Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 94 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 21 นาที

ฝึกการเขียนตามโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุด 6 โครงสร้าง

ฝึกเขียนจากประโยคแบบง่ายไปแบบซับซ้อน

มีตัวอย่างและฝึกทำแบบฝึกหัดที่ใช้งานจริง

อธิบายด้วยภาษาง่ายๆ เข้าใจและเขียนได้ใน 1 วัน

2,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 94 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 21 นาที

ฝึกการเขียนตามโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุด 6 โครงสร้าง

ฝึกเขียนจากประโยคแบบง่ายไปแบบซับซ้อน

มีตัวอย่างและฝึกทำแบบฝึกหัดที่ใช้งานจริง

อธิบายด้วยภาษาง่ายๆ เข้าใจและเขียนได้ใน 1 วัน

ผู้สอน

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

244 รีวิว

38 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ " เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Writing" (2,500 บาท) และ "เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ Business Writing" (2,500 บาท) ในราคาเพียง 3,500 บาท https://www.skilllane.com/course_bundles/writing-package

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

คอร์ส English Writing จะรวม Volume I และ Volume II เข้าด้วยกัน

English Writing I 
ชุดเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองชุด English Writing I จะอธิบายวิธีการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน จากรูปแบบโครงสร้างที่มีการใช้เขียนมาก 6 รูปแบบ โดยจะครอบคลุมการเขียน ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงขั้นซับซ้อน

การเขียนภาษาอังกฤษที่ดีจะเริ่มต้นอย่างไร นับเป็นเรื่องที่ยาก แต่ในคอร์สนี้จะบอกวิธีอย่างง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการเขียนประโยคเป็นภาษาไทย แล้วแปลงเป็นประโยคภาษาอังกฤษ จากนั้นก็จะมาวิเคราะห์โครงสร้างว่าที่เขียนมานั้นถูกต้องหรือไม่

เมื่อเริ่มเรียนรู้หลักการเขียนจากประโยคง่ายๆ ที่มีการใช้งานมาก ก็สามารถนำไปเขียนประโยคที่ซับซ้อน หรือการเขียนบันทึกประจำวัน รายงานการประชุม e-mail หรือกระทั่ง บทความได้ แต่ทุกอย่างเริ่มจากประโยค 1 ประโยค

English Writing II
ชุดเรียนรู้ English Writing II จะอธิบายเจาะลึกการเขียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ประโยคอย่างง่าย (Simple Sentence) ไปถึงประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ที่เป็นประโยคแบบรวม (Compound Sentence) และประโยคแบบซับซ้อน (Complex Sentence) โดยอธิบายจากตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ท่านจะสามารถเขียนและวิเคราะห์โครงสร้างภาษาขั้นสูงได้อย่างมั่นใจ ในเวลา 1 วัน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เจ้าของธุรกิจ SME, คนทำงานทุกระดับ และผู้สนใจทุกท่าน 
นักเรียน ระดับชั้นประถม, มัธยม ถึงมหาวิทยาลัย 
- ผู้เตรียมสอบภาษาอังกฤษตั้งแต่ ม.ต้น และ ม.ปลาย ขึ้นไป

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน 
ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานก็สามารเรียนได้ แต่แนะนำให้เรียนควบคู่กันในคอร์ส "เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ Business English สำหรับคนทำงาน" และ/หรือ "เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Structure สำหรับเตรียมสอบ" จะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น  


อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

244 รีวิว

38 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Soilfish Team
Default
by Surapol Polseattalert

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที