Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,790 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 6 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 27 นาที

คอร์สการใช้เครื่องมือในโปรแกรม MAYA สำหรับผู้เริ่มต้น

สอนตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การทำงานในระดับมืออาชีพได้

2,790 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 6 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 27 นาที

คอร์สการใช้เครื่องมือในโปรแกรม MAYA สำหรับผู้เริ่มต้น

สอนตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การทำงานในระดับมืออาชีพได้

ผู้สอน

  • อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อายุงานกว่า 6 ปี
  • ศป.ม. หลักสูตรศิปมหาบัณฑิต M.F.A. (Computer Art) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553
  • ศศ.บ. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต B.A. (ดุริยางคศาสตร์ สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546

คอร์สนี้จะทำให้ผู้เรียนได้รู้การใช้เครื่องมือในโปรแกรม MAYA โปรแกรมสำหรับผลิตผลงานแอนิเมชั่น 3 มิติระดับโลก เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์ส Intro to MAYA เป็นคอร์สการใช้เครื่องมือในโปรแกรม MAYA โปรแกรมสำหรับผลิตผลงานแอนิเมชั่น 3 มิติระดับโลก เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ สำหรับเนื้อหาของคอร์สนี้ ประกอบไปด้วย
1) บทที่ 1
- หน้าต่าง What's New Highlight Setting, Output Window, MAYA
- การสร้าง การเซ็ท และการลบ Shelf
- การเคลื่อนย้าย หมุน และขยายวัตถุ
- การควบคุม View port ด้วยเม้าท์และคีย์บอร์ด
- การแสดงวัตถุบน View port
- การเปลี่ยนมุมมองบน View port
- การทำงานของ Preference
- การ Undo / Redo
- การเรียกใช้คำสั่งล่าสุด
- การสลับหน้าต่างระหว่าง Chanel Box กับ Attributes
- การ Set Project / Import / Export ไฟล์
2) บทที่ 2
- ลักษณะและองค์ประกอบของโมเดล
- จุดหมุน (Pivot)
- การ Snap (Glid, Curve, Point)
- การปรับแต่งวัตถุจากคำสั่งต่าง ๆ Boolean (Union, Difference, Intersection), Combine, Separate, Append to Polygon, Fill Hole, Smooth, Sculpt Geometry Tool, Extrude, Mirror, Insert Edge Loop Tool, Multi-Cut, Merge, Delete Edge/Vertex, Bevel, Polycount, Duplicate, Layer, Outliner, Parent, Freeze Transformation, Create Text, Delete History
- การรวมโมเดล (Combine + Merge)
- การ Blend Shape เบื้องต้น
- การสร้างวัตถุจากเส้น Curve
- การทำงานบนเส้น Path
- Nonlinear
- Constrains
- Set Driver / Driven Key
- Soft Rigid Bodies
- Workshop Low Polygon
- Workshop Smooth Shade
- UV Texture Editor / Hyper shade
- Workshop Room

โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน
- MAYA (ทุก Version)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เครื่องมือที่สำคัญต่างๆ ในโปรแกรม MAYA เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดการทำงานแอนิเมชั่น 3 มิติ ได้อย่างถูกต้อง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจด้าน 3D Animation วัยตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป หรือน้อยกว่าได้ถ้ามีสมาธิหรือความตั้งใจจริง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ก็สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อายุงานกว่า 6 ปี
  • ศป.ม. หลักสูตรศิปมหาบัณฑิต M.F.A. (Computer Art) มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553
  • ศศ.บ. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต B.A. (ดุริยางคศาสตร์ สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546
คะแนนเฉลี่ย
3.5
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
2
3 ดาว
2
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by นัฐพร จันทร์ประเสริฐ
Avatar
by Saeng ICT
Default
by Pavit Siva
Default
by วรินทร ยูถะสุนทร

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที