Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 15 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เทคนิคสุดยอดที่จะช่วยคุณสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวารสารสัมพันธ์

สอนโดย อาจารย์ กรกนก จึงภักดี วิทยากรอิสระและที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

3,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 15 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เทคนิคสุดยอดที่จะช่วยคุณสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวารสารสัมพันธ์

สอนโดย อาจารย์ กรกนก จึงภักดี วิทยากรอิสระและที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผู้สอน

กรกนก จึงภักดี

4.4 คะแนนเฉลี่ย

37 รีวิว

14 คอร์ส

 • เจ้าของหลักสูตร PR อย่างไรให้เป็นข่าว , WRITING FOR PR, ทำวารสารสัมพันธ์, REALISTIC PR PLAN
 • เจ้าของบล็อก thaiprconsult.wordpress.com
 • หัวหน้าส่วนเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • นักวางแผนและดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
 • นักประชาสัมพันธ์และจัดงานการสัมมนาพิเศษ International Forum แก่อุตสาหกรรมไทย
 • นักประชาสัมพันธ์โดยเน้นเฉพาะด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
AKD Solution

4.8 คะแนนเฉลี่ย

717 รีวิว

18 คอร์ส

 • ศูนย์รวมโค้ช หลักสูตรอบรมสัมมนา ด้านการทำงานและการใช้ชีวิต

คอร์สนี้จะทำให้ผู้เรียนได้รู้เทคนิคการทำวารสารสัมพันธ์ให้ถูกใจผู้ให้ โดนใจผู้รับ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวารสารสัมพันธ์ของคุณได้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
วารสารสัมพันธ์เป็นสื่อที่มีศักยภาพอีกตัวหนึ่งที่แสดงถึงภาพลักษณ์ขององค์กร และเป็น “กระบอกเสียง” สำคัญในการสื่อสาร Content & Activities ขององค์กรไปสู่ผู้รับสารเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ในขณะที่องค์กรหรือ “ผู้ให้” ก็อยากนำเสนอ Content & Activities ขององค์กรมากๆ แต่ “ผู้รับ” ก็อยากได้ Content & Activities ที่น่าสนใจและเกิดประโยชน์ต่อตนเองมาก ๆ เช่นกัน แล้วจะทำอย่างไรให้ความต้องการที่สวนทางกันนี้ สามารถตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่ายได้ลงตัวและพึงพอใจทั้งสองฝ่าย

ถึงเวลาแล้ว !!! ที่ผู้รับผิดชอบการทำวารสารสัมพันธ์ควรปรับรูปแบบการทำวารสารสัมพันธ์ของตนเอง ให้น่าอ่านและน่าเก็บรักษาไว้ เหมือนดั่งวารสารชั้นนำทั่วไป

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. รับรู้ถึงความสำคัญ ประโยชน์ และบทบาทของวารสารสัมพันธ์ต่อการสื่อสารองค์กร
2. สามารถจัดทำวารสารสัมพันธ์ได้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ขององค์กรทั้งในด้านเนื้อหาข้อมูลและการออกแบบรูปเล่ม
3. เข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการผลิตวารสารสัมพันธ์ทั้งระบบ
4. สามารถประมาณการต้นทุนการผลิตวารสารสัมพันธ์ และมีแนวทางการหาค่าสนับสนุนการผลิต
5. สามารถนำวารสารสัมพันธ์มาใช้เป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการตลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ SMEs ผู้จัดการฝ่าย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การตลาด และการสื่อสารองค์กร และผู้สนใจทุกท่านที่ต้องการใช้วารสารในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
กรกนก จึงภักดี

4.4 คะแนนเฉลี่ย

37 รีวิว

14 คอร์ส

 • เจ้าของหลักสูตร PR อย่างไรให้เป็นข่าว , WRITING FOR PR, ทำวารสารสัมพันธ์, REALISTIC PR PLAN
 • เจ้าของบล็อก thaiprconsult.wordpress.com
 • หัวหน้าส่วนเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • นักวางแผนและดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
 • นักประชาสัมพันธ์และจัดงานการสัมมนาพิเศษ International Forum แก่อุตสาหกรรมไทย
 • นักประชาสัมพันธ์โดยเน้นเฉพาะด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
AKD Solution

4.8 คะแนนเฉลี่ย

717 รีวิว

18 คอร์ส

 • ศูนย์รวมโค้ช หลักสูตรอบรมสัมมนา ด้านการทำงานและการใช้ชีวิต
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Isuzu Motors

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที