Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 41 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 16 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

ไม่มีพื้นฐานเรื่องสถิติมาก่อนก็เรียนได้

สอนหลักการทางสถิติตั้งแต่พื้นฐาน และเน้นการประยุกต์ใช้ Excel มาช่วยทั้งการเขียนสูตร และใช้เครื่องมือใน Data Analysis Toolpak

สอนโดย ศิระ เอกบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Microsoft Excel เจ้าของแฟนเพจ "เทพเอ็กเซล Thep Excel" ชื่อดัง

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 41 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 16 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

ไม่มีพื้นฐานเรื่องสถิติมาก่อนก็เรียนได้

สอนหลักการทางสถิติตั้งแต่พื้นฐาน และเน้นการประยุกต์ใช้ Excel มาช่วยทั้งการเขียนสูตร และใช้เครื่องมือใน Data Analysis Toolpak

สอนโดย ศิระ เอกบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Microsoft Excel เจ้าของแฟนเพจ "เทพเอ็กเซล Thep Excel" ชื่อดัง

ผู้สอน

ศิระ เอกบุตร

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1,806 รีวิว

11 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์และแฟนเพจ "เทพเอ็กเซล Thep Excel" เจ้าของบทความบนโลกออนไลน์ที่มีคนกด Like นับแสน
 • วิทยากรสอนวิธีใช้โปรแกรม Microsoft Excel ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นสูง เพื่อ Work Life Balance ที่ดี ทำงานน้อยลง ได้งานมากขึ้น
 • ผู้เขียนหนังสือขายดี Excel Level Up!, จอมเวทเทพเอ็กเซล, Excel Power Up!
 • ผู้ถือประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist : Expert Certificate
 • ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทพเอ็กเซล Thep Excel

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1,806 รีวิว

11 คอร์ส

 • สอนวิธีใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Power BI เบื้องต้นถึงขั้นสูง เพื่อลดเวลาทำงาน แต่ถูกต้องแม่นยำขึ้น

คอร์สนี้จะสอนหลักการทางสถิติและการใช้เครื่องมือสถิติ รวมถึงการทำ Simulation ใน Excel เพื่อช่วยในการตัดสินใจและสรุปผล ออกแบบให้แม้แต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องของสถิติมาก่อนก็เรียนได้ เพราะเราสอนตั้งแต่หลักการความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบต่าง ๆ ทฤษฎีสำคัญ ๆ ไปจนถึงการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยที่เน้นไปที่การประยุกต์ใช้ Excel มาช่วยทั้งการเขียนสูตร และใช้เครื่องมือใน Data Analysis Toolpak

หัวข้อของหลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกับหลักการทางสถิติใน Excel ตั้งแต่ต้น ในรูปแบบของ Workshop เพื่อเก็บความรู้และเทคนิคการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้นทีละขั้น
    - ค่ากลาง และ Mean แบบต่าง ๆ
    - การคำนวณ Percentile, Quartile แบบ Inclusive, Exclusive
    - หลักการนับ ความน่าจะเป็น และ Bayes’ Theorem
    - การสุ่มค่าตัวเลขใน Excel และการทดลอง Simulation สถานการณ์แบบง่าย
    - Distribution พื้นฐาน เช่น Binomial, Uniform, Normal Distribution
    - หลักการทำงานของ Data Table และ การใช้ Data Table ทำ Simulation
    - หลักการ Central Limit Theorem, Confidence Interval ของ Mean และ Proportion
    - หลักการ Hypothesis Test การทดสอบสมมติฐาน ของ Mean และ Proportion
    - Chi-Square Goodness of Fit Test และ Independence Test
    - การเรียกใช้ Analysis Toolpak การ Random ค่า และ เรียกผลสรุป Descriptive Statistics
    - ความแตกต่างของ 2 Sample vs. Paired T-Test
    - Poisson Distribution และ Exponential Distribution
    - ตัวอย่างการทำ Simulation เช่น จำลองการลงทุนระยะยาวในหุ้น, การเข้าคิวเบื้องต้น
    - การคำนวณ Correlation
    - การคำนวณ Multiple Linear Regression

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับ
ผู้ที่ทำงานวางแผน พนักงานหรือเจ้าของกิจการที่ต้องการใช้ Excel วางแผนในเรื่องสำคัญ ๆ แล้วอยากจะนำเรื่องของการทำแบบจำลอง และหลักสถิติมาช่วยวิเคราะห์การตัดสินใจทางธุรกิจแต่ยังไม่มีพื้นฐาน
- นักลงทุน ที่อยากจะได้เครื่องมือช่วยตัดสินใจด้านการลงทุน ช่วยให้เห็นความเสี่ยงในการลงทุนชัดเจนมากขึ้น
- นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ที่ต้องการทำทวนหลักการของวิชาสถิติในเวลาอันสั้น และอยากเรียนรู้ว่าใช้เครื่องมือสถิติใน Excel มีวิธีการทำอย่างไร ซึ่งมันจะทำให้คุณเข้าใจการเรียนมากขึ้นไปด้วย

เมื่อเรียนหลักสูตรนี้ คุณจะได้
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และทำแบบจำลองด้วย Excel ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นและมีหลักฐานสนับสนุนการตัดสินใจด้วยวิธีการที่เป็นที่ยอมรับด้วยศาสตร์ของวิชาสถิติ
- การทำ Simulation ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจความเป็นไปได้ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้น และนั่นก็จะเพิ่มคุณค่าให้ตัวคุณอีกมหาศาล
- เพิ่มความโดดเด่นในใบสมัครงานของคุณ ด้วยการเพิ่มทักษะที่โดดเด่นกว่าคนใช้ Excel ส่วนใหญ่

ความรู้เบื้องต้นที่จะต้องมีก่อนเรียน
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากหลักสูตรนี้ คุณควรมีความเข้าใจพื้นฐานของ Excel และคุ้นเคยกับฟังก์ชันและสูตรต่าง ๆ อยู่แล้ว ซึ่งหากคุณยังไม่มีพื้นฐานแนะนำให้เรียนคอร์ส Excel Level Up Update ยกระดับทักษะคุณ ทุ่นเวลาการทำงาน ก่อนก็เพียงพอแล้ว

เริ่มเรียนตอนนี้ ได้ทักษะใหม่ทันที
เริ่มต้นการเรียนรู้วิธีใช้หลักการทางสถิติและการสร้างแบบจำลองมาทำงานใน Excel ลงทะเบียนวันนี้และเริ่มตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วย Excel Statistics & Simulation : วิเคราะห์สถิติและทำแบบจำลองช่วยตัดสินใจด้วย Excel

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 24 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ศิระ เอกบุตร

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1,806 รีวิว

11 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์และแฟนเพจ "เทพเอ็กเซล Thep Excel" เจ้าของบทความบนโลกออนไลน์ที่มีคนกด Like นับแสน
 • วิทยากรสอนวิธีใช้โปรแกรม Microsoft Excel ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นสูง เพื่อ Work Life Balance ที่ดี ทำงานน้อยลง ได้งานมากขึ้น
 • ผู้เขียนหนังสือขายดี Excel Level Up!, จอมเวทเทพเอ็กเซล, Excel Power Up!
 • ผู้ถือประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist : Expert Certificate
 • ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทพเอ็กเซล Thep Excel

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1,806 รีวิว

11 คอร์ส

 • สอนวิธีใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Power BI เบื้องต้นถึงขั้นสูง เพื่อลดเวลาทำงาน แต่ถูกต้องแม่นยำขึ้น
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by สุกัญญา สมยาราช
Default
by Emmy Edu

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที