Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 8 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เข้าใจระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ

สอนโดย อาจารย์ กรกนก จึงภักดี วิทยากรอิสระและที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

3,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 8 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เข้าใจระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ

สอนโดย อาจารย์ กรกนก จึงภักดี วิทยากรอิสระและที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผู้สอน

กรกนก จึงภักดี

4.4 คะแนนเฉลี่ย

37 รีวิว

14 คอร์ส

 • เจ้าของหลักสูตร PR อย่างไรให้เป็นข่าว , WRITING FOR PR, ทำวารสารสัมพันธ์, REALISTIC PR PLAN
 • เจ้าของบล็อก thaiprconsult.wordpress.com
 • หัวหน้าส่วนเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • นักวางแผนและดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
 • นักประชาสัมพันธ์และจัดงานการสัมมนาพิเศษ International Forum แก่อุตสาหกรรมไทย
 • นักประชาสัมพันธ์โดยเน้นเฉพาะด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
AKD Solution

4.8 คะแนนเฉลี่ย

717 รีวิว

18 คอร์ส

 • ศูนย์รวมโค้ช หลักสูตรอบรมสัมมนา ด้านการทำงานและการใช้ชีวิต

เรียนรู้ระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพและผลดีที่ได้รับต่อผลประกอบการ ภาพลักษณ์ และความยั่งยืนขององค์กร

องค์กรของคุณกำลังเผชิญปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?
พนักงานขาดความมีส่วนร่วมกับองค์กร !
พนักงานไม่รับรู้ข่าวสารขององค์กร !
มีข่าวลือขององค์กรที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเป็นประจำ !
รวมถึงพนักงานขาดความภักดีองค์กรและมีอัตราการลาออกสูงขึ้น

ปัญหาเหล่านี้ เกิดจากที่ไม่มีระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ
ไม่รู้การสร้างทีมงานสื่อสารภายใน ขาดวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
และไม่เข้าใจว่าคอนเทนต์อะไรที่พนักงานต้องรู้บ้าง
ซึ่งหากไม่ทำการสื่อสารภายในอย่างจริงจัง
จะส่งผลต่อรายได้และความยั่งยืนขององค์กรอย่างแน่นอน

คอร์สนี้จะทำให้คุณเข้าใจระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ที่ผู้บริหารและพนักงานจะได้รับเมื่อมีการสื่อสารกันมากขึ้น
และผลดีที่ได้รับจากการสื่อสารภายในต่อผลประกอบการ ภาพลักษณ์ และความยั่งยืนขององค์กร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้
- เข้าใจวิธีทำการสื่อสารภายในอย่างเป็นระบบ มองเห็นถึงปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขเรื่องการสื่อสารภายใน
- รู้เรื่ององค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร โครงสร้างทีมงาน และรูปแบบกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
- สามารถวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสาร การพัฒนาสื่อที่เข้าถึงพนักงาน และคอนเทนต์ที่ใช้สื่อสารกับพนักงาน
- วิธีการสร้างแผนการสื่อสารภายในประจำปี การประเมินผล พร้อมตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
- การทำกลยุทธ์และกลวิธีการสื่อสารภายใน พร้อมกรณีศึกษาที่ได้ผลจริง

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- เลขานุการผู้บริหาร
- ผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสารภายในองค์กรทุกประเภท

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
กรกนก จึงภักดี

4.4 คะแนนเฉลี่ย

37 รีวิว

14 คอร์ส

 • เจ้าของหลักสูตร PR อย่างไรให้เป็นข่าว , WRITING FOR PR, ทำวารสารสัมพันธ์, REALISTIC PR PLAN
 • เจ้าของบล็อก thaiprconsult.wordpress.com
 • หัวหน้าส่วนเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • นักวางแผนและดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
 • นักประชาสัมพันธ์และจัดงานการสัมมนาพิเศษ International Forum แก่อุตสาหกรรมไทย
 • นักประชาสัมพันธ์โดยเน้นเฉพาะด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
AKD Solution

4.8 คะแนนเฉลี่ย

717 รีวิว

18 คอร์ส

 • ศูนย์รวมโค้ช หลักสูตรอบรมสัมมนา ด้านการทำงานและการใช้ชีวิต
คะแนนเฉลี่ย
4.2
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
3
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by opas kumwichai
เนื้อหาชัดเจน
Default
by suputcha sartchum
Default
by ลักขิกา เที่ยงพร้อม
Default
by อิษยา ศุภวงศ์
Default
by Isuzu Motors
Default
by กฤษฎิ์ สุวรรณพิบูลย์
Screen shot 2021 12 14 at 15.14.53
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที