Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,890 บาท 2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 17 นาที

มอบวิธีการฝึกอบรมพนักงาน สอนทั้งหลักการ วิธีการ ขั้นตอนต่างๆ เพื่อการเทรนพนักงานให้ได้ผลสำเร็จ

สอนโดย อ.ดร. สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน

1,890 บาท 2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 17 นาที

มอบวิธีการฝึกอบรมพนักงาน สอนทั้งหลักการ วิธีการ ขั้นตอนต่างๆ เพื่อการเทรนพนักงานให้ได้ผลสำเร็จ

สอนโดย อ.ดร. สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้สอน

อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

936 รีวิว

5 คอร์ส

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia
 • ปริญญาเอก Ph.D. University of Technology, Sydney, Australia
 • สมาคมวิชาชีพสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลทุกระดับ และนักวิชาการ ตลอดจนคณาจารย์ต่างๆ
 • สถาบันที่เป็นกลาง มุ่งเน้นพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
 • ศูนย์กลางการให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล

HR ปัจจุบันจึงมีหน้าที่แตกต่างจากแต่ก่อนมาก
หนึ่งในความต่างนั้นคือ HR ปัจจุบัน
จะต้องช่วยองค์กรพัฒนาบุคลากร
ต้องทำให้เขาเก่งขึ้น มีทักษะที่สูงขึ้น
โดยทุกอย่างต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
เพราะโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และงานหลายอย่างกำลังถูก disrupt อันใกล้นี้!

คอร์สออนไลน์นี้จะสอน HR ถึงวิธีจัดอบรมให้พนักงาน
แบบที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลมากที่สุด
สอนตั้งแต่ต้น ทั้งวิธีการ หลักการ และหลักการต่างๆ
พร้อมเทคนิคและแนวคิดที่ HR ทุกคนต้องมี

คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ HR ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด!

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- พนักงาน HR โดยเฉพาะผู้ที่ดูแลในส่วน Learning and Development
- ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

คอร์สนี้สอนโดย
อ.ดร. สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน และปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

936 รีวิว

5 คอร์ส

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia
 • ปริญญาเอก Ph.D. University of Technology, Sydney, Australia
 • สมาคมวิชาชีพสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลทุกระดับ และนักวิชาการ ตลอดจนคณาจารย์ต่างๆ
 • สถาบันที่เป็นกลาง มุ่งเน้นพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
 • ศูนย์กลางการให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
9
4 ดาว
1
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
?1557463944
by Manotien Yuyanyong
60001c
by Thiwa Banthaokul
Default
by Kotchakorn Kaewpradit
Unnamed
by Know Are
Default
by นิชา พักมณี
ตาสว่าง
Default
by Ornrawin Ngamkham
?1586675229
by Piyathida Thorngthaengthai
เรียนง่ายเข้าใจง่าย สำหรับคนที่เริ่มต้นเรียนรู้ อธิบายได้ละเอียดมองเห็นภาพตามเลยค่ะ สำหรับคนที่ไม่รู้จัก HR และกำลังศึกษา แนะนำเลยค่ะ น่าจะมีไฟล์ PDF ของสไลด์ที่เรียนแจกด้วยนะคะ screenshot แทบไม่ทันเลย
Default
by หนูเปรม สีฉายา.
Mint2
by Mint Jamjan
Default
by Siriporn THITISAGULWONG