Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 54 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เข้าใจที่มาที่ไป หลักการสำคัญของการประเมินผลงานโดยใช้ KPIs และ OKRs

มีแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ดาวน์โหลดไปปรับใช้ในการประเมินและคำนวณคะแนนเพื่อวัดผลได้จริง

ให้ความรู้โดย ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด ประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการทรัพยากรมากกว่า 20 ปี

3,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 54 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เข้าใจที่มาที่ไป หลักการสำคัญของการประเมินผลงานโดยใช้ KPIs และ OKRs

มีแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ดาวน์โหลดไปปรับใช้ในการประเมินและคำนวณคะแนนเพื่อวัดผลได้จริง

ให้ความรู้โดย ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด ประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการทรัพยากรมากกว่า 20 ปี

ผู้สอน

 • ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำมากมาย
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการทรัพยากรมากว่า 20 ปี ทั้งในธุรกิจโทรคมนาคม โรงงานอุตสาหกรรมและสื่อสารมวลชน
 • สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระดับปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทำหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เรื่องการพัฒนากลยุทธ์การจัดการผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นอกจากนี้ยังผ่านการฝึกอบรมได้รับการรับรอง Master NLP Practitioner & Coaching จาก American Board of Neuro Linguistics Programming (ABNLP) และ Performance Coaching (GROW Model) จาก Performance Consultants International, Lego Serious Play (LSP) Practitioner, Mini Data Science, OKR Professional จาก OKR Institute
 • เจ้าของผลงานหนังสือ "เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ KPI&PMS"

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้แล้วทำความเข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนว่าต้องทำอย่างไร OKRs & KPIs ของบริษัทจึงจะ Work

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
กว่า 3 ชม. 18 บทเรียน เรียนรู้หลักคิด เทคนิค ตัวอย่าง กรณีศึกษา และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่วิทยากรเคยนำไปใช้ในการแนะนำให้คำปรึกษาเรื่อง OKRs & KPIs แก่หน่วยงานต่าง ๆ เรียนรู้แล้วทำความเข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนว่าต้องทำอย่างไร OKRs & KPIs ของบริษัทจึงจะ Work

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจที่มาที่ไป หลักการสำคัญของการประเมินผลงานโดยใช้ KPIs และ OKRs
- เข้าใจขั้นตอนการนำไปใช้งานจริง เข้าใจที่ไปที่มาของแบบฟอร์ม วิธีการเขียน KPIs และ OKRs วิธีคิดคำนวณคะแนน เรียนจบแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายในองค์กร
- มีแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ Download นำไปปรับใช้งานได้ พร้อมรับประกาศนียบัตรเมื่อผ่านการทดสอบ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ SMEs, นักบริหารทรัพยากรบุคคล, ผู้สนใจเรื่องการประเมินผลงาน KPI, OKRs

ผู้เรียนควรมีความรู้ใดมาก่อน
สำหรับคอร์สนี้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใดมาก่อนก็สามารถเรียนได้ 

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 16 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำมากมาย
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการทรัพยากรมากว่า 20 ปี ทั้งในธุรกิจโทรคมนาคม โรงงานอุตสาหกรรมและสื่อสารมวลชน
 • สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระดับปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทำหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เรื่องการพัฒนากลยุทธ์การจัดการผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นอกจากนี้ยังผ่านการฝึกอบรมได้รับการรับรอง Master NLP Practitioner & Coaching จาก American Board of Neuro Linguistics Programming (ABNLP) และ Performance Coaching (GROW Model) จาก Performance Consultants International, Lego Serious Play (LSP) Practitioner, Mini Data Science, OKR Professional จาก OKR Institute
 • เจ้าของผลงานหนังสือ "เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ KPI&PMS"
คะแนนเฉลี่ย
4.3
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
1
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by วิชาญชัย วุฒิยาสาร
Default
by Chatchanapol Jirathanawat
Avatar
by กวิน อนันต์ลาภมงคล
เอกสารประกอบการเรียนน้อย ไม่มีตัว Slide ปริ้นท์ให้เอามา note ประกอบการเรียน ทำให้ต้องใช้เวลา note จนฟังไม่รู้เรื่อง ต้องย้อนกลับมาฟังอีกครั้งบ่อยๆ
Profile
by ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที