เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Writing
1949 660x390 1646040535
1950 660x390 1646040539

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ " เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Writing" (2,500 บาท) และ "เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ Business Writing" (2,500 บาท) ในราคาเพียง 3,500 บาท https://www.skilllane.com/course_bundles/writing-package

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

คอร์ส English Writing จะรวม Volume I และ Volume II เข้าด้วยกัน

English Writing I 
ชุดเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองชุด English Writing I จะอธิบายวิธีการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน จากรูปแบบโครงสร้างที่มีการใช้เขียนมาก 6 รูปแบบ โดยจะครอบคลุมการเขียน ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงขั้นซับซ้อน

การเขียนภาษาอังกฤษที่ดีจะเริ่มต้นอย่างไร นับเป็นเรื่องที่ยาก แต่ในคอร์สนี้จะบอกวิธีอย่างง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการเขียนประโยคเป็นภาษาไทย แล้วแปลงเป็นประโยคภาษาอังกฤษ จากนั้นก็จะมาวิเคราะห์โครงสร้างว่าที่เขียนมานั้นถูกต้องหรือไม่

เมื่อเริ่มเรียนรู้หลักการเขียนจากประโยคง่ายๆ ที่มีการใช้งานมาก ก็สามารถนำไปเขียนประโยคที่ซับซ้อน หรือการเขียนบันทึกประจำวัน รายงานการประชุม e-mail หรือกระทั่ง บทความได้ แต่ทุกอย่างเริ่มจากประโยค 1 ประโยค

English Writing II
ชุดเรียนรู้ English Writing II จะอธิบายเจาะลึกการเขียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ประโยคอย่างง่าย (Simple Sentence) ไปถึงประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ที่เป็นประโยคแบบรวม (Compound Sentence) และประโยคแบบซับซ้อน (Complex Sentence) โดยอธิบายจากตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ท่านจะสามารถเขียนและวิเคราะห์โครงสร้างภาษาขั้นสูงได้อย่างมั่นใจ ในเวลา 1 วัน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เจ้าของธุรกิจ SME, คนทำงานทุกระดับ และผู้สนใจทุกท่าน 
นักเรียน ระดับชั้นประถม, มัธยม ถึงมหาวิทยาลัย 
- ผู้เตรียมสอบภาษาอังกฤษตั้งแต่ ม.ต้น และ ม.ปลาย ขึ้นไป

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน 
ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานก็สามารเรียนได้ แต่แนะนำให้เรียนควบคู่กันในคอร์ส "เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ Business English สำหรับคนทำงาน" และ/หรือ "เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Structure สำหรับเตรียมสอบ" จะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น  


อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 0% ของคอร์ส

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

251 รีวิว

38 คอร์ส

  • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
  • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
  • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
  • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
  • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
  • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com