Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,800 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 42 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

หมดกังวลเรื่องภาษี

รู้ภาษีจะช่วยประหยัดเงินบนความถูกต้อง

เรียนกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีตัวจริง ประสบการณ์จริง ให้คำปรึกษาด้านภาษีกว่า 25 ปี ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลกว่า 300 บริษัท

2,800 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 42 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

หมดกังวลเรื่องภาษี

รู้ภาษีจะช่วยประหยัดเงินบนความถูกต้อง

เรียนกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีตัวจริง ประสบการณ์จริง ให้คำปรึกษาด้านภาษีกว่า 25 ปี ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลกว่า 300 บริษัท

คอร์สเรียนที่ครอบคลุมการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ เช่น ขายทาง Website, Facebook, Lazada, shopee หรือ ช่องทางออนไลน์อื่นๆ ไม่ว่าจะทำธุรกิจในนามบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้วางแผนภาษีธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ได้ ช่วยให้ประหยัดค่าภาษี และเสียภาษีถูกต้องครบถ้วน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. สามารถเข้าใจภาพรวมของภาษีที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
2. สามารถจัดทำและยื่นเสียภาษีเบื้องต้นด้วยตัวเองได้
3. สามารถวางแผนภาษีขายสินค้าออนไลน์ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลได้
4. สามารถเข้าใจถึงการเสียภาษีในรูปแบบต่างๆ สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าออนไลน์
5. สามารถนำความรู้มาวางแผนภาษีขายสินค้าออนไลน์เพื่อประหยัดค่าภาษีให้กิจการตัวเองได้
6. หมดกังวลเรื่องภาษี เสียภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ผู้ประกอบการขายสินค้าออนไลน์
2. เจ้าของธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
3. ผู้ประกอบการ SME, Startup ขายสินค้าออนไลน์

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่ต้องมีความรู้ด้านภาษีมาก่อนก็เรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สุรภา แจ่มแจ้ง (เก่ง)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

3 คอร์ส

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี
  • ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  • ให้คำปรึกษาด้านภาษีกว่า 25 ปี ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลกว่า 300 บริษัท
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
14570334 10206125018839039 9081894824916627725 n
by Sappawat Areekul

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที