Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 55 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 55 นาที

เรียนรู้หลักการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพแม้ไม่ได้มีตำแหน่ง Project Manager

เข้าใจภาพรวม พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการ

เรียนกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการกว่า 15 ปี

1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 55 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 55 นาที

เรียนรู้หลักการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพแม้ไม่ได้มีตำแหน่ง Project Manager

เข้าใจภาพรวม พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการ

เรียนกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการกว่า 15 ปี

ผู้สอน

ปวีณ ศรีวิโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส

 • Certified Project Management Professional (PMP) จากสถาบัน PMI
 • Certified Information System Security Professional (CISSP) จากสถาบัน ISC2
 • Certified Information Security Manager (CISM) จากสถาบัน ISACA
 • Certified Information System Auditor (CISA) จากสถาบัน ISACA
 • ประสบการณ์บริหารโครงการให้กับองค์กรในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทภายนอกเกี่ยวกับการจัดการและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปริญญาโท M.A. in Business and Managerial Economics จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี Telecommunication Engineering จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในการทำงานในองค์กรประเภทต่างๆ หรือแม้แต่กระทั่งการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันต่างๆ รอบตัวเรา อาจจะหลีกหนีไม่ได้ที่จะเกี่ยวข้องการโครงการ (Project) ประเภทต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม บางคนมีตำแหน่งหน้าทีความรับผิดชอบชัดเจนในฐานะ ”ผู้จัดการโครงการ” (Project Manager) .....แต่ ผู้จัดการโครงการ ก็ไม่ได้หมายความถึง Job Title เท่านั้น

บางครั้ง คนที่ไม่ได้มีตำแหน่งผู้จัดการโครงการกลับต้องมารับตำแหน่งผู้จัดการโครงการจำเป็นเนื่องด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ผู้จัดการโครงการตัวจริงไม่มีเวลาพอสำหรับโครงการใหม่ หรือลาออกไปแล้วยังหาคนใหม่ไม่ได้ แม้กระทั่งหัวหน้าของคุณเห็นแวว เลยมอบหมายงานนี้มาให้คุณทำ หรือเหตุผลอื่นๆ

คุณอาจจะรู้สึกประหม่า วิตกกังวลว่า ฉันจะทำงานนี้ได้ไหมนะ? ..... ไม่ต้องกังวลไปครับ

คอร์สเรียนนี้ได้ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่ ”ผู้จัดการโครงการ” แบบจำเป็น ได้เรียนรู้หลักการบริหารโครงการแบบภาพรวม มีตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อที่จะได้นำความรู้จากคอร์สเรียนนี้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สนี้ยังเหมาะกับบุคคลทุกระดับที่เกี่ยวของกับโครงการ, ผู้สนใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการ หรือแม้กระทั่งผู้บริหารโครงการมืออาชีพ ที่ต้องการทบทวนหลักการภาพรวมโดยไม่ได้ลงลึกในการใช้เครื่องมือและเทคนิคขั้นสูงอีกด้วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เข้าใจในหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารโครงการ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของโครงการในฐานะผู้จัดการโครงการ
2. เข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
3. เรียนรู้การใช้เครื่องมือและเทคนิคพื้นฐานเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการโครงการ
4. ทำความเข้าใจในสถานการณ์และกรณีต่างๆขณะที่ดำเนินการโครงการ
5. คำถาม/เฉลย พร้อมเหตุผลประกอบเพิ่มความเข้าใจบทเรียน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ผู้ที่ต้องรับหน้าที่ผู้จัดการโครงการ (โดยไม่ได้มีตำแหน่งนี้อย่างเป็นทางการ)
2. ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโครงการทุกระดับ
3. บุคคลทั่วไปที่สนใจหลักการบริหารโครงการแบบภาพรวม

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
เป็นผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับโครงการแบบต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม, บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ปวีณ ศรีวิโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส

 • Certified Project Management Professional (PMP) จากสถาบัน PMI
 • Certified Information System Security Professional (CISSP) จากสถาบัน ISC2
 • Certified Information Security Manager (CISM) จากสถาบัน ISACA
 • Certified Information System Auditor (CISA) จากสถาบัน ISACA
 • ประสบการณ์บริหารโครงการให้กับองค์กรในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทภายนอกเกี่ยวกับการจัดการและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปริญญาโท M.A. in Business and Managerial Economics จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี Telecommunication Engineering จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คะแนนเฉลี่ย
4.6
รายละเอียด
5 ดาว
5
4 ดาว
1
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Unnamed
by Duangruthai Husain
ไม่เห็นมีเฉลย Quizz เลยค่า
Default
by พีรพล หอมประเสริฐ
960058 10202030799402805 1729370871 n
by Sawich Unyavatpanich
Default
by วรวิทย์ ฤคดี
Logo
by S1 Stone One Public Company Limited
?1552366854
by ญาณวุติ สังโนชัง
Default
by สมโภช ปานทอง