Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,790 บาท 2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 18 นาที

1 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เนื้อหาตกผลึกจากประสบการณ์ตรงในการให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์รวมของหมอแดงตลอด 3 ปี

ถ่ายทอดทฤษฎีการแพทย์แผนไทยในภาษาที่เข้าใจง่าย เห็นภาพ นำไปปรับใช้ดูแลตัวเองได้จริง

สอนโดย หมอแดง แพทย์แผนไทย เจ้าของช่องยูทูป Healthy Daisy สุขภาพดีไปด้วยกัน ที่มีผู้ติดตามเกือบ 2 แสนคน

1,790 บาท 2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 18 นาที

1 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เนื้อหาตกผลึกจากประสบการณ์ตรงในการให้คำปรึกษาสุขภาพแบบองค์รวมของหมอแดงตลอด 3 ปี

ถ่ายทอดทฤษฎีการแพทย์แผนไทยในภาษาที่เข้าใจง่าย เห็นภาพ นำไปปรับใช้ดูแลตัวเองได้จริง

สอนโดย หมอแดง แพทย์แผนไทย เจ้าของช่องยูทูป Healthy Daisy สุขภาพดีไปด้วยกัน ที่มีผู้ติดตามเกือบ 2 แสนคน

ผู้สอน

 • แพทย์แผนไทย เจ้าของช่อง YouTube "Healthy Daisy สุขภาพดีไปด้วยกัน" ผู้ติดตามเกือบ 200,000 คน
 • เจ้าของ FB Page "Daisyinspire หมอแดง แพทย์แผนไทย" ผู้ติดตามเกือบ 20,000 คน
 • เจ้าของ TikTok "หมอแดง แพทย์แผนไทย" ผู้ติดตาม 14,800 คน 
 • เจ้าของร้านขายยารุ่น 2 (คุณพ่อเปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519)
 • ที่ปรึกษาด้านการดูแลรักษาสุขภาพกายและใจแบบองค์รวม
 • คอลัมนิสต์วารสารยา ของสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
 • วิทยากรรับเชิญด้านสุขภาพ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
วันนี้คนสนใจสุขภาพกันมากขึ้น อยากแข็งแรง พึ่งยาหาหมอน้อยลง แต่จะมีสักกี่คนที่จะนำข้อมูลสุขภาพที่มีมากมายมาปรับใช้ดูแลตัวเอง หรือเป็นหมอให้ตัวเองได้จริง คอร์สนี้จะพาทุกคนไปเข้าใจพื้นฐานของร่างกายและกลไกการเกิดโรคตามหลักการแพทย์แผนไทย ที่เน้นการรักษาสมดุลสุขภาพด้วยตัวเองแบบองค์รวม สอดคล้องกับธรรมชาติ ให้เราเข้าใจแก่นรากของการมีสุขภาพที่ดี ความเชื่อมโยงของธาตุทั้ง 4 ที่ขับเคลื่อนร่างกาย และเข้าใจปัจจัยกระตุ้นก่อโรค เพื่อสามารถใช้ชีวิตในเชิงป้องกันได้ 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- รู้จักองค์ประกอบร่างกาย และกลไกการทำงานของร่างกายแบบองค์รวมตามหลักการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง
- รู้กลไกการเกิดโรค และปัจจัยกระตุ้นก่อโรค เพื่อใช้ชีวิตในเชิงป้องกัน
- รู้จุดอ่อนสุขภาพในแต่ละวัย และวิธีสังเกตอาการป่วยไข้ของตัวเอง มีแนวทางเยียวยาตัวเองได้
- รู้เทคนิคการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดีสมวัย

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ท่านที่อยากเข้าใจโรค เข้าใจร่างกายในแบบแพทย์แผนไทย
- ท่านที่สนใจความรู้ทางแพทย์แผนไทยเพื่อนำไปปรับใช้ดูแลสุขภาพได้จริง (ไม่ต้องการเรียนเชิงลึกหลายปีเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพ)
- ท่านที่เบื่อกับการใช้ยา เพื่อแก้ปลายเหตุ อยากดูแลตัวเองจากภายใน
- ท่านที่รักสุขภาพ อยากเข้าใจร่างกาย และแข็งแรงตามวัย
- บุคลากรด้านสุขภาพ หรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่ต้องการข้อมูลเพื่อให้คำแนะนำลูกค้าหรือคนไข้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพองค์รวม

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ เป็นความรู้สุขภาพที่เข้าใจได้ง่ายทุกเพศทุกวัย

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • แพทย์แผนไทย เจ้าของช่อง YouTube "Healthy Daisy สุขภาพดีไปด้วยกัน" ผู้ติดตามเกือบ 200,000 คน
 • เจ้าของ FB Page "Daisyinspire หมอแดง แพทย์แผนไทย" ผู้ติดตามเกือบ 20,000 คน
 • เจ้าของ TikTok "หมอแดง แพทย์แผนไทย" ผู้ติดตาม 14,800 คน 
 • เจ้าของร้านขายยารุ่น 2 (คุณพ่อเปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519)
 • ที่ปรึกษาด้านการดูแลรักษาสุขภาพกายและใจแบบองค์รวม
 • คอลัมนิสต์วารสารยา ของสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
 • วิทยากรรับเชิญด้านสุขภาพ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Thitikorn Maimun
20230531 063651
by เอกพล บัวแก้ว

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที