Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 84 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 1 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนให้เข้าใจพื้นฐานบัญชีเบื้องต้น อาทิ โครงสร้างของการบัญชี ขั้นตอนการบัญชี สมการบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ งบกำไรขาดทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย เป็นต้น

พร้อมทำแบบฝึกหัดของหลักการบัญชีตั้งแต่ต้นจนออกรายงาน ที่จะทำให้เห็นภาพและเข้าใจหลักการบัญชีในเวลาไม่นาน

1,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 84 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 1 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนให้เข้าใจพื้นฐานบัญชีเบื้องต้น อาทิ โครงสร้างของการบัญชี ขั้นตอนการบัญชี สมการบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ งบกำไรขาดทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย เป็นต้น

พร้อมทำแบบฝึกหัดของหลักการบัญชีตั้งแต่ต้นจนออกรายงาน ที่จะทำให้เห็นภาพและเข้าใจหลักการบัญชีในเวลาไม่นาน

ผู้สอน

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

215 รีวิว

32 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIStraining
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary กว่า 30 เล่ม ที่ Ookbee.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน มากกว่า 30 คอร์ส ที่ SkillLane.com

หลักการบัญชีเบื้องต้น หลายท่านสนใจเรื่องบัญชี เพื่อใช้เรียน ใช้สอบ หรือใช้ทำงาน หลายท่านใช้เวลาศึกษาจากตำราหลายเล่ม ก็ยังไม่เข้าใจ ในชุดเรียนรู้ชุดนี้จะอธิบาย ถึงที่มาที่ไปของหลักบัญชีเบื้องต้น รวมถึงขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่วิธีคิด, วิธีวิเคราะห์รายการค้า ไปจนถึงการผ่านรายการเดบิต, เครดิต, การลงบัญชีแยกประเภท, การออกงบดุล, งบกำไร-ขาดทุนจากตัวอย่าง รวมถึงการปรับปรุงบัญชี ค่าใช้จ่ายและรายรับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้ค้างรับ ตลอดถึงค่าเสื่อมราคา ชุดเรียนรู้นี้จะทำให้ท่านมองเห็นภาพของหลักการบัญชีและสามารถเข้าใจเรื่องบัญชีได้ง่ายและรวดเร็ว ภายในเวลา 1 วัน

ชุดเรียนรู้ชุดนี้ยังได้รับความนิยมจากนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ นำไปศึกษาประกอบวิชาที่เรียนในคณะบัญชี และนักศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารทุกสาขา ดูเพื่อเตรียมสอบ รวมไปถึงผู้บริหารและเจ้าของกิจการที่ต้องการเรียนรู้หลักการบัญชีที่เข้าใจง่าย ใช้เวลาไม่นาน พร้อมการทดลองทำแบบฝึกหัดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจเรื่องหลักการบัญชีได้อย่างรวดเร็ว แม้ไม่มีพื้นฐานเรื่องบัญชีมาก่อน
- เรียนรู้จากวิธีคิดและการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยภาษาง่ายๆ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับมัธยม นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการเรียนเพื่อให้เข้าใจหลักการบัญชีพื้นฐาน
- ผู้จัดการ, ผู้บริหารและเจ้าของกิจการทุกท่าน
- ผู้สนใจศึกษาเรียนรู้หลักการบัญชีทุกท่าน แม้ไม่มีพื้นฐานบัญชีมาก่อนก็สามารถเข้าใจง่าย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านบัญชีมาก่อนก็สามารถเข้าใจได้ในเวลาอันสั้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

215 รีวิว

32 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIStraining
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary กว่า 30 เล่ม ที่ Ookbee.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน มากกว่า 30 คอร์ส ที่ SkillLane.com
คะแนนเฉลี่ย
4.4
รายละเอียด
5 ดาว
12
4 ดาว
2
3 ดาว
4
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by กนกรัตน์ มุณีรัตนากร
Avatar
by Pisith Seehirunwong
Default
by Sudarat Suksudej
Default
by สมปอง ธรรมรักษา
Default
by ชมัยพร ขอบใจ
Default
by nattawut p
13335623 10208238444772944 4321916896393102383 n
by Pattanan Kertmanee
Default
by Kunnlaphat Suksathaworapan
Default
by Nipakorn Ongadepon
Img 0509
by Watcharadanai Namphon
อยากได้เอกสารประกอบการเรียนจะได้ Note ไปด้วยขณะเรียนครับ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที