Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 134 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 17 นาที

ฝึกเขียนตามหลักไวยกรณ์ที่มีการใช้บ่อยสุด 12 เรื่องหลัก

มีตัวอย่างและฝึกทำแบบฝึกหัดจากประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันและด้านธุรกิจ

อธิบายด้วยภาษาง่ายๆ เข้าใจและเขียนได้ใน 1 วัน

2,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 134 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 17 นาที

ฝึกเขียนตามหลักไวยกรณ์ที่มีการใช้บ่อยสุด 12 เรื่องหลัก

มีตัวอย่างและฝึกทำแบบฝึกหัดจากประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันและด้านธุรกิจ

อธิบายด้วยภาษาง่ายๆ เข้าใจและเขียนได้ใน 1 วัน

ผู้สอน

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

252 รีวิว

38 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ " เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Writing" (2,500 บาท) และ "เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ Business Writing" (2,500 บาท) ในราคาเพียง 3,500 บาท https://www.skilllane.com/course_bundles/writing-package

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้รูปแบบมาตรฐานในการเขียนภาษาอังกฤษที่มีการใช้มากและพบบ่อย ทั้งที่พบในชีวิตประจำวันและการใช้งานทางธุรกิจ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์ 

Business Writing I, II, III
ในชุด Business Writing นั้นจะเน้นในเรื่องการเขียนรูปแบบมาตรฐานที่มีการใช้มากและพบบ่อย และมีการแทรกไวยากรณ์ (grammar) เรื่องที่เกี่ยวกับการเขียนเข้าไปด้วย โดยเน้นตัวอย่างและแบบฝึกปฏิบัติ ที่จะบอกวิธีคิด, อธิบายวิธีเขียน เพื่อที่จะให้ผู้เรียนมั่นใจในการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ พร้อมการวิเคราะห์ โครงสร้างอย่างละเอียด รวมแล้ว 100 กว่าประโยค ซึ่งจะเน้นประโยคที่ใช้งานที่พบในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการใช้งานทางธุรกิจ เมื่อเขียนเสร็จแล้วยังสามารถตรวจสอบได้ว่า ประโยคที่เขียนนั้น ถูกหรือผิดโครงสร้างภาษาอย่างไร จะทำให้ท่านเข้าใจ และสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ในเวลาแค่ 1 วัน 

ดังนั้นในชุดนี้จึงเป็นชุดการเขียนที่ดูแล้ว เข้าใจ สามารถอ่านได้ เขียนได้ แปลได้ อย่างรวดเร็ว จึงเหมาะกับ น้องๆ ที่กำลังเรียนในระดับ ม.ต้นไปจนกระทั่งระดับปริญญาที่ต้องการนำไปใช้ในการสอบ เรื่องการเขียนทั่วไป การเขียนรายงาน การเขียนวิทยานิพนธ์ หรือคนทำงานที่ต้องการนำไปใช้ในการเขียนและการอ่านจดหมาย รายงาน รายงานการประชุม e-mail และอื่นๆ

ท่านที่ต้องการเรียนรู้ในชุดนี้ควรจะต้องผ่านการเรียนรู้ในชุด Business English (สำหรับคนทำงาน) และ English Structure (สำหรับเตรียมสอบ) มาก่อน เพื่อนำไปใช้เรื่องการวิเคราะห์โครงสร้าง จะทำให้เข้าใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้ 
นักเรียน ระดับชั้นประถม, มัธยม ถึงมหาวิทยาลัย 
- เจ้าของธุรกิจ SME, คนทำงานทุกระดับ และผู้สนใจทุกท่าน
- ผู้เตรียมสอบภาษาอังกฤษตั้งแต่ ม.ต้น และ ม.ปลาย ขึ้นไป

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน 
ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานก็สามารเรียนได้ แต่แนะนำให้เรียนควบคู่กันในคอร์ส "เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ Business English สำหรับคนทำงาน" และ/หรือ "เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Structure สำหรับเตรียมสอบ" จะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น  


อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

252 รีวิว

38 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Chedar Panichkul

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที