Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท 1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 4 นาที

คอร์สนี้สอนให้ปรับวิธีคิดของผู้ใหญ่ แนะวิธีปฏิบัติหลายวิธีที่ไม่มีในตำรา นำไปใช้ได้จริงกับลูกหลานในชีวิตประจำวัน

การันตีผล ความเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ พฤติกรรมเด็กในทางที่ดีขึ้นใน 6 เดือน ถึง 1 ปี

สอนโดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ผู้มีประสบการณ์ทางคลินิกมานานกว่า 20 ปี

1,290 บาท 1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 4 นาที

คอร์สนี้สอนให้ปรับวิธีคิดของผู้ใหญ่ แนะวิธีปฏิบัติหลายวิธีที่ไม่มีในตำรา นำไปใช้ได้จริงกับลูกหลานในชีวิตประจำวัน

การันตีผล ความเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ พฤติกรรมเด็กในทางที่ดีขึ้นใน 6 เดือน ถึง 1 ปี

สอนโดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ผู้มีประสบการณ์ทางคลินิกมานานกว่า 20 ปี

ผู้สอน

  • จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ผู้มีประสบการณ์ทางคลินิกจิตเวชเด็กมานานกว่า 20 ปี
  • วิทยากรหลักสูตรอบรมผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว ในหัวข้อ "เหตุแห่งการกระทำผิด และใช้สารเสพติดในเด็กและเยาวชน" "เทคนิคการให้คำปรึกษาเยาวชนและครอบครัว"
  • เขียนบทความเกี่ยวกับเด็กพิเศษ เผยแพร่ใน www.doctorsomchart.com

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ทักษะที่สำคัญสำหรับครอบครัวไทย คือ ทักษะการเลี้ยงดูบุตรหลานให้ถูกวิธีเพื่อให้เขาเติบใหญ่มีวุฒิภาวะสมวัย มีความเข้มแข็งทางใจ รู้หน้าที่ อดทน มีวินัย ยับยั้งใจ มีน้ำใจ รู้จักแบ่งปัน ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ทั้งในครอบครัวและในสังคม เป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีไม่เป็นภาระให้กับใคร

สังคมไทยยังมีค่านิยม ความเชื่อหลายอย่างที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการฝึกสอน ลูกหลาน หลาย ๆ เรื่องไม่ได้บอกไว้ในตำราวิชาการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก ผู้สอนได้ถ่ายทอด กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ การให้คำปรึกษาครอบครัว เด็กและเยาวชน มากว่า 20 ปี ในคลินิกจิตเวชเด็กและคลินิกให้คำปรึกษาในกระบวนการยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัว

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
คอร์สนี้เป็นการสอนการปรับวิธีคิดของผู้ใหญ่ แนะวิธีปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงกับลูกหลานในชีวิตประจำวัน การันตีผลลัพธ์ความเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ พฤติกรรมเด็กในทางที่ดีขึ้น ที่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในช่วง 6 เดือน ถึง 1 ปี เด็กจะเปลี่ยนเป็นคนละคน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ให้คำปรึกษาการปรับแก้ไขปัญหาพฤติกรรม อารมณ์เด็กและวัยรุ่น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้มาก่อน ก็ทำความเข้าใจได้ง่าย จากตัวอย่างของพฤติกรรมเด็กที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ผู้มีประสบการณ์ทางคลินิกจิตเวชเด็กมานานกว่า 20 ปี
  • วิทยากรหลักสูตรอบรมผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว ในหัวข้อ "เหตุแห่งการกระทำผิด และใช้สารเสพติดในเด็กและเยาวชน" "เทคนิคการให้คำปรึกษาเยาวชนและครอบครัว"
  • เขียนบทความเกี่ยวกับเด็กพิเศษ เผยแพร่ใน www.doctorsomchart.com
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที