Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท 2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 33 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 13 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนได้ความรู้ เกิดความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์กรหรือของท่านได้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ได้อย่างถูกต้อง

สอนโดย ดร.พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม (อาจารย์อั๋น) ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านกฎหมาย

1,990 บาท 2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 33 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 13 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนได้ความรู้ เกิดความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์กรหรือของท่านได้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ได้อย่างถูกต้อง

สอนโดย ดร.พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม (อาจารย์อั๋น) ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านกฎหมาย

ผู้สอน

ดร.พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม (อ.อั๋น)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

23 รีวิว

4 คอร์ส

 • อาจารย์พิเศษ วิชากฎหมายพาณิชย์ทั่วไป ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากร “The Manager” สถาบัน MPI วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์องค์กร GCR Group
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายบริษัทเอกชน
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานและงานทรัพยากรบุคคลบริษัทเอกชน
 • ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลบริษัทเอกชน

เพราะทุกธุรกิจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของท่านไม่ทำผิดกฎหมาย ละเมิดข้อมูลส่วนบุคลของผู้อื่น และถูกลงโทษ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับธุรกิจของท่าน จึงต้องมาเรียนคอร์สนี้

รวมทุกเรื่องใน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) มาบรรยายให้ท่านเรียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

ในคอร์สประกอบด้วย:
- ที่มาที่ไปของการตรากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร ใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- หลักการขอความยินยอม
- สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- หน้าที่ของผู้ทำงานตาม พรบ.ฉบับนี้ ได้แก่ ผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) / ผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) / เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูล (Data Protection Officer)
- การใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- บทกำหนดโทษและบทเฉพาะกาล

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ผู้เรียนได้ความรู้ - เกิดความเข้าใจ – สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์กรหรือของท่านได้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ได้อย่างถูกต้อง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารองค์กร
- หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา
- หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ (HR), หน่วยงานด้านกฎหมาย, หรือหน่วยงานด้านกลยุทธ์องค์กร
- บุคคลทั่วไปผู้สนใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลบุคคล

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม (อ.อั๋น)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

23 รีวิว

4 คอร์ส

 • อาจารย์พิเศษ วิชากฎหมายพาณิชย์ทั่วไป ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากร “The Manager” สถาบัน MPI วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์องค์กร GCR Group
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายบริษัทเอกชน
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานและงานทรัพยากรบุคคลบริษัทเอกชน
 • ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลบริษัทเอกชน
คะแนนเฉลี่ย
4.4
รายละเอียด
5 ดาว
12
4 ดาว
2
3 ดาว
1
2 ดาว
1
1 ดาว
1
รีวิวบทเรียน
Default
by บางกอกแอสเซท อินเตอร์ กรุ๊ป -
Default
by ปรัชญา พานทอง
Default
by สุวิสาส์ สุวัตถี
 mg 0196
by Panomsit NU
Default
by ศรุตยา สุชาติสุนทร
Default
by กฤษณัฏฐ์ พันธุ์บัวหลวง
Avatar
by Paphawee T.
อ. อธิบายละเอียดดีค่ะ ฟังเรื่อยๆ ไม่เบื่อเลยค่ะ
Default
by Pareeya Aroriya
Default
by Nattanicha Kaewyoo
Default
by นิชา พักมณี

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที