Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 4 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

หลักสูตรนี้จะทำให้เรื่องกลยุทธ์ที่มีความซับซ้อนเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีคิดและวิธีการวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไประยุกต์ใช้ได้จริง

สอนโดย ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล ที่ปรึกษาและผู้ฝึกอบรมด้านกลยุทธ์ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 4 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

หลักสูตรนี้จะทำให้เรื่องกลยุทธ์ที่มีความซับซ้อนเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีคิดและวิธีการวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไประยุกต์ใช้ได้จริง

สอนโดย ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล ที่ปรึกษาและผู้ฝึกอบรมด้านกลยุทธ์ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง

ผู้สอน

รศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล

4.9 คะแนนเฉลี่ย

67 รีวิว

2 คอร์ส

 • ที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์และธุรกิจ และเป็นผู้ฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำในประเทศไทย
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • เป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ ประเทศออสเตรเลียและเยอรมนี
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกลยุทธ์ (Strategy Management Professional: SMP) ผ่านการรับรองโดย International Association for Strategy Professionals ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง
 • ผู้เขียนตำรา "การจัดการเชิงกลยุทธ์"
 • ผู้จัดรายการ The Future Sight Podcast ให้กับ Salmon Podcast
 • ปริญญาเอกด้านการจัดการ จาก University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาโทด้านการบริหาร จาก Central Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร ด้านการวางแผนกลยุทธ์ในอนาคต จาก University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร ด้านการวางแผนกลยุทธ์ จาก George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา

คอร์สนี้จะได้เข้าใจวิธีการคิดแบบมีกลยุทธ์ เข้าใจถึงการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่สำคัญ ที่จะช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์รวมถึงเข้าใจกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่ถูกต้อง

ในปัจจุบัน โลกของธุรกิจมีการแข่งขันสูง และมีการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนที่มีความสามารถในการคิดและวางแผนกลยุทธ์ จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทำให้องค์กรอยู่รอดจากการดิสรัปชั่น รวมถึงสร้างผลกำไรและการเจริญเติบโตให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

โดยในหลักสูตรนี้จะทำให้เรื่องกลยุทธ์ที่มีความซับซ้อนเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีวิธีคิดและสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการบริหารงานในระดับต่าง ๆ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ผู้เรียนจะสามารถคิดและวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับ
นิสิต นักศึกษาที่เรียนสาขาบริหารธุรกิจ พนักงานทุกระดับในองค์กร และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องการคิดและการวางแผนกลยุทธ์

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใด ๆ มาก่อนหรือไม่
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
รศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล

4.9 คะแนนเฉลี่ย

67 รีวิว

2 คอร์ส

 • ที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์และธุรกิจ และเป็นผู้ฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำในประเทศไทย
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • เป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ ประเทศออสเตรเลียและเยอรมนี
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกลยุทธ์ (Strategy Management Professional: SMP) ผ่านการรับรองโดย International Association for Strategy Professionals ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง
 • ผู้เขียนตำรา "การจัดการเชิงกลยุทธ์"
 • ผู้จัดรายการ The Future Sight Podcast ให้กับ Salmon Podcast
 • ปริญญาเอกด้านการจัดการ จาก University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาโทด้านการบริหาร จาก Central Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร ด้านการวางแผนกลยุทธ์ในอนาคต จาก University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร ด้านการวางแผนกลยุทธ์ จาก George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
24
4 ดาว
2
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Palmy C
Default
by ajchariya patan
Default
by กรวิกา จิระตุลธร
Data?1591432114
by Chalouyluk Phoopichayanun
Default
by ฐาปนนท์ ฟักอังกูร
Default
by นันทิตา อัมพะวัต
Default
by ขวัญชนก เสาเวียง
ได้ความรู้ีมากค่ะ น้ำเสียงฟังสนุก ดีเลยค่ะ
Default
by Thaninee Petchmanee
Default
by จารุเดช โตจำศิลป์
Data?1544076594
by Nuuiworld Nuuiworld
10/10

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที