Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 24 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

มิติใหม่ของ Virtual Conference กับการรวมตัวผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจากทุกภาคส่วน เพื่อค้นหายุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยจะก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด-19

พิเศษ ฟรี E-Books สรุปเนื้อหา THE STANDARD Economic Forum

จัดทำโดย THE STANDARD สำนักข่าวออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ ให้ความรู้ ความคิด และแรงบันดาลใจ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หลากรูปแบบ ทั้งคอนเทนต์ออนไลน์ วิดีโอ และพอดแคสต์

1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 24 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

มิติใหม่ของ Virtual Conference กับการรวมตัวผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจากทุกภาคส่วน เพื่อค้นหายุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยจะก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด-19

พิเศษ ฟรี E-Books สรุปเนื้อหา THE STANDARD Economic Forum

จัดทำโดย THE STANDARD สำนักข่าวออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ ให้ความรู้ ความคิด และแรงบันดาลใจ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หลากรูปแบบ ทั้งคอนเทนต์ออนไลน์ วิดีโอ และพอดแคสต์

ผู้สอน

THE STANDARD

4.9 คะแนนเฉลี่ย

68 รีวิว

3 คอร์ส

  • สำนักข่าวออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ ให้ความรู้ ความคิด และแรงบันดาลใจ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หลากรูปแบบ ทั้งคอนเทนต์ออนไลน์ วิดีโอ และพอดแคสต์ เนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่องในประเทศและต่างประเทศ ครบถ้วนทุกประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง แฟชั่น และไลฟ์สไตล์

พิเศษ! ท่านสามารถสมัครคอร์สออนไลน์รับชมย้อนหลังงาน THE STANDARD Economic Forum ครบทั้ง 3 วัน ในราคา 3,900 บาท (ปกติ 4,500 บาท) ได้ ที่นี่

พิเศษ! ฟรี ! E-Book สรุปเนื้อหา THE STANDARD Economic Forum

มิติใหม่ของ Virtual Conference กับการรวมตัวกว่า 40 ผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจากทุกภาคส่วน เพื่อค้นหายุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยจะก้าวต่อไปหลังวิกฤตโควิด-19 THE STANDARD Economic Forum Day 2 ประกอบไปด้วย 5 พาเนล ดังนี้

1. A NEW ERA OF NATION STATES นิยามใหม่ของรัฐชาติหลังโควิด-19
เรื่องของรัฐคือเรื่องของเรา ปรับตัวอย่างไรเมื่อความเป็น ‘รัฐชาติ’ อาจต้องถูกนิยามใหม่ในโลกหลังโควิด-19
เมื่อวิกฤตโรคระบาดทำให้เกิดการขยายตัวของความรู้สึกชาตินิยมทั่วโลก แนวโน้มความสัมพันธ์ที่ควรจับตามองคืออะไร เส้นแบ่งระหว่างสิทธิเสรีภาพและความเป็นส่วนตัวของพลเมืองเพื่อเป้าหมายความมั่นคงด้านสาธารณสุขต้องถูกทบทวนใหม่อย่างไร ความเป็นผู้นำในอุดมคติเพื่อการรับมือกับวิกฤตฉุกเฉินเป็นแบบไหน และอะไรคือโจทย์ใหญ่ที่รัฐราชการไทยต้องปฏิรูปเพื่อเตรียมรับมือกับวิกฤตครั้งต่อไป

ร่วมเสวนาโดย
ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ 
ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2. CONSUMER BEHAVIOUR TRENDS พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้ว แบรนด์ต้องปรับตัวอย่างไร
เวทีที่นักการตลาดและคนทำธุรกิจไม่ควรพลาด! ชวนเจาะลึก New Normal ของพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศไทย สำรวจ Customer Journey ที่เปลี่ยนไป และอะไรคือเทคโนโลยีที่จำเป็นในการเข้าหาผู้บริโภคในโลกหลังโควิด-19

ร่วมเสวนาโดย
อรรถวุฒิ เวศรานุรักษ์ ประธานกรรมการบริหาร Adapter Digital Group
สมวลี ลิมป์รัชตามร กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จำกัด
นพมาศ ศิวะกฤษณ์กุล Managing Partner บริษัท McKinsey & Company (ประเทศไทย) จำกัด 

3. THE NEW MEDIA LANDSCAPE ภูมิทัศน์สื่อและพฤติกรรมการเสพสื่อหลังโควิด-19
นักโฆษณาและคนทำสื่อต้องรู้! เผยอินไซต์พฤติกรรมการเสพสื่อของคนไทยในช่วงโควิด-19 แนวโน้มการใช้จ่ายงบโฆษณาในแต่ละแพลตฟอร์มเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และอะไรคือสิ่งสำคัญที่สื่อและเอเจนซีต้องเรียนรู้จากวิกฤตนี้ เพื่อนำไปใช้พัฒนาการสื่อสารและสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

ร่วมเสาวนาโดย
ศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)
ภวัต เรืองเดชวรชัย ผู้อำนวยการธุรกิจ สายงานการวางแผนและกลยุทธ์สื่อโฆษณา บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จํากัด หรือ MI
ดร.อาภาภัทร บุญรอด ประธานกรรมการบริหาร คันทาร์ อินไซท์ ประเทศไทย 

4. TRUST ECONOMY เศรษฐกิจของความไว้ใจ กับการขับเคลื่อนโลกหลังโควิด-19
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ได้ชื่อว่า ‘แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี’ กับมุมมองต่อการสร้างเศรษฐกิจของความไว้ใจ (Trust Economy) และทำไมคำนี้จึงสำคัญต่อการขับเคลื่อนโลกหลังจากนี้ 

5. URBAN LIFE TRANSFORMATION โลกอนาคตของการออกแบบเมือง เมื่อบ้านเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง
บ้าน ออฟฟิศ และเมืองจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างไร เมื่อ Work from Home กลายเป็นเรื่องปกติ
โควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตทุกคนเปลี่ยนไป และวิกฤตนี้ยังสะท้อนปัญหา ‘เมือง’ ของประเทศไทยในหลากหลายมิติ สร้างโจทย์ใหม่ให้การออกแบบพื้นที่สาธารณะ ที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำงาน แล้วสิ่งสำคัญที่นักพัฒนาพื้นที่ นักออกแบบ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริหารนโยบายเมืองควรเรียนรู้คืออะไร

ร่วมเสวนาโดย
ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
ผศ.ดร.รชพร ชูช่วย สถาปนิก บริษัท all(zone) จำกัด และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จัดทำโดย
THE STANDARD สำนักข่าวออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ ให้ความรู้ ความคิด และแรงบันดาลใจ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หลากรูปแบบ ทั้งคอนเทนต์ออนไลน์ วิดีโอ และพอดแคสต์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่องในประเทศและต่างประเทศ ครบถ้วนทุกประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง แฟชั่น และไลฟ์สไตล์

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
THE STANDARD

4.9 คะแนนเฉลี่ย

68 รีวิว

3 คอร์ส

  • สำนักข่าวออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ ให้ความรู้ ความคิด และแรงบันดาลใจ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หลากรูปแบบ ทั้งคอนเทนต์ออนไลน์ วิดีโอ และพอดแคสต์ เนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่องในประเทศและต่างประเทศ ครบถ้วนทุกประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง แฟชั่น และไลฟ์สไตล์
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
16
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by V K
Default
by กาญจนา แสงรัตน์
Default
by Thirapat Chirapipat
Open uri20191001 118325 1ek4rlh?1569897251
by Boonyawat Boonradom
Default
by Ploy Phantila
love the second session
Open uri20200624 26 37gbvx?1592965561
by Kridsada Ridtikerd
Default
by Paradee Mungpakdee
Unnamed
by Chalit Rangsimatewan
ดีมากเลยครับ
1591119073 screen shot 2020 06 02 at 10.30.13 am
by Jane Janisa
Default
by Suwipon Srithumchai

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที