Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
2,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 27 นาที

สอนโดยครูแอน Parent Coach โค้ชพ่อแม่ เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมเด็กและปัญหาการเลี้ยงลูกในแง่พัฒนาการมนุษย์

เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกทุกวัย ตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น

2,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 27 นาที

สอนโดยครูแอน Parent Coach โค้ชพ่อแม่ เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมเด็กและปัญหาการเลี้ยงลูกในแง่พัฒนาการมนุษย์

เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกทุกวัย ตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น

ผู้สอน

วรรณี เตชะรัตนประเสริฐ (ครูแอน Parent Coach)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

72 รีวิว

5 คอร์ส

  • Parent Coach โค้ชพ่อแม่ เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมเด็กและปัญหาการเลี้ยงลูกในแง่พัฒนาการมนุษย์
  • วิทยากรจัดคอร์สอบรมให้ความรู้พ่อแม่ และรับเชิญจัดอบรมที่โรงเรียนต่างๆ รีวิวระดับ 5 ดาวจากผู้เข้ารับการโค้ช
  • เจ้าของเพจ "ครูแอน Parent Coach"
  • ผู้เขียนหนังสือขายดี "เลี้ยงลูกด้วยหัวใจ"

คอร์สออนไลน์ เลี้ยงลูกแบบ Parent Coach: อยู่กับลูกไม่ปรี๊ด เป็นพ่อแม่ที่คุณอยากเป็น สร้างเส้นทางสมองลูกอย่างมีความสุข

คอร์สนี้สอนอะไร 
*การแปลงพ่อแม่จากนางยักษ์ให้เป็นนางฟ้า
*การอยู่กับลูกและเลี้ยงลูกมีความสุขทุกเวลาที่เจอหน้ากัน
*การสร้างความทรงจำที่ดีกับลูกที่มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
*การกำกับวินัยลูกไม่ปรี๊ดอย่างได้ผล โดยไม่ต้องทะเลาะกัน
*การสร้างเส้นทางสมองลูกให้เก่งขึ้น 24 ชม. ทุกวัน
*การเข้าใจลูกในมุมของลูกอย่างแท้จริง
*ความสุขของการเป็นพ่อแม่เด็กคนหนึ่งที่คนที่ไม่มีลูกจะไม่มีวันมีความสุขอันเปี่ยมล้นเช่นเรา
*ความสุขของการเลี้ยงลูก24 ชม. ทุกวัน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
*รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของพ่อ แม่ ลูกและทั้งครอบครัวตลอดทุกวันนับหลังจากการนำไปใช้
*ความสัมพันธ์ภายในบ้านที่จะเป็นความทรงจำและโมเมนต์ที่ดีของลูกตลอดชีวิตที่ลูกจะนึกถึง
*พ่อแม่จะเลี้ยงลูกมีความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน และพัฒนา สร้างเส้นทางสมองลูกให้เก่งขึ้นทุกวัน
*เฉลิมฉลองกับความสนุก และความเป็นครอบครัวที่เราหลงลืมที่จะกลับคืนมาอีกครั้ง
*ความรักอันเปี่ยมล้นของพ่อแม่ที่ส่งถึงใจลูกอย่างแท้จริงและลูกรับรู้ถึงความรักนั้นอย่างเต็มเปี่ยมในหัวใจมิรู้คลาย
*Self Esteem ความภาคภูมิใจในตนเองของลูกที่จะเป็นฐานการประสบความสำเร็จและการมีความสุขของลูกในอนาคต
*ความวางใจในการที่ลูกจะเอาตัวรอดและใช้ชีวิตของตนเองได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข เมื่อลูกเติบโตเป็นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ต่อไป แม้เมื่อไม่มีเราอยู่
*ภาพของพ่อแม่ที่คุณอยากเป็น และอยากให้ลูกจดจำได้ คือภาพพ่อแม่รักลูกมากนะและ จะเป็นภาพเดียวที่ลูกจดจำได้ เป็นยันต์ป้องกันภัยให้กับลูก เป็นความมั่นคง สตรองทางใจให้กับลูก เวลาลูกมีเรื่องทุกข์ใจ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
*พ่อแม่ที่ต้องการอยู่กับลูกไม่ทะเลาะกัน ไม่หงุดหงิดกัน มีความสุขอย่างได้ผลทันทีภายใน 1 วัน
*พ่อแม่ที่ต้องการสร้างความทรงจำที่ดีกับลูกตลอดเส้นทางการเลี้ยงดู
*พ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกคิดถึง และ จดจำภาพพ่อแม่เมื่อมองย้อนกลับมามีแต่รอยยิ้ม  ภาพของพ่อแม่ที่คุณอยากเป็น และ อยากให้ลูกจดจำ
*พ่อแม่ที่มีปัญหาในการกำกับวินัยลูกและจบด้วยน้ำตา
*พ่อแม่ที่ต้องการเตรียมความพร้อมให้กับลูกสำหรับโลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คาดเดาไมไ่ด้
*พ่อแม่ที่ต้องการเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับลูก ที่ลูกจะกลับมาเล่าให้ฟังทุกเรื่องทั้งยามทุกข์และยามสุข
*พ่อแม่ที่ต้องการเลี้ยงลูกและสร้างเส้นทางสมองลูกทุกวัน ไม่แก้ปัญหาจบไปวันๆ
*พ่อแม่ที่ต้องการส่งทอดมรดกการเลี้ยงลูกและสร้างเส้นทางสมองลูกอย่างมีความสุขให้กับลูกๆนำไปใช้สอนหลานๆรุ่นต่อๆไป

ประวัติวิทยากร
วรรณี เตชะรัตนประเสริฐ " ครูแอน ParentCoach"
*Parent Coach โค้ชพ่อแม่ เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมเด็กและปัญหาการเลี้ยงลูกในแง่พัฒนาการมนุษย์ รีวิวระดับ 5 ดาวจากผู้เข้ารับการโค้ชและผู้เข้าร่วมการอบรมคอร์สอบรมต่างๆ
*วิทยากรและกระบวนกร คอร์สการเลี้ยงลูก "ฟังลูกให้ได้ยินด้วยหัวใจ" "อยู่กับลูกไม่ปรี๊ด สร้างบ้านด้วยรัก" "วินัย สมอง ความรัก" "Self Esteem หนู พ่อแม่สร้างให้"
*เจ้าของเพจ ครูแอนParentCoach และผู้เขียนหนังสือขายดี "เลี้ยงลูกด้วยหัวใจ"
*คุณแม่ผู้มีประสบการณ์ตรงการเลี้ยงลูกปรี๊ดเมื่อลูกอายุ 1 ขวบ และพัฒนาฝึกฝนตนเองจนเป็นคุณแม่ไม่ปรี๊ดด้วยหัวใจ จากการบ่มเพาะตนเองผ่านการตื่นรู้ภายใน จากองค์ความรู้เชิงจิตตปัญญาหลากหลาย  เป็นเวลากว่า 10 ปี : การสื่อสารอย่างสันติ การโค้ชเพื่อการเสริมสร้างพลังชีวิต โค้ชสมอง ซาเทียร์ -จิตบำบัดและการพัฒนาตนเอง  นพลักษณ์เพื่อการรู้จักตนเอง  Dialogue -การใคร่ครวญและสนทนากับตัวเอง  Destiny Coachingสำหรับวัยรุ่น การปฎิบัติภาวนาวิปัสสนากรรมฐานที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยและ Mindful  หมู่บ้านพลัม
*ศึกษาด้านพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น  พัฒนาการมนุษย์  วินัยเชิงบวก การเลี้ยงลูกเชิงบวก การส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม (Floortime )  และ Executive Function  ทักษะสมองสู่ความสำเร็จ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  รวมถึงค้นคว้า และ ศึกษาด้วยตนเองเรื่องการเลี้ยงลูก และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากหนังสือและตำราจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
*แรงบันดาลใจ: อยากให้พ่อแม่มีความสุขในการเลี้ยงลูก ความสุขพิเศษที่มีเฉพาะคนที่มีลูกจะเข้าใจและมีได้เท่านั้น  คนที่เป็นพ่อแม่คือคนที่โชคดีที่สุดในโลก การกำกับวินัยและเส้นทางสมองลูกไปพร้อมกับเสียงหัวเราะ ความรักของพ่อแม่ที่ส่งถึงมือลูกอย่างแท้จริง

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วรรณี เตชะรัตนประเสริฐ (ครูแอน Parent Coach)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

72 รีวิว

5 คอร์ส

  • Parent Coach โค้ชพ่อแม่ เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมเด็กและปัญหาการเลี้ยงลูกในแง่พัฒนาการมนุษย์
  • วิทยากรจัดคอร์สอบรมให้ความรู้พ่อแม่ และรับเชิญจัดอบรมที่โรงเรียนต่างๆ รีวิวระดับ 5 ดาวจากผู้เข้ารับการโค้ช
  • เจ้าของเพจ "ครูแอน Parent Coach"
  • ผู้เขียนหนังสือขายดี "เลี้ยงลูกด้วยหัวใจ"
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
42
4 ดาว
2
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by นรีรัตน์ ลีลาศิริวณิชย?
Default
by กรกันยา สุขสมแดน
Default
by Thanawadee Sukkhee
Open uri20190523 242 1gubh8d?1558596837
by Kaew Chatnapa
?1539905274
by Thidapharn Polymate
Default
by Kudcha Kaewwongsa
Dsc 3078
by Taweesak Dechasattwut
Profile
by วรรณี เตชะรัตนประเสริฐ (ครูแอน Parent Coach)
คอร์สการเลี้ยงลูกที่พ่อแม่ทุกคนต้องเรียน และ พ่อแม่ทุกคนต้องรู้ !!! ยอดเยี่ยมมากคะ !!!
Default
by Anak Rattanachanon
ชอบครับ
Default
by จิวสา วรมณีจินดา
734980 10151202156031640 1503483679 n
by Pakawad Nantajuraplo
Open uri20180926 15849 1htqjqh?1537904201
by Saranporn Fammu
Default
by Pranee Thanakij
Default
by Nontchaya Meteeratchareonkul
Open uri20181209 22111 1ynhqo3?1544360516
by Ann Nitchaporn
นำไปใช้ได้ดี เห็นผลกับลูกเลยค่ะ
?1537509547
by Nion taechataweewat
Eb9f7cb0 534d 4298 ae5b 4cd2427cb658
by Sakaoduean Saiviwat
เป็นคอร์สที่ดีมาก เนื้อหาครบ สมบูรณ์แบบ ครูแอนมีหลักการอธิบายที่เข้าใจง่าย ตรงประเด็น เป็นคอร์สที่น่าลงเรียนมากๆค่ะ^^
Default
by Nueng Rangsan
Default
by Renuka s
?1539756020
by Nina Wattanapattarakul
Default
by Thanphawee Asadangwerakun
Default
by กาญจนา เลาหภารากร
Open uri20181002 19842 10pb5ib?1538498846
by Apple Chanthachai
?1538270005
by Nutcharee W.
Data?1539748448
by Nimm Khumbhan
Default
by Aong Nutnapat
Open uri20181020 3573 c4mlcn?1540017856
by Kanruean Vongvian
Default
by Chananya Watanapa
13439190 1047227981981432 9019391235799696036 n
by Mui Laolertworakul
Default
by Sara Goi
Open uri20181012 30504 srdbi3?1539306734
by Sivimol Wong
Default
by วชรพร โชคดีพาณิชย์
Default
by วรรณวิสาข์ นาเงิน
Default
by วรรษิษฐา โกวิทวัฒนไพศาล
Default
by กวิสรา กวีกิจวิชชา
Open uri20181010 14218 1or8czp?1539140503
by Ramol Urairat
?1538958919
by Wijittra Treepakdeelert
?1479717126
by Khemtana Sonthiviwat
Default
by Kongnapa Suvichakorn
Default
by นิธินันท์ พันธุ์วัง
Open uri20180926 17831 1qmscu8?1537949071
by จรัญญา ลีรติวงศ์
Default
by ทศพร ไวยศิลา
Default
by ศุภ์พัจน์ ว่องการกิจอุดม
Default
by เอื้อมพร โกวิทยานันต์