Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,250 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 37 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

3,750 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 37 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

รศ.ดร.ชลวิช นัทธี

5.0 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญในด้าน Artificial intelligence, Machine learning, Knowledge discovery and data mining, Artificial intelligence applications in distance learning และ Pattern recognition.
 • ปริญญาเอก Computer Science,Tokyo Institute of Technology, Japan
 • ปริญญาโท Computer Science,Tokyo Institute of Technology, Japan
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11,064 รีวิว

60 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
Sirindhorn International Institute of Technology

4.8 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

7 คอร์ส

 • Asia's leading institute of technology
 • Established in cooperation with Thammasat University, the Japan Federation of Economic Organizations (KEIDANREN) and the Federation of Thai Industries (FTI)
 • SIIT’s objectives are to produce highly qualified engineers and technologists.

เรียนรู้ Scikit-Learn ไลบรารี Python ยอดนิยมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและ Machine Learning เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่!

พัฒนาฝีมือเขียนโปรแกรมของคุณไปอีกขั้น! คอร์สนี้สอนให้คุณสร้างโมเดล AI และ Machine Learning ด้วยภาษา Python โดยใช้ไลบรารี 'Scikit-Learn' ยอดนิยม เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมข้อมูลไปจนถึงการฝึกและประเมินโมเดล

ในการจะเป็นผู้พัฒนาที่สามารถสร้างและปรับปรุงโมเดล Machine learning และ Deep Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งาน จำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นสูงมากขึ้น เพื่อสร้างโมเดลสำหรับ AI และ Machine Learning ด้วยภาษา Python โดยใช้ไลบรารี 'Scikit-Learn' เริ่มตั้งแต่การเตรียมข้อมูล การสร้าง ฝึก และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของโมเดล ไปจนถึงการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ และเลือกโมเดลที่ดีที่สุดสำหรับข้อมูลที่มี

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- การพัฒนาโมเดล Deep Neural Network โดยใช้ Library Tensor Flow และ Keras
- การพัฒนาโมเดล Convolution Neural Network โดยใช้ Library Tensor Flow และ Keras

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ภาษาที่ใช้
- ภาษาอังกฤษ

ประเภทของคอร์ส
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Artificial Intelligence and Internet of Things (International Program) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้
A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อาจารย์ รศ.ดร.ชลวิช นัทธี
ปัจจุบันอาจารย์ชลวิชดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขามีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านตั้งแต่ Artificial intelligence, Machine learning, Knowledge discovery and data mining, Artificial intelligence applications in distance learning และ Pattern recognition

อาจารย์ชลวิชจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Computer Science,Tokyo Institute of Technology, Japan และปริญญาเอก Computer Science,Tokyo Institute of Technology, Japan

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
รศ.ดร.ชลวิช นัทธี

5.0 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญในด้าน Artificial intelligence, Machine learning, Knowledge discovery and data mining, Artificial intelligence applications in distance learning และ Pattern recognition.
 • ปริญญาเอก Computer Science,Tokyo Institute of Technology, Japan
 • ปริญญาโท Computer Science,Tokyo Institute of Technology, Japan
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11,064 รีวิว

60 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
Sirindhorn International Institute of Technology

4.8 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

7 คอร์ส

 • Asia's leading institute of technology
 • Established in cooperation with Thammasat University, the Japan Federation of Economic Organizations (KEIDANREN) and the Federation of Thai Industries (FTI)
 • SIIT’s objectives are to produce highly qualified engineers and technologists.
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Kittanon Chaimongkol
Default
by ทรงศักดิ์ ชวศุภกุล

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที