Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
790 บาท 1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 45 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

ในบางครั้งเราไม่มีไอเดีย คิดงานไม่ออก จะทำอย่างไรดี

คอร์สนี้มีคำตอบให้คุณสำหรับแนวทางการระดมความคิดและไอเดียสร้างสรรค์ของทุกคนเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

790 บาท 1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 45 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

ในบางครั้งเราไม่มีไอเดีย คิดงานไม่ออก จะทำอย่างไรดี

คอร์สนี้มีคำตอบให้คุณสำหรับแนวทางการระดมความคิดและไอเดียสร้างสรรค์ของทุกคนเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

ผู้สอน

จีรวัฒน์ เยาวนิช (อ.ต้น)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

21 คอร์ส

 • วิทยากรประจำ MindDoJo
 • วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Corporate Innovation, Team Engagement, Design Thinking for Business และ Leadership Psychology
 • ประสบการณ์จากการทำงานในองค์กรชั้นนำภายในประเทศมากกว่า 6 ปี
 • ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษามากกว่า 5 ปี
 • ปริญญาโท Master of Management (M.M,), Entrepreneurship & Innovation, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี Bachelor of Arts (B.A.) Psychology, Silpakorn University
MindDoJo (Thailand)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

44 รีวิว

79 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้ถึงแนวทางในการระดมความคิด ออกไอเดีย ที่นอกจากจะช่วยสร้างวิธีการใหม่ ๆ ให้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้หลายหลายแตกต่างไปจากเดิม

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
Ideation คืออะไร?
Ideation เป็นแนวทางที่จะเปิดกว้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่ช่วยพัฒนาทางเลือกสำหรับแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายของเรา ด้วยการระดมความคิด เพื่อสร้าง Solution ที่ตอบโจทย์ความท้าทายที่เกิดขึ้น โดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างทางเลือกที่หลากหลายและแตกต่างไปจากแนวคิดเดิม ๆ

อาจมีคนสงสัยว่าและทำไมเราถึงต้องทำ Ideation ก็แค่คิดไอเดียไม่ใช่หรือ? แต่เช่นเดียวกับสำนวน "สองหัวดีกว่าหัวเดียว" โดยเฉพาะกับสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้หรือเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดจนแทบตั้งตัวไม่ทัน การระดมสมองจะเป็นวิธีที่ช่วยให้ได้ไอเดียในการสร้างทางเลือกและวิธีการใหม่ ๆ ที่เหมาะสำหรับวิธีการแก้ปัญหาหรือความท้าทายนั้น ๆ
หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการวิธีการสร้างไอเดียที่แปลกใหม่ ให้เกิดขึ้นกับงาน แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้มีความถนัดทางด้านการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ ก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้เพราะ MindDoJo เชื่อว่าทุกคนก็สามารถคิดไอเดียใหม่ ๆ ได้ เพียงแค่ต้องมีตัวช่วยและการแนะแนวทางที่จะช่วยคิดเท่านั้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้เทคนิควิธีการคิดไอเดียใหม่ ๆ ที่ต่างไปจากเดิม สามารถนำไปใช้ได้จริงกับงานของตัวเอง
- สามารถคิดและสร้างไอเดียนวัตกรรมได้และสามารถนำไอเดียไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการวิธีการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับชิ้นงาน แม้จะไม่ใช่ผู้ที่ถนัดทางด้านการคิดไอเดียก็ตามที

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
จีรวัฒน์ เยาวนิช (อ.ต้น)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

21 คอร์ส

 • วิทยากรประจำ MindDoJo
 • วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Corporate Innovation, Team Engagement, Design Thinking for Business และ Leadership Psychology
 • ประสบการณ์จากการทำงานในองค์กรชั้นนำภายในประเทศมากกว่า 6 ปี
 • ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษามากกว่า 5 ปี
 • ปริญญาโท Master of Management (M.M,), Entrepreneurship & Innovation, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี Bachelor of Arts (B.A.) Psychology, Silpakorn University
MindDoJo (Thailand)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

44 รีวิว

79 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Chayanont Ulit
2023 06 28 225557
by aritc.training yru.ac.th
Avatar
by Nipapron Gadchun

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที