้อมเสียงทั้ง 1,250 คำ เพื่อฝึกท่องเพื่อเรียนรู้ในส่วนการฟังและการพูด

สำหรับชุด TOEIC ท่องศัพท์ เพื่อใช้สอบนี้ จะเป็นการฝึกท่องศัพท์ทีละ 10 คำ ในการเรียนแต่ละบท จะมีเสียงคำศัพท์สำเนียงเจ้าของภาษาที่พูดซ้ำ 5 รอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน สามารถฝึกท่องศัพท์ได้เร็วขึ้นหลายสิบเท่า ชุดนี้จะใช้ได้กับผู้ที่แม้จะไม่ได้สอบ TOEIC หรือน้องๆ ตั้งแต่ มัธยมต้นขึ้นไป จนถึงคนทำงานก็สามารถใช้ได้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เรียนรู้คำศัพท์ที่พบบ่อยในข้อสอบ TOEIC
- สามารถฝึกฟังและออกเสียงตามให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาได้ไม่จำกัด
- เรียนคำศัพท์ เพื่อใช้ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
- สามารถรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้มาก โดยใช้เวลาไม่นาน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่จะสอบ TOEIC ที่ต้องการเรียนลัดจำคำศัพท์เพื่อสอบ ในเวลาน้อยแต่ได้ผลมาก
- นักเรียนระดับ มัธยมต้น ขึ้นไป เพื่อเรียนรู้และใช้ในการสอบ
- คนทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนคำศัพท์ เพื่อใช้ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างรวดเร็ว
- ผู้จัดการและผู้บริหาร
- เจ้าของธุกิจและผู้เจ้าของ SME
- ผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษทุกท่าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานก็สามารเรียนได้
- แต่แนะนำให้เรียนควบคู่กับคอร์ส เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ Business English สำหรับคนทำงาน และ English Structure สำหรับเตรียมสอบ เพื่อใช้สำหรับสอบในส่วนของ Reading

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

244 รีวิว

38 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Sirikorn Sriwong

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที