Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท 3,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 59 นาที

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ที่มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 20 ปี

ทำความเข้าใจบทบาทและทักษะในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

นำเครื่องมือต่าง ๆ มาบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1,990 บาท 3,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 59 นาที

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ที่มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 20 ปี

ทำความเข้าใจบทบาทและทักษะในการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

นำเครื่องมือต่าง ๆ มาบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สอน

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปรด.) สาขา นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง Doctorant Assistant, วัสดุนาโน, EPFL ,Lausanne Switzerland
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต(วศม.) สาขาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • CEO บริษัท ไอทีอาร์ซี จำกัด
 • Head of Recycle Feedstock Development, Circular Economy Business, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • CEO Cocoon Tech Project Startup, Studio Zero to One, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • Licensing Business Manager, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • ผู้จัดการส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท นาราแมชชินเนอรี่ จำกัด โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม ITRC
 • ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม/วิทยากร ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • นักวิจัยรับเชิญสถาบันวิจัยแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น (AIST, Tsukuba)
 • ผู้ก่อตั้งเพจ Dr.Kid+ ที่มีผู้ติดตามากกว่า 14K
 • ITRC Training จุดประกายแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในทุกด้าน

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ในการพัฒนาภาวะผู้นำที่จะทำให้คุณกลายเป็น Supervisory ยุคใหม่ที่ก้าวทันโลกและก้าวทันพนักงาน

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อก้าวสู้การเป็นผู้นำที่ทุกองค์กรต้องการ! ด้วยคอร์สออนไลน์ Leadership for Modern Supervisors หลักสูตรภาวะผู้นำฉบับเร่งรัด ที่จะสร้างบุคลิกให้คุณใหม่ได้ ภายใน 1 ชั่วโมง สามารถเรียนได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน คอร์สนี้สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร และองค์กรที่มีประสบการณ์การสอนยาวนานกว่า 20 ปี

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของหัวหน้างาน
2. ปรับบุคลิกภาพ และทัศนคติให้มีความเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ
3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นหัวหน้างาน เรียนรู้วิธีการสื่อสาร และความคิดในเชิงบวก
- ผู้นำยุคใหม่ที่ต้องการสร้างบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้างาน
- บุคลากรในองค์กรที่จำเป็นจะต้องทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานต่าง generation
- พนักงานรุ่นใหม่ที่อยากปรับบุคลิกภาพให้พร้อมต่อการทำงาน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานสามารถเริ่มเรียนได้เลย

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปรด.) สาขา นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง Doctorant Assistant, วัสดุนาโน, EPFL ,Lausanne Switzerland
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต(วศม.) สาขาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • CEO บริษัท ไอทีอาร์ซี จำกัด
 • Head of Recycle Feedstock Development, Circular Economy Business, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • CEO Cocoon Tech Project Startup, Studio Zero to One, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • Licensing Business Manager, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • ผู้จัดการส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท นาราแมชชินเนอรี่ จำกัด โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม ITRC
 • ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม/วิทยากร ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • นักวิจัยรับเชิญสถาบันวิจัยแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น (AIST, Tsukuba)
 • ผู้ก่อตั้งเพจ Dr.Kid+ ที่มีผู้ติดตามากกว่า 14K
 • ITRC Training จุดประกายแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในทุกด้าน
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที