Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 84 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 1 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนให้เข้าใจพื้นฐานบัญชีเบื้องต้น อาทิ โครงสร้างของการบัญชี ขั้นตอนการบัญชี สมการบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ งบกำไรขาดทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย เป็นต้น

พร้อมทำแบบฝึกหัดของหลักการบัญชีตั้งแต่ต้นจนออกรายงาน ที่จะทำให้เห็นภาพและเข้าใจหลักการบัญชีในเวลาไม่นาน

1,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 84 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 1 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนให้เข้าใจพื้นฐานบัญชีเบื้องต้น อาทิ โครงสร้างของการบัญชี ขั้นตอนการบัญชี สมการบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ งบกำไรขาดทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย เป็นต้น

พร้อมทำแบบฝึกหัดของหลักการบัญชีตั้งแต่ต้นจนออกรายงาน ที่จะทำให้เห็นภาพและเข้าใจหลักการบัญชีในเวลาไม่นาน

ผู้สอน

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

207 รีวิว

32 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIStraining
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary กว่า 30 เล่ม ที่ Ookbee.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน มากกว่า 30 คอร์ส ที่ SkillLane.com

หลักการบัญชีเบื้องต้น หลายท่านสนใจเรื่องบัญชี เพื่อใช้เรียน ใช้สอบ หรือใช้ทำงาน หลายท่านใช้เวลาศึกษาจากตำราหลายเล่ม ก็ยังไม่เข้าใจ ในชุดเรียนรู้ชุดนี้จะอธิบาย ถึงที่มาที่ไปของหลักบัญชีเบื้องต้น รวมถึงขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่วิธีคิด, วิธีวิเคราะห์รายการค้า ไปจนถึงการผ่านรายการเดบิต, เครดิต, การลงบัญชีแยกประเภท, การออกงบดุล, งบกำไร-ขาดทุนจากตัวอย่าง รวมถึงการปรับปรุงบัญชี ค่าใช้จ่ายและรายรับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้ค้างรับ ตลอดถึงค่าเสื่อมราคา ชุดเรียนรู้นี้จะทำให้ท่านมองเห็นภาพของหลักการบัญชีและสามารถเข้าใจเรื่องบัญชีได้ง่ายและรวดเร็ว ภายในเวลา 1 วัน

ชุดเรียนรู้ชุดนี้ยังได้รับความนิยมจากนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ นำไปศึกษาประกอบวิชาที่เรียนในคณะบัญชี และนักศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารทุกสาขา ดูเพื่อเตรียมสอบ รวมไปถึงผู้บริหารและเจ้าของกิจการที่ต้องการเรียนรู้หลักการบัญชีที่เข้าใจง่าย ใช้เวลาไม่นาน พร้อมการทดลองทำแบบฝึกหัดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจเรื่องหลักการบัญชีได้อย่างรวดเร็ว แม้ไม่มีพื้นฐานเรื่องบัญชีมาก่อน
- เรียนรู้จากวิธีคิดและการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยภาษาง่ายๆ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับมัธยม นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการเรียนเพื่อให้เข้าใจหลักการบัญชีพื้นฐาน
- ผู้จัดการ, ผู้บริหารและเจ้าของกิจการทุกท่าน
- ผู้สนใจศึกษาเรียนรู้หลักการบัญชีทุกท่าน แม้ไม่มีพื้นฐานบัญชีมาก่อนก็สามารถเข้าใจง่าย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านบัญชีมาก่อนก็สามารถเข้าใจได้ในเวลาอันสั้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

207 รีวิว

32 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIStraining
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary กว่า 30 เล่ม ที่ Ookbee.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน มากกว่า 30 คอร์ส ที่ SkillLane.com
คะแนนเฉลี่ย
4.4
รายละเอียด
5 ดาว
10
4 ดาว
2
3 ดาว
4
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Sudarat Suksudej
Default
by สมปอง ธรรมรักษา
Default
by ชมัยพร ขอบใจ
Default
by nattawut p
13335623 10208238444772944 4321916896393102383 n
by Pattanan Kertmanee
Default
by Kunnlaphat Suksathaworapan
Default
by Nipakorn Ongadepon
Img 0509
by Watcharadanai Namphon
อยากได้เอกสารประกอบการเรียนจะได้ Note ไปด้วยขณะเรียนครับ
Default
by ธรรมรงศักดิ์ พาณิชย์สวัสดิ์
Open uri20190705 47828 9p8usq?1562307799
by Pichit Vichitrboonyaruk

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที