Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 49 นาที

สอนโดยครูแอน Parent Coach โค้ชพ่อแม่ เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมเด็กและปัญหาการเลี้ยงลูกในแง่พัฒนาการมนุษย์

เจาะลึกรายละเอียดเทคนิคการเลี้ยงลูก สร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็ก (Self Esteem)

เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกทุกวัย ตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น

2,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 49 นาที

สอนโดยครูแอน Parent Coach โค้ชพ่อแม่ เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมเด็กและปัญหาการเลี้ยงลูกในแง่พัฒนาการมนุษย์

เจาะลึกรายละเอียดเทคนิคการเลี้ยงลูก สร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็ก (Self Esteem)

เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกทุกวัย ตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น

ผู้สอน

วรรณี เตชะรัตนประเสริฐ (ครูแอน Parent Coach)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

79 รีวิว

5 คอร์ส

  • Parent Coach โค้ชพ่อแม่ เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมเด็กและปัญหาการเลี้ยงลูกในแง่พัฒนาการมนุษย์
  • วิทยากรจัดคอร์สอบรมให้ความรู้พ่อแม่ และรับเชิญจัดอบรมที่โรงเรียนต่างๆ รีวิวระดับ 5 ดาวจากผู้เข้ารับการโค้ช
  • เจ้าของเพจ "ครูแอน Parent Coach"
  • ผู้เขียนหนังสือขายดี "เลี้ยงลูกด้วยหัวใจ"

เจาะลึกรายละเอียดเทคนิคการเลี้ยงลูก สร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็ก (Self Esteem) ”เป้าหมาย”สำคัญสูงสุดของการสร้างเด็กคนหนึ่งอย่างสมบูรณ์ มาเรียนกันเลย!

คอร์สออนไลน์ซีรี่ย์ภาคสอง ต่อจาก คอร์สออนไลน์ซีรี่ย์แรก "อยู่กับลูกไม่ปรี๊ด เป็นพ่อแม่ที่คุณอยากเป็น สร้างเส้นทางสมองลูกทุกวันอย่างมีความสุข” เจาะลึกรายละเอียดเทคนิคการเลี้ยงลูก สร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็ก (Self Esteem) ”เป้าหมาย”สำคัญสูงสุดของการสร้างเด็กคนหนึ่งอย่างสมบูรณ์

• เพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน คาดเดาไม่ได้ เราจึงต้องเตรียมลูกให้มีพลังจากภายใน พลังความเชื่อมั่นในตนเอง (Self Esteem บ้วก บวก )ที่จะรับมือ และ ปรับตัวยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบ
• โซเชียลมีเดียนำพาผู้คนมารู้จักลูกของเรา ขณะเดียวกันโซเชียลมีเดียอาจนำพาอันตรายมาสู่ลูกของเราได้เช่นกัน เราจะเตรียมพร้อมลูกรับมือพลังมหาศาลจากโซเชียลได้อย่างไร ?
• เป้าหมายสูงสุดของการเลี้ยงลูก และ การสร้างเด็กคนหนี่งเติบโตอย่างสมบูรณ์ คือ การสร้างให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง ( Self Esteem) และ ต้องเป็น Self Esteem บ้วก บวก
• Self Esteem จะเป็น”ยันต์กันภัย”คุ้มครองป้องกันลูกเราให้ผ่านอันตรายต่างๆ  ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตวัยรุ่น และ เป็นฐานความสุข ความสำเร็จของชีวิตในอนาคตตลอดไป
• Self Esteem จะนำพาลูกเราให้ประสบความสำเร็จตามแนวทางของตน และมีความสุขในชีวิต
• Self Esteem สร้างได้ด้วยสองมือของพ่อแม่ "การเลี้ยงลูกที่ถูกวิธี" เป็นฐานสำคัญการสร้าง Self Esteem ให้กับลูก

เพราะอะไรจึงต้องเลี้ยงลูกให้มี Self Esteem บ้วก บวก
• เด็กที่มี Self Esteem ที่ดี มีความภาคภูมิใจในตนเอง ตระหนักรู้ในคุณค่าของตน จะประสบความสำเร็จในการเรียน มีสัมพันธภาพที่ดี ปรับตัวและยืดหยุ่นกับสถานการณ์ต่างๆได้ดี ไม่ทุกข์ สามารถรับมือ และ แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อตกไปอยู่ในสถานการณ์อันตรายคับขัน สามารถเอาตัวรอดออกจากภยันตรายต่างๆได้ เป็นผู้ที่สามารถมีความสุขได้แม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคท้าทาย และ ประสบความสำเร็จในที่สุด
• เด็กที่ถูกเพื่อนแกล้ง รังแก อยู่เป็นประจำ ไม่มีทางสู้ เกี่ยวข้องกับการที่มี Self Esteem ต่ำ
• เด็กที่ชอบแกล้งเพื่อน ข่มขู่ ก้าวร้าว ดื้อ ต่อต้าน เกี่ยวข้องกับการที่มี Self Esteem ต่ำ
• เด็กที่มักทำตัวให้เป็นจุดสนใจ ชอบทำตัวให้เป็นตัวตลกของห้อง เกี่ยวข้องกับการทีมี Self Esteem ต่ำ
• เด็กที่แก้ปัญหาไม่ได้ ติดขัดอยู่กับปัญหา ไม่มีความคิดเห็นเป็นของตนเอง ถูกชักจูงจากเพื่อนได้ง่าย เกี่ยวข้องกับการมี  Self Esteem ต่ำ
• ปัญหาอาชญากรรม การติดพนัน ติดยาเสพติด แม่วัยใส ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย เด็กติดเกมส์ เกี่ยวข้องกับการทีมี Self Esteem ต่ำ

เนื้อหาคอร์สออนไลน์
• คอร์สต่อยอด ซี่รี่ย์ 2 การเลี้ยงลูกแบบ ParentCoach จาก คอร์สออนไลน์ ซีรี่ย์แรก : อยู่กับลูกไม่ปรี๊ด เป็นพ่อแม่ที่คุณอยากเป็น สร้างเส้นทางสมองลูกทุกวันอย่างมีความสุข” สมัครเรียนได้ที่นี่
• หลักสำคัญใน”การเลี้ยงลูก” เพื่อสร้างเด็กพลังบวก ด้วย Self Esteem บ้วก บวก
• หลักสำคัญ”การสื่อสาร”เพื่อสร้างเด็กพลังบวก ด้วย Self Esteem บ้วก บวก
• แนวทางการพัฒนา Self Esteem บ้วก บวก ให้กับลูกแบบง่ายๆตามวัย สไตล์ ครูแอน ParentCoach
• ประสบการณ์การนำพาลูกให้มี Self Esteem สไตล์ครูแอน ParentCoach

ประวัติวิทยากร
วรรณี เตชะรัตนประเสริฐ " ครูแอน ParentCoach"
• Parent Coach โค้ชพ่อแม่ เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมเด็กและปัญหาการเลี้ยงลูกในแง่พัฒนาการมนุษย์ รีวิวระดับ 5 ดาวจากผู้เข้ารับการโค้ชและผู้เข้าร่วมการอบรมคอร์สอบรมต่างๆ
• วิทยากรและกระบวนกร คอร์สการเลี้ยงลูก "ฟังลูกให้ได้ยินด้วยหัวใจ" "อยู่กับลูกไม่ปรี๊ด สร้างบ้านด้วยรัก" "วินัย สมอง ความรัก" "Self Esteem หนู พ่อแม่สร้างให้"
• เจ้าของเพจ ครูแอนParentCoach และผู้เขียนหนังสือขายดี "เลี้ยงลูกด้วยหัวใจ"
• คุณแม่ผู้มีประสบการณ์ตรงการเลี้ยงลูกปรี๊ดเมื่อลูกอายุ 1 ขวบ และพัฒนาฝึกฝนตนเองจนเป็นคุณแม่ไม่ปรี๊ดด้วยหัวใจ จากการบ่มเพาะตนเองผ่านการตื่นรู้ภายใน จากองค์ความรู้เชิงจิตตปัญญาหลากหลาย  เป็นเวลากว่า 10 ปี : การสื่อสารอย่างสันติ การโค้ชเพื่อการเสริมสร้างพลังชีวิต โค้ชสมอง ซาเทียร์ -จิตบำบัดและการพัฒนาตนเอง  นพลักษณ์เพื่อการรู้จักตนเอง  Dialogue -การใคร่ครวญและสนทนากับตัวเอง  Destiny Coachingสำหรับวัยรุ่น การปฎิบัติภาวนาวิปัสสนากรรมฐานที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยและ Mindful  หมู่บ้านพลัม
• ศึกษาด้านพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น  พัฒนาการมนุษย์  วินัยเชิงบวก การเลี้ยงลูกเชิงบวก การส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม (Floor time)  และ Executive Function  ทักษะสมองสู่ความสำเร็จ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  รวมถึงค้นคว้า และ ศึกษาด้วยตนเองเรื่องการเลี้ยงลูก และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากหนังสือและตำราจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• แรงบันดาลใจ: อยากให้พ่อแม่มีความสุขในการเลี้ยงลูก ความสุขพิเศษที่มีเฉพาะคนที่มีลูกจะเข้าใจและมีได้เท่านั้น  คนที่เป็นพ่อแม่คือคนที่โชคดีที่สุดในโลก การกำกับวินัยและเส้นทางสมองลูกไปพร้อมกับเสียงหัวเราะ ความรักของพ่อแม่ที่ส่งถึงมือลูกอย่างแท้จริง

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วรรณี เตชะรัตนประเสริฐ (ครูแอน Parent Coach)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

79 รีวิว

5 คอร์ส

  • Parent Coach โค้ชพ่อแม่ เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมเด็กและปัญหาการเลี้ยงลูกในแง่พัฒนาการมนุษย์
  • วิทยากรจัดคอร์สอบรมให้ความรู้พ่อแม่ และรับเชิญจัดอบรมที่โรงเรียนต่างๆ รีวิวระดับ 5 ดาวจากผู้เข้ารับการโค้ช
  • เจ้าของเพจ "ครูแอน Parent Coach"
  • ผู้เขียนหนังสือขายดี "เลี้ยงลูกด้วยหัวใจ"
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
12
4 ดาว
2
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ธิดา หวังเลิศสกุลชัย
Open uri20181226 23148 1z3on8?1545806905
by Sulaikor Pitinanon
Open uri20191008 80451 14v03sj?1570494575
by Anne Weerawan
Open uri20181209 25965 1b35be8?1544327575
by LekLek Chantaracha
Default
by Kudcha Kaewwongsa
Default
by Natcha Wongthiptiwa
Default
by Kongnapa Suvichakorn
Default
by Jamras Muanwong
Profile
by วรรณี เตชะรัตนประเสริฐ (ครูแอน Parent Coach)
คอร์สสร้างความภาคภูมิใจเด็ก - Self Esteem ที่สมบูรณ์ที่สุด ทำได้จริง ทำง่ายๆ เด็กๆ ภาคภูมิใจและมองเห็นคุณค่าในตนเองแน่นอน !!!
Open uri20181209 22111 1ynhqo3?1544360516
by Ann Nitchaporn

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที