Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 182 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 26 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เรียนรู้และเข้าใจทฤษฎีดนตรีได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เข้าใจและเรียนดนตรีประเภทต่างๆ ได้ในเวลารวดเร็ว

2,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 182 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 26 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เรียนรู้และเข้าใจทฤษฎีดนตรีได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เข้าใจและเรียนดนตรีประเภทต่างๆ ได้ในเวลารวดเร็ว

ผู้สอน

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

244 รีวิว

38 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com

การเรียนดนตรีจะช่วยให้จิตใจผ่อนคลาย ทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิไปพร้อมๆกันด้วย การเรียนดนตรีจะคล้ายกับการเรียนภาษาคือฝึกฝนอย่างค่อยเป็นค่อยไป เหมือนฝึกภาษาโดยไม่เน้นหลักไวยกรณ์ กับการเรียนควบคู่กับทฤษฎีดนตรี เหมือนเรียนภาษาไปพร้อมๆ กับการเรียนโครงสร้างภาษาและไวยกรณ์ ที่จะช่วยให้การเรียนก้าวหน้าขึ้นอย่างมีระบบและใช้เวลาไม่นาน

เมื่อพูดถึงทฤษฎีดนตรีแล้ว หลายท่านใช้เวลาเรียนรู้จากตำรับตำราหลายเล่ม ก็จะทราบว่า เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก และน่าเบื่อ แต่ถ้าหากเรียนรู้ให้เข้าใจกฎเกณฑ์ และเข้าใจวิธีการเพียงเล็กน้อย ก็จะทำให้ เรื่องยากกลับกลายเป็นเรื่องง่าย ดุจพลิกฝ่ามือ

ในชุดเรียนรู้ชุดนี้ จะอธิบายหลักการของทฤษฎีดนตรีอย่างง่ายๆ เป็นขั้นเป็นตอน จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจดนตรี อย่างซาบซึ้งและแตกฉาน สามารถจดจำตัวโน้ต บันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ พร้อมคอร์ดต่างๆ ได้โดยไม่ต้องท่องจำแบบนกแก้ว นกขุนทอง แต่จะสามารถนำไปใช้สอบได้ทุกรูปแบบ รวมถึงการสอบเข้าเรียนในสถาบันด้านดนตรี ท่านจะเข้าใจทฤษฎีดนตรีได้อย่างเหลือเชื่อ ในเวลาแค่ 1 วัน

นอกเหนือจากนี้น้องๆ ที่เรียนดนตรีโดยเฉพาะเปียโน ซึ่งโดยปกติต้องใช้เวลาเรียนและฝึกซ้อมเป็นเวลานาน ต้องทุ่มเท ทั้งเวลาร่วม 10 ปี แรงกาย แรงใจและค่าใช้จ่ายมากมายมหาศาล กว่าจะเข้าใจและอ่านโน้ตได้ จนบางครั้งน้องๆ หลายคนเริ่มท้อและเบื่อหน่าย แล้วในที่สุดก็เลิกเรียนไปอย่างน่าเสียดาย แล้วยิ่งต้องไปสอบเกรดของเปียโน ที่มีสอบ Sight Reading และ Ear Training ที่เป็นส่วนที่ยาก เพราะอ่านโน้ตไม่คล่อง จำโน้ตไม่ได้ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพราะการเรียนรู้ชุดนี้้จะทำให้น้องๆ จดจำตัวโน้ตได้อย่างง่ายๆ แม้กระทั่งคอร์ดต่างๆ ก็รู้ได้โดยไม่ต้องท่องจำ เพราะได้พิสูจน์จากน้องหลายคนที่นำไปใช้ ฝึกซ้อมและทบทวนอย่างสม่ำเสมอใช้เวลาประมาณ 1 ปี สามารถไปสอบเกรด 3 และได้รับคำชม จากอาจารย์ชาวต่างชาติมาแล้ว และยังสามารถผ่านการสอบเกรดที่สูงขื้นได้โดยใช้เวลาไม่นาน จนทำให้ครูผู้สอนหลายท่านประหลาดใจว่า จำโน้ตและคอร์ดต่างๆ ได้มากมายได้อย่างไร ทั้งๆ ที่ครูยังไม่สอน หรือบอกอธิบายแค่ครั้งเดียวก็สามารถจดจำและทำแบบฝึกหัดพร้อมแบบทดสอบเป็นเล่ม ในเวลาอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญความรู้เหล่านี้เมื่อเข้าใจและจำได้แล้ว ก็สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้อย่างไร้ขีดจำกัด

ที่สำคัญครูผู้สอนดนตรีหลายท่าน นำไปช่วยและใช้สอนลูกศิษย์จนได้ผลมาแล้วมากมายเช่นกัน การเรียนรู้ที่ถูกหลัก ทำให้ผู้ปกครองประหยัดเวลาเรียนและค่าใช้จ่ายได้มหาศาล

คำแนะนำในการเรียน
1. ผู้เรียนอาจจะดูวิดีโอก่อน 1 รอบ เพื่อให้เข้าใจเนื้อหา
2. เรียนรู้พร้อมทำความเข้าใจในแต่ละบท สามารถดูซ้ำหลายครั้ง
3. ในแต่ละแบบฝึกหัด ให้ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดมาทำ ก่อนไปดูเฉลย
4. เมื่อจบหลักสูตร ควรย้อนกลับมาทำแบบฝึกหัดอีกหลายรอบ ให้เกิดความชำนาญ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถเรียนรู้และเข้าใจทฤษฎีดนตรีได้อย่างรวดเร็ว
- สามารถจดจำโน้ตและคอร์ดจากวิธีลัด ที่จะช่วยในการสอบให้ได้คะแนนสูงขึ้น
- สามารถช่วยให้เข้าใจและเรียนดนตรีประเภทต่างๆ ได้ในเวลารวดเร็ว

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนที่ต้องการเรียนเพื่อใช้สอบ และสอบเข้าเรียนต่อด้านดนตรี
- นักเรียนที่เรียนดนตรีประเภทต่างๆ เช่น เปียโน กีตาร์ และอื่นๆ
- ผู้สนใจดนตรีทุกท่าน ที่ต้องการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและรวดเร็ว

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ถ้าไม่มีพื้นความรู้ด้านดนตรีมาก่อน ก็สามารถเรียนรู้ได้
- ผู้เรียนที่มีพื้นความรู้การเล่นเปียโนมาก่อน จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้เร็วขึ้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

244 รีวิว

38 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
5
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ณรงค์ฤทธิ์ มีโต
Default
by ไทชาญ บัวชื่น
Default
by Pisit Bupphan
2432021 %e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%93%e0%b9%92%e0%b9%97
by ปรัตถ์ กาญจนวาศ
Open uri20190728 61518 1oiv72v?1564318224
by Leo Pong

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที