Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
15
15
Auto 1080p 720p 480p
0.75x 1x 1.25x 1.5x 2x
Flash player efdbe177bef2b9598556c7381bece976e34e096087b76ad652a13f174d531798

Adobe Flash Player

เนื่องจากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับการรับชมวิดีโอ เพื่อให้สามารถรับชมวิดีโอได้ โปรดทำตามขั้นตอนตามลิงก์นี้>> Enable Flash Player
1,890 บาท 2,490 บาท
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 17 นาที

มอบวิธีการฝึกอบรมพนักงาน สอนทั้งหลักการ วิธีการ ขั้นตอนต่างๆ เพื่อการเทรนพนักงานให้ได้ผลสำเร็จ

สอนโดย อ.ดร. สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน

1,890 บาท 2,490 บาท
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 17 นาที

มอบวิธีการฝึกอบรมพนักงาน สอนทั้งหลักการ วิธีการ ขั้นตอนต่างๆ เพื่อการเทรนพนักงานให้ได้ผลสำเร็จ

สอนโดย อ.ดร. สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้สอน

 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานกรรมการ บริษัท Bangkok Training International จำกัด
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia
 • ปริญญาเอก Ph.D. University of Technology, Sydney, Australia
 • สมาคมวิชาชีพสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลทุกระดับ และนักวิชาการ ตลอดจนคณาจารย์ต่างๆ
 • สถาบันที่เป็นกลาง มุ่งเน้นพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
 • ศูนย์กลางการให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล

HR ปัจจุบันจึงมีหน้าที่แตกต่างจากแต่ก่อนมาก
หนึ่งในความต่างนั้นคือ HR ปัจจุบัน
จะต้องช่วยองค์กรพัฒนาบุคลากร
ต้องทำให้เขาเก่งขึ้น มีทักษะที่สูงขึ้น
โดยทุกอย่างต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
เพราะโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และงานหลายอย่างกำลังถูก disrupt อันใกล้นี้!

คอร์สออนไลน์นี้จะสอน HR ถึงวิธีจัดอบรมให้พนักงาน
แบบที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลมากที่สุด
สอนตั้งแต่ต้น ทั้งวิธีการ หลักการ และหลักการต่างๆ
พร้อมเทคนิคและแนวคิดที่ HR ทุกคนต้องมี

คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ HR ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด!

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- พนักงาน HR โดยเฉพาะผู้ที่ดูแลในส่วน Learning and Development
- ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

คอร์สนี้สอนโดย
อ.ดร. สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน และปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานกรรมการ บริษัท Bangkok Training International จำกัด
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia
 • ปริญญาเอก Ph.D. University of Technology, Sydney, Australia
 • สมาคมวิชาชีพสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลทุกระดับ และนักวิชาการ ตลอดจนคณาจารย์ต่างๆ
 • สถาบันที่เป็นกลาง มุ่งเน้นพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
 • ศูนย์กลางการให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
?1524452423
by Mint Jamjan
Default
by Siriporn THITISAGULWONG
Screen shot 2019 07 22 at 19.33.32
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล