Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
เคล็ดลับเลี้ยงดูเด็กออทิสติก ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง
15
15
Auto 1080p 720p 480p
0.75x 1x 1.25x 1.5x 2x
Flash player efdbe177bef2b9598556c7381bece976e34e096087b76ad652a13f174d531798

Adobe Flash Player

เนื่องจากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับการรับชมวิดีโอ เพื่อให้สามารถรับชมวิดีโอได้ โปรดทำตามขั้นตอนตามลิงก์นี้>> Enable Flash Player

เคล็ดลับการเลี้ยงดูเด็กออทิสติก ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง

เนื้อหาหลัก
1. เคล็ดลับการการเลี้ยงดู ที่จะส่งเสริมให้เด็กออทิสติก มีพัฒนาการที่ก้าวหน้า
2. เข้าใจธรรมชาติ และอาการของเด็กออทิสติก
3. แผนที่ชีวิตที่จะนำทางให้เด็กออทิสติก ประสบความสำเร็จ
4. เส้นทางการศึกษา และอาชีพ ของเด็กออทิสติก
5. การเลี้ยงดูเด็กออทิสติกในวัยเด็กเล็ก
6. การเลี้ยงดูเด็กออทิสติกในวัยประถม
7. การเลี้ยงดูเด็กออทิสติกในวัยรุ่น

กลุ่มเป้าหมาย คอรสนี้เหมาะสำหรับ ใครควรเรียนคอรสออนไลนนี้
- พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น
- ผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์
- บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ เรียนคอร์สนี้แล้ว จะทำให้
1. ทำให้ทราบภาพรวม เหมือนมีแผนที่ชีวิต ในการสนับสนุนให้เด็กออทิสติกเติบโต ก้าวหน้าแบบยั่งยืน
2. ทำให้ทราบแนวทางการเลี้ยงดูเด็กออทิสติกแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็กเล็กถึงวัยรุ่น
3. สร้างกำลังใจและความเชื่อมั่นให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ในการเลี้ยงดู ให้เด็กออทิสติก เติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตในวัยผู้ใหญ่ได้ด้วยตนเอง
4. ช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้าไม่ถึงการบริการ ได้ทราบแนวทางในการดูแลเด็กออทิสติกอย่างมีทิศทาง ซึ่งจะส่งผลให้เด็กออทิสติก มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าได้เร็วขึ้น ช่วยย่นระยะเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษา

ประวัติวิทยากร
อาจารย์นิสิตา ปีติเจริญธรรม
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเด็กออทิสติกบ้านอุ่นรัก

การศึกษา
- ศศบ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยาคลินิก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วทม. สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์
- ฝึกปฏิบัติงานด้านงานจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์ กรุงเทพ
- ผู้ให้การปรึกษา โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
- ผู้ก่อตั้ง ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กบ้านอุ่นรักเพื่อดูแลเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
- วิทยากร อาจารย์พิเศษ ด้านสุขภาพจิต เด็กปฐมวัย
- ที่ปรึกษาด้านการกระตุ้นพัฒนาการ การปรับพฤติกรรม และประสานการเรียนร่วม สำหรับเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ขั้นตอนที่1: สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ โดยการคลิ๊กปุ่มด้านขวาบนของเว็บไซต์

Step1 5267986286e2662f232530eaee54fde1b0c4b8ffb1995affca454bef1273babd

ขั้นตอนที่2: กดปุ่ม "ชำระเงิน 999.0 บาทเพื่อเริ่มเรียน"

Step2 c67b47bcc536f4ddf963a720202d1b352dd56b1826e37ed6317ef1806874d488

ขั้นตอนที่3: เลือกวิธีการชำระเงิน

Step3 75168ed7dc7ab80d96e901cecae4eb901eee768107b487c57d809c6504903c79

วิธีการชำระเงิน
วิธีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต: เลือกวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแล้วกรอกข้อมูลเพื่อทำการชำระเงิน
วิธีชำระเงินด้วยการโอนเงิน: กรุณาโอนเงินตามจำนวนมาที่บัญชี
- ธนาคารกสิกรไทย(ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 391-2-15755-6 บจก.สกิลเลน เอดูเคชั่น หรือ
- ธนาคารไทยพาณิชย์(ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 365-2-37407-3 บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด
หลังจากนั้นกรุณาแจ้งโอนเงินผ่านหน้าเว๊บไซต์ หรือ ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งรายการคอร์สที่ลงเรียนมาที่ account@skilllane.com
Paymentdetail small 9c4a7730152e90289382e7f3a50b8b3352bd49e0a49ac268dc5db4fad99a6909
รูปภาพตัวอย่างการชำระเงิน

ขั้นตอนที่4: เริ่มเรียนได้ทันที (กรณีจ่ายผ่านบัตรเครดิต) หรือภายใน 1 วัน หลังแจ้งโอน (กรณีโอนเงิน)ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
info@SkillLane.com
SkillLane
@SkillLane
081-996-7150 (จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 17:00 น.)
นิสิตา ปีติเจริญธรรม
  • ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเด็กออทิสติก "บ้านอุ่นรัก"
  • วิทยากร อาจารย์พิเศษ ด้านสุขภาพจิต เด็กปฐมวัย
  • ที่ปรึกษาด้านการกระตุ้นพัฒนาการ การปรับพฤติกรรม และประสานการเรียนร่วม สำหรับเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น
  • ศศบ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยาคลินิก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วทม. สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บ้านอุ่นรัก
  • ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กในวัย 2-5 ขวบที่มีอาการออทิซึม สมาธิสั้น หรือมีพัฒนาการไม่สมวัย
  • ศูนย์อบรมผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวทางที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูเด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มนี้
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้