Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 0 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 3 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 0 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 3 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ดร.ศราวุธ แรมจันทร์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

473 รีวิว

4 คอร์ส

 • รองคณบดีฝ่ายแผน วิจัยและการพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรการแปรรูปและนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก คอมพิวเตอร์และการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม
 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,382 รีวิว

23 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

Data Scientist หรือนักนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นอาชีพยอดนิยมในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม คมนาคม ค้าปลีก พลังงาน สตาร์ทอัพ ฯลฯ อาชีพนี้เป็นที่ต้องการอย่างสูง เพราะโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคของข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหากองค์กรใดสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ก่อน องค์กรนั้นก็จะมีความได้เปรียบในการแข่งขันมาก

หากคุณมีความใฝ่ฝันที่จะเป็น Data Scientist ทักษะหนึ่งที่คุณต้องมีคือการเขียนโปรแกรมภาษา Python เพราะภาษา Python เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมากในวงการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ภาษา Python สำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่ แนวคิด ส่วนประกอบ logic จนถึงวิธีเขียนโปรแกรม ภายในคอร์สมีตัวอย่างและแบบฝึกหัดสั้นๆ ให้ลองทำด้วย

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- ผู้ที่สนใจงานข้อมูล
- ผู้ที่ต้องทำงานกับข้อมูลเป็นประจำ
- ผู้ที่สนใจอาชีพนักนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เป็นคอร์สเริ่มต้น เหมาะสำหรับทุกคนและไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้
A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
ดร.ศราวุธ แรมจันทร์ (อ.นิว)
อาจารย์นิวปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผน วิจัยและการพัฒนาคุณภาพ และเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการแปรรูปและนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์นิวจบการศึกษาปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์และการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโทสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม และปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.ศราวุธ แรมจันทร์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

473 รีวิว

4 คอร์ส

 • รองคณบดีฝ่ายแผน วิจัยและการพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรการแปรรูปและนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก คอมพิวเตอร์และการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม
 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,382 รีวิว

23 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.6
รายละเอียด
5 ดาว
204
4 ดาว
59
3 ดาว
17
2 ดาว
4
1 ดาว
3
รีวิวบทเรียน
Default
by weerayut Pooncharoen
15056478 1105659146197322 6593460517141957752 n
by ปราโมทย์ นรายศ
Default
by สุดารัตน์ เกษมสุข
Default
by ธิดารัตน์ นนทะโคตร
Default
by ศุภณัฐ กระจ่างแจ้ง
อยากให้แชร์ slide เป็น pdf
Default
by Narubet Saribut
Easy to lean for beginner.
109252836 3040689532715089 4982454544988461676 o
by ณัฐพล เชิดชูปัญญาชน
Open uri20200710 73735 f5ujon?1594348238
by Peerawat Pitipala
?1590854898
by Nahatai Polchoke
Default
by Ning Chacha
24836
by รพี พืชพันธ์
Default
by กชกร บุญเพ็ชร์
?1575114419
by Nuttawut Thuayhanruksa
Unnamed
by yamonphat jaroenthanaphan
อยากให้อธิบายแต่ละ assignment ที่ใช้กับตัวแปรให้ละเอียด เช่น //= &= |= ^= >>= <<=
?1580987881
by ball signal
Default
by สุธารินี พลอยฉิมพารี
Open uri20200702 26277 14rqgaw?1593679287
by Boy Thawatchai
Default
by สินี สดากร
Default
by Nattawat Chompradit
Unnamed
by Sukrit Leelaluk
Default
by นรารัตน์ สวนศิริ
Default
by Setthawoot Sirirattanapun
Default
by digitalmfg new
Unnamed
by Silapakarn Saniskosai
Unnamed
by Phongphat Phanthavong
?1594900409
by chattharika Eiamrod
Default
by Wutthiphat Phongphet
สอนดีมากครับ แต่ตัวอย่างที่ยกมาใช้สอนในแต่ละบท รู้สึกว่าจะง่ายไปนิสนึงครับ
%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c 4 3 60 13 46 14
by จิตรภาณุ ทองดี
สอนดีมากครับ
Unnamed
by makawat mitcharoen
Unnamed
by อนุขา สร้อยผา
Default
by Wityanant Thongsawai
Data?1579843586
by Minta Aomkratoom
Default
by ภัคธร พลประสิทธิ์
Default
by อมรรัตน์ ผุยพัฒน์
Unnamed
by แดง ลัดดา
Default
by สายัณห์ จันทะรังษี
?1592201201
by kraisorn moongmatra
Default
by ภคินกร พูนพายัพ
?1591846162
by Pakin Numthongkam
Default
by รัฐพร บุญเลิศ
Unnamed
by Piyapong Hirunyanurak
Default
by Siwat Penrasamee
Wisanu pic
by วิศณุ วิเศษสิงห์
ปูพื้นได้เข้าใจดีครับ
Open uri20200413 102367 1ozjlhv?1586765007
by Tuche Terdthiti
Default
by rachwalun tanasirirug
Default
by ศรชัย ใจเพชร
Default
by สุรใจ จันทร์หนู
11056553 1026997414006739 1201816217275191968 o
by ปารเมษฐ์ มูลแก้ว
Default
by Teerawat Hongkul
Default
by ธัญพัฒน์ ไทยธัญญพานิช
Default
by พีรพัทธ ตั้งไพบูลย์
Default
by chanikarn samkaeo
Open uri20200430 53756 15kf688?1588260015
by Apisada Hakaew
ปกติเราเป็นคนเรียนรู้ช้า เข้าใจยาก อาจารย์สอนเข้าใจง่ายดีค่ะ
?1532004376
by KAMPANAT SUPHAKITTITHUM
?1503208753
by poomsirat thanakiatchawan
พอเข้าใจครับ
?1525169155
by Krit Kamolvutana
Unnamed
by Peerachai Deesongkram
Default
by Krittin Jaru-masmongkol
Default
by Panapat Prasanboonlert
Open uri20200212 15137 1om943j?1581515012
by Intrania Tutor
Open uri20200229 43520 oauz7e?1582993966
by Nutuy Noi
?1587883353
by Rapeepat Boonthong
?1587618333
by Atthasit Jintana
Default
by อัญชลี สกขุนทด
Default
by กาญจนา ทิพวงค์
Rick
by Sakan Akkara-aektalin
?1539787628
by Thanapong Sangsawangchai
Default
by รุจิรา เศรษฐสมบัติกุล
Default
by ชัญชณา ธนชยานนท์
Default
by สินธุ์นารี สกุลวงษ์
Default
by เจษฎากร ปานสุวรรณ
Open uri20200508 109616 1ep85gu?1588939661
by Bookio Chanon
Default
by ภัทรนิตา จันทร์ยิ้ม
Default
by ธัญรัตน์ การดำริห์
Default
by Patcharnon Surathip
Default
by Promsub Seosattayawong
Img 2158
by จุมพล ศรีปิติวิทยานันท์
37908857 10216864634676388 2233547705915801600 o
by Wongsapat Wirachpisit
Default
by ณัฐธนงค์ แสงดิษฐ
Default
by ศรีกัลยา อ่อนช้อยสุกล
Img 4104
by วิชิระ ลอยชัยภูมิ
Good
Photo
by Jiji Bay
Photo
by Jiji Bay
Default
by ปั้น ศุภรัตนภินันท์
Open uri20191009 255608 7gr3lu?1570558783
by Chananya Asava
Default
by สุรศิษฏ์ ดีสวัสดิ์
Default
by เปรมสุข กลั่นทัต
Default
by Kraiwit Tabthana
Img 4816
by สาคร ศรีสวัสดิ์
Default
by ปรัชญา หนูตีบ
Picture
by Natthanan Sakruangrit
Default
by มารุต มะลิวัลย์
71498684 1691325694334589 7416275645258268672 n
by ภาสกร บวรฤทธิเดช
Default
by ศิระ หฤทัยปรีย์
Default
by หทัยทิพย์ พนาวงศ์
Default
by คณิศร อุดร
Default
by วิววรรธน์ บุญจันทร์
Default
by Chatanun leelanuwong
Default
by เธียรวิชญ์ เฮงเจริญโภคินกุล
Default
by ธัญชนก ลักษณะนุวงศ์
?1585288458
by Nattapon Kaewmanee
Default
by วิธวินท์ พลอยโสภณ
Default
by yuth khwanmueangkaew
Unnamed
by Amnat NGAMTA
Open uri20200425 13738 13r7ajf?1587748293
by Minda Madee
อธิบายละเอียดดีมาก
Unnamed
by Pakin Vivatanaprasert
10898277 10204352057939666 879830945414999654 n
by Rungsak Piyasupkij
Default
by วิลาสินี ศรีมณี
Unnamed
by Chenjop Mapech
ดีมากเลยครับ เอาไว้สอนนักศึกษาต่อครับ
Open uri20200422 26 yeaekp?1587547718
by นันทเนศ บุปผาสวรรค์
Open uri20190313 15862 ob4fer?1552456175
by ก.เก๋ พี่มิวสิค
Default
by จาตุรณต์ ภาวศิลป์
Default
by yodsawee chaisuwan
Default
by Theeranun Limniyakul
Open uri20181106 32497 fvb8rw?1541492561
by Nathaya WanMaii
Default
by พิสุทธิ์ มาลยพันธุ์
อาจารย์สอนละเอียดดี
Default
by methis watnuwan
Unnamed
by Duangnapha Lapyai
Default
by องอาจ จรดล
Default
by พิมพกานต์ เมฆฉาย
Open uri20200425 26 1gzs2tk?1587803889
by Supalak Bunyalapa
Default
by ศราวุธ จะประสงค์
Default
by จตุพร ภู่พูลพันธ์
Open uri20200423 18516 npvssm?1587627242
by Somphop Sukhotanang
?1587621522
by siriwut jungudomporn
Default
by Natthaphon Sueb-Am
Default
by ภาราดา ริรัตนพงษ์
Default
by Napalai Payakapan
Default
by จักรพันธ์ นันทพันธุ์กุล
ขอบคุณครับช่วยให้มีพื้นฐานที่แน่นขึ้น
Default
by ภคินัย ไวแสน
ดีครับ แต่น่าจะมีไฟล์ slide เป็น pdf ให้ Download ครับ
Default
by ธนกฤต ปรางค์ทอง
Default
by วิเชษฐ์รจน์ เอี่ยมสำอางค์
Unnamed
by WorldEnd Withyou
Default
by อุทัย ใจวีระวัฒนา
?1587703064
by Shalom Saengwichai
Sc 2020
by สุชาติ กมลปภาพันธ์
Default
by ธนกฤษณ์ ศรีสุวรรณ
เข้าใจง่ายและเหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีความรู้เรื่อง Python เลย
Default
by ศุภวิชญ์ ปิ่นสุวรรณ์
Default
by Praew Manaspiya
Default
by ธีรรัฐ วงศ์เข็มเพชร
Default
by ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
Default
by กรุณ เชิดรำไพ
Default
by Apilat Jaroenin
Default
by ธีรวุฒิ ศิริวุฒิการ
Unnamed
by Varut Kitayakonupong
Default
by มินตรา งามเจริญ
Default
by Jitada Jewajinda
สอนละเอียดมากค่ะ
Default
by Phaiboon Laopharkdevud
เข้าใจได้ดีครับ
Default
by เวชพิสิฐ สาริก
Open uri20200420 16331 1da4r8s?1587352480
by Thanakrit Wiboonpan
?1579706271
by Pisit Kuensuwan
1468639 10152218389639881 357295654 n
by Phakin Thanakornthitikul
Default
by ภานุเดช สายนาค
Default
by pattara thongmak
Unnamed
by Nattanon Khewkhum
Unnamed
by Chaweewan Saytoh
P2028088 lawaa
by Naroerksh Swasdiroerksh
Tacksasana
by Sasana Namchangtor
Default
by ปวรุตม์ จันทรกมลชัย
?1584643871
by nathanon khoonthong
183a5e6e 3260 43a1 a220 318e0a3c8469
by Thiphaphass Samol
เรียนออนไลน์มีประโยชน์ที่สุด ในช่วงเกิดวิกฤตแบบนี้ ทุกท่านหันมาเก็บตัวเรียนออนไลน์กันดีกว่านะค่ะ
Default
by Phen Belles
Default
by กฤษณะ เชี่ยววิจิตรพันธุ์
Profile burgundy sqr
by Worajedt Sitthidumrong
Default
by ชรัมภ์พล ฟุ้งขจร
Open uri20191111 13671 x242m2?1573406770
by Bew Thanapon
Default
by Chanchai Chaiampon
Open uri20191016 10679 1x01ycc?1571203886
by ศุภณัฐ ดอกไม้ทอง
เหมาะสำหรับคนไม่มีพ้ืนฐาน
Default
by Aim Mage
Unnamed
by Natthanan Bhukan
Default
by เฟื่องลดา บุญสนอง
Default
by Wanjak Pongsittisak
149931 1310796869201 7306607 n
by Somboon tubtimdeang
Default
by Dhanyaravi Dhanapriyabhirom
Open uri20191017 23013 10bmy19?1571246049
by Paradox Ice
Default
by Marisa Chupetch
Open uri20200118 17614 c6hhli?1579347750
by Mangkalapirat Jantanarurk
น่าจะมี Slide ประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดด้วยครับ
Unnamed
by AJ AON Aromsuk
Default
by วัชรกฤษณ์ จงไพบูลย์พัฒนะ
Open uri20191231 236920 1pki04z?1577780922
by Pahuton Sriwichai
Open uri20191202 35176 7abu3q?1575222593
by Patchaya-an Prakrannoppakun
Conan
by Chayutapon Suwannachart
Open uri20191011 7215 1y1uppt?1570782826
by WAROT SERIPRASERT
Default
by ณัฐภูมิ คงวัฒนา
?1579765214
by Wanchan Kijsiri
Default
by METHEE KAMNIL
Unnamed
by Paisan Ninoopakun
Open uri20190907 27 gr7n0l?1567836948
by Nuttapong Imyim
Default
by สุพิชชา อิงประสาร
A8b5e0b3 8992 4a16 a5d0 70114c9d507e
by เกื้อ วัฒนวิจิตร
Open uri20190326 7954 166nhmw?1553593199
by นายสิรภพ ชื่นชีพ
Unnamed
by udom poom
11863334 10153484480496061 9033241458414758224 n
by Pattarachat Maneechaeye
 001597
by Tanagon Pimson
Default
by ปุษยา จันทร์ช่วยนา
Default
by กฤษณะ อ่อนศรี
Open uri20191119 27 kdpuv0?1574128104
by Yoy'y Akira
Default
by ก.แก้ว วัฒนาสกุลเจริย
Unnamed
by SWEETDREAM YEAMSAENG
Default
by Tanakorn Rattanapruk
Unnamed
by Suchet Reaboot
Default
by ปานเนตร ลือชา
ควรมีเอกสารประกอบการเรียนด้วย
Default
by นภัสรพี รื่นภาคจิตร
?1573824862
by thaweehan TH
Default
by วรฉัตร กวีวรศาสตร์
10418275 715316661877745 3751147535097901431 n
by ธนพิทักษ์ ชวนชอบ
Unnamed
by Pangnga Banchongaksorn
?1563888736
by Sarisa Pojanasuvonchai
Ta
by Saran Satangmongkol
Open uri20190529 235 1iivuwd?1559123895
by Kodchakorn Lernsuksarn
คอร์สเข้าใจง่ายดีครับ แต่ง่ายไปหน่อย
Default
by Thepparit Chaikate
Joke
by ศักรินทร์ นาคพลั้ง
Default
by สุนทร ชาวเมืองบน
Default
by ภราดา คงกระพันธ์
Unnamed
by parawee chairaxwattana
?1567151600
by Wiralphach Srisakdanuwat
Default
by วรเมธ ปลอดโปร่ง
Default
by Teeranut Praisuwan
Default
by นงนภัส โกฏิวิเชียร
118651262 3222896951122095 5746786314768079690 o
by นพณัฐ วาปี
Open uri20190213 6181 16qifgz?1550047158
by Sunit Sangkrachon
Default
by Supachai Ocharos
?1564960753
by Pornchai Tangthanyamon
?1560174937
by โชติกา บุญทวีโชค
Default
by Thanyaporn Kajornpet
Img 0567
by Surasak Sangkhathat
?1557489144
by Manotien Yuyanyong
Default
by ปาจรีย์ พิิศิษฐดุลยการ
?1569421855
by ธชา ศรีนวลขาว
Default
by Chayanon Pipatchaisiri
Data?1569661524
by พงศ์ธร ญาติพร้อม
ดีอยู่ครับ
Photo
by Lukkid LK
?1568089374
by Krittapas Bumrungsakulchai
Unnamed
by Apiruedee Thumpornpipat
Default
by นิติเทพ ธนภัทร
Open uri20190904 87303 1ymhibt?1567554755
by Samart Kasetphibal
?1566563329
by LIkit Sea-Ngow
Default
by ชรีรัตน์ ภูเขม่า
Default
by Prasert Takum
8091aedf 20ec 47f6 b4c9 dbc4f551cfe2
by Tansinee Intrararatsamee
3
by Moss Tk
อ.สอนได้เข้าใจดี มีตัวอย่าง
Data?1566116595
by Kapa Chavang
?1567213962
by RATCHADA PHASUK
Default
by จตุรงค์ ศักดิ์ศิริพันธ์
Default
by เนติบัณฑิต สุนทรานุสร
Unnamed
by Penpaka Praparmueng
Open uri20190913 44459 1vlprrf?1568378131
by พรรณนิภา กระจ่างยุทธ
P1032145
by อธิพันธ์ จันทร์บุปผาวรกุล
Open uri20190827 8880 1r2im8y?1566895673
by วรศักดิ์ หงษ์สุวรรณ
So funny
?1567262482
by Nattanan Patchaipoon
90925271 1138150679855103 6372674931078987776 n
by Atthaphan Phummalee
Default
by Supakorn Thammasiri
66351398 2585458474820531 602527681916960768 n
by พฤกษ์ สวัสดี
58673909 10213463559334385 102294438679674880 n
by Pradungroek Bunjongprasoet
Unnamed
by วุฒิภัทร ขีดขิน
Default
by Chanon Pongpamorn
Cat
by Nawat Pakhinthorn
?1567471846
by อางครัตน์ บุญพูล
Default
by วราเทพ ผดุงถิ่น
Default
by Sattawat Wongsuddee
Open uri20190901 30422 32po6e?1567346336
by Tanaphat Mawan
?1567247339
by Ronnakrit Cheinvichai
Img 20190821 080027
by Nipacha Prasomsuk
Img 20190902 184243
by ณัฏฐ์กร ดอนเกษม
Default
by PAWICH NAWAWIROON
Open uri20190904 88259 1ferrgs?1567587872
by Wit Wonghanchao
Open uri20190902 51789 1mc354s?1567418521
by ศราวุฒิ เครือประสาร
10522612 494404227367810 5356121216568482653 n
by Seksin Cheevirot
Img 0654
by Ananya Pholprasert
%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2
by สกัณห์ ปุญญนนท์
Unnamed
by Phutawan Jeenpan
Default
by ณัฐชา จิรวัฒนากิตติ
522beb75 4ada 4fa3 a77a 64e2a05cfdc0
by เชษฐา โทสวนจิต
การตัดต่อยังมีข้อผิดพลาดครับ ช่วงที่อาจารย์พูดผิดขอเทคใหม่ ยังมีอยู่ในคลิปไม่ถูกตัดออกไปหลายจุดเลยครับ
11056434 10153197971398552 2083663837927432425 n
by วัชรพล สร้างกุศล
Unnamed
by ธนกฤต ทับเทศ
Unnamed
by Numthipp Moonsadang
Default
by สรรเสริญ ตาแก้ว
Default
by Noppachai Soontornpipop
Download
by Go for the Stars
1591119073 screen shot 2020 06 02 at 10.30.13 am
by Jane Janisa
Untitled 2
by SkillLane Team
Default
by กตัญญู เบญจพรหมผดุง
Default
by ณัฐวัฒน์ สาริขา
Screen shot 2019 07 29 at 08.20.38
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
Default
by อดิศร พรมแก้วงาม
Default
by กมลชนก อุดยะเขื่อน
Default
by รชตภณ กิตติอภิชาติ