Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 56 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนโดย ฮั้วเซนเซ ชนัฐ อาภาธีรญาณ อดีตนักเรียนทุนมงบุโช

มีเอกสารประกอบการสอนให้ Print หรือ Download

มีแบบฝึกหัดคัดอักษร "ฮิระงะนะ" และ "คะตะคะนะ"

สามารถสนทนาและสื่อสารโต้ตอบภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐานได้

เข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มาพร้อมกับภาษาญี่ปุ่นได้ดีขึ้น ทำให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น

ครูผู้สอนเป็นเจ้าของเว็บไซต์ Teelangka.com เว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 56 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนโดย ฮั้วเซนเซ ชนัฐ อาภาธีรญาณ อดีตนักเรียนทุนมงบุโช

มีเอกสารประกอบการสอนให้ Print หรือ Download

มีแบบฝึกหัดคัดอักษร "ฮิระงะนะ" และ "คะตะคะนะ"

สามารถสนทนาและสื่อสารโต้ตอบภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐานได้

เข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มาพร้อมกับภาษาญี่ปุ่นได้ดีขึ้น ทำให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น

ครูผู้สอนเป็นเจ้าของเว็บไซต์ Teelangka.com เว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ผู้สอน

  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุ่น (มงบุโช) ในโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยเคโอ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้การสนทนาและสื่อสารโต้ตอบในระดับภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน และใช้สำนวนภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น แต่ไม่สามารถพูดสื่อสารได้ คอร์สนี้คือทางออก…. หรืออะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้อยากเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นค่ะ นอกเหนือเหตุผลด้านการงาน ใช่การ์ตูนญี่ปุ่นหรือเปล่า หรือว่าเป็นเกมออนไลน์ หรือมีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่น.... ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดก็ตาม ที่แน่ๆ คือคอร์สนี้จะช่วยเติมเต็มชีวิตของคุณให้สมบูรณ์ขึ้นค่ะ “ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ฉบับมือใหม่” เป็นคอร์สที่เขียนและเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นสามารถสื่อสารได้ในระดับเบื้องต้น และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเวลาที่เราอยู่ต่างแดนโดยใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง คอร์สนี้จะเน้นสอนตั้งแต่ตัวอักษรรวมไปถึงการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ของชีวิตประจำวันในระดับเบื้องต้น

คอร์ส “ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ฉบับมือใหม่” นี้ เขียนและเรียบเรียงขึ้นโดย ชนัฐ อาภาธีรญาณ หรือ ฮั้วเซนเซ อดีตนักเรียนทุน ”มงบุโช” ซึ่งฮั้วเซนเซตระหนักอยู่เสมอว่า การเรียนภาษาของประเทศใดประเทศหนึ่ง ก็เหมือนกับการทำความรู้จักวัฒนธรรมของประเทศนั้น หรือเหมือนเราได้เรียนรู้จิตใจ ความคิดของคนญี่ปุ่นนั่นเอง โดยฮั้วเซนเซจะแบ่งปันความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้เรียนค่อยๆ เข้าใจในความเป็นญี่ปุ่นได้ดีขึ้นนอก เหนือจากภาษา......หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้อย่างมั่นใจและเข้าใจมากขึ้น คุณต้องไม่พลาดคอร์สนี้ เพราะคอร์สนี้คือคำตอบ!!

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. สามารถเข้าใจและใช้สำนวนภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้
2. สามารถแนะนำตนเองหรือผู้อื่น ถามตอบเกี่ยวกับเรื่องตัวเองและผู้อื่นได้ 
3. สามารถสนทนาและสื่อสารโต้ตอบในระดับภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้
4. เข้าใจภาษาญี่ปุ่นกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรได้ดีขึ้น ทำให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ทุกท่านที่ชื่นชอบและสนใจอยากเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษาหรือพนักงานที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ฯลฯ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
-

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุ่น (มงบุโช) ในโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยเคโอ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที