Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 55 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 55 นาที

เรียนรู้หลักการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพแม้ไม่ได้มีตำแหน่ง Project Manager

เข้าใจภาพรวม พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการ

เรียนกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการกว่า 15 ปี

1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 55 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 55 นาที

เรียนรู้หลักการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพแม้ไม่ได้มีตำแหน่ง Project Manager

เข้าใจภาพรวม พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการ

เรียนกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการกว่า 15 ปี

ผู้สอน

ปวีณ ศรีวิโรจน์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

1 คอร์ส

 • Certified Project Management Professional (PMP) จากสถาบัน PMI
 • Certified Information System Security Professional (CISSP) จากสถาบัน ISC2
 • Certified Information Security Manager (CISM) จากสถาบัน ISACA
 • Certified Information System Auditor (CISA) จากสถาบัน ISACA
 • ประสบการณ์บริหารโครงการให้กับองค์กรในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทภายนอกเกี่ยวกับการจัดการและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปริญญาโท M.A. in Business and Managerial Economics จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี Telecommunication Engineering จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในการทำงานในองค์กรประเภทต่างๆ หรือแม้แต่กระทั่งการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันต่างๆ รอบตัวเรา อาจจะหลีกหนีไม่ได้ที่จะเกี่ยวข้องการโครงการ (Project) ประเภทต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม บางคนมีตำแหน่งหน้าทีความรับผิดชอบชัดเจนในฐานะ ”ผู้จัดการโครงการ” (Project Manager) .....แต่ ผู้จัดการโครงการ ก็ไม่ได้หมายความถึง Job Title เท่านั้น

บางครั้ง คนที่ไม่ได้มีตำแหน่งผู้จัดการโครงการกลับต้องมารับตำแหน่งผู้จัดการโครงการจำเป็นเนื่องด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ผู้จัดการโครงการตัวจริงไม่มีเวลาพอสำหรับโครงการใหม่ หรือลาออกไปแล้วยังหาคนใหม่ไม่ได้ แม้กระทั่งหัวหน้าของคุณเห็นแวว เลยมอบหมายงานนี้มาให้คุณทำ หรือเหตุผลอื่นๆ

คุณอาจจะรู้สึกประหม่า วิตกกังวลว่า ฉันจะทำงานนี้ได้ไหมนะ? ..... ไม่ต้องกังวลไปครับ

คอร์สเรียนนี้ได้ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่ ”ผู้จัดการโครงการ” แบบจำเป็น ได้เรียนรู้หลักการบริหารโครงการแบบภาพรวม มีตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อที่จะได้นำความรู้จากคอร์สเรียนนี้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สนี้ยังเหมาะกับบุคคลทุกระดับที่เกี่ยวของกับโครงการ, ผู้สนใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการ หรือแม้กระทั่งผู้บริหารโครงการมืออาชีพ ที่ต้องการทบทวนหลักการภาพรวมโดยไม่ได้ลงลึกในการใช้เครื่องมือและเทคนิคขั้นสูงอีกด้วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เข้าใจในหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารโครงการ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของโครงการในฐานะผู้จัดการโครงการ
2. เข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
3. เรียนรู้การใช้เครื่องมือและเทคนิคพื้นฐานเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการโครงการ
4. ทำความเข้าใจในสถานการณ์และกรณีต่างๆขณะที่ดำเนินการโครงการ
5. คำถาม/เฉลย พร้อมเหตุผลประกอบเพิ่มความเข้าใจบทเรียน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ผู้ที่ต้องรับหน้าที่ผู้จัดการโครงการ (โดยไม่ได้มีตำแหน่งนี้อย่างเป็นทางการ)
2. ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโครงการทุกระดับ
3. บุคคลทั่วไปที่สนใจหลักการบริหารโครงการแบบภาพรวม

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
เป็นผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับโครงการแบบต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม, บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ปวีณ ศรีวิโรจน์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

1 คอร์ส

 • Certified Project Management Professional (PMP) จากสถาบัน PMI
 • Certified Information System Security Professional (CISSP) จากสถาบัน ISC2
 • Certified Information Security Manager (CISM) จากสถาบัน ISACA
 • Certified Information System Auditor (CISA) จากสถาบัน ISACA
 • ประสบการณ์บริหารโครงการให้กับองค์กรในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทภายนอกเกี่ยวกับการจัดการและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปริญญาโท M.A. in Business and Managerial Economics จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี Telecommunication Engineering จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คะแนนเฉลี่ย
4.3
รายละเอียด
5 ดาว
18
4 ดาว
7
3 ดาว
2
2 ดาว
2
1 ดาว
1
รีวิวบทเรียน
Default
by Jarin Seesaeng
Default
by ปรีชญา เอกธรรมจิต
Default
by thinnabol wangjaroensook
Default
by thitiya kaewsakha
Default
by Ratha Pandey
Default
by นฤมล นิลสาคู
Avatar
by Praewa S.
เข้าใจง่าย
Default
by ปวิตรา หิมพงษ์
Default
by สมพล วรวูฒิยานนท์
ทำให้เข้าใจภาพรวมของ Project management พื้นฐานได้อยา่งดี
Default
by ณัฐภัทร เรือนวงค์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที