Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 8 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ

สอนโดย อาจารย์ กรกนก จึงภักดี วิทยากรอิสระและที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

3,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 8 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ

สอนโดย อาจารย์ กรกนก จึงภักดี วิทยากรอิสระและที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผู้สอน

กรกนก จึงภักดี

3.5 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

9 คอร์ส

 • เจ้าของหลักสูตร PR อย่างไรให้เป็นข่าว , WRITING FOR PR, ทำวารสารสัมพันธ์, REALISTIC PR PLAN
 • เจ้าของบล็อก thaiprconsult.wordpress.com
 • หัวหน้าส่วนเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • นักวางแผนและดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
 • นักประชาสัมพันธ์และจัดงานการสัมมนาพิเศษ International Forum แก่อุตสาหกรรมไทย
 • นักประชาสัมพันธ์โดยเน้นเฉพาะด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
AKD Solution

4.8 คะแนนเฉลี่ย

668 รีวิว

12 คอร์ส

 • ศูนย์รวมโค้ช หลักสูตรอบรมสัมมนา ด้านการทำงานและการใช้ชีวิต

องค์กรของคุณกำลังเผชิญปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?
พนักงานขาดความมีส่วนร่วมกับองค์กร !
พนักงานไม่รับรู้ข่าวสารขององค์กร !
มีข่าวลือขององค์กรที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเป็นประจำ !
รวมถึงพนักงานขาดความภักดีองค์กรและมีอัตราการลาออกสูงขึ้น

ปัญหาเหล่านี้ เกิดจากที่ไม่มีระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ
ไม่รู้การสร้างทีมงานสื่อสารภายใน ขาดวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
และไม่เข้าใจว่าคอนเทนต์อะไรที่พนักงานต้องรู้บ้าง
ซึ่งหากไม่ทำการสื่อสารภายในอย่างจริงจัง
จะส่งผลต่อรายได้และความยั่งยืนขององค์กรอย่างแน่นอน

คอร์สนี้จะทำให้คุณเข้าใจระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ที่ผู้บริหารและพนักงานจะได้รับเมื่อมีการสื่อสารกันมากขึ้น
และผลดีที่ได้รับจากการสื่อสารภายในต่อผลประกอบการ ภาพลักษณ์ และความยั่งยืนขององค์กร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้
- เข้าใจวิธีทำการสื่อสารภายในอย่างเป็นระบบ มองเห็นถึงปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขเรื่องการสื่อสารภายใน
- รู้เรื่ององค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร โครงสร้างทีมงาน และรูปแบบกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
- สามารถวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสาร การพัฒนาสื่อที่เข้าถึงพนักงาน และคอนเทนต์ที่ใช้สื่อสารกับพนักงาน
- วิธีการสร้างแผนการสื่อสารภายในประจำปี การประเมินผล พร้อมตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
- การทำกลยุทธ์และกลวิธีการสื่อสารภายใน พร้อมกรณีศึกษาที่ได้ผลจริง

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- เลขานุการผู้บริหาร
- ผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสารภายในองค์กรทุกประเภท

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
กรกนก จึงภักดี

3.5 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

9 คอร์ส

 • เจ้าของหลักสูตร PR อย่างไรให้เป็นข่าว , WRITING FOR PR, ทำวารสารสัมพันธ์, REALISTIC PR PLAN
 • เจ้าของบล็อก thaiprconsult.wordpress.com
 • หัวหน้าส่วนเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • นักวางแผนและดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
 • นักประชาสัมพันธ์และจัดงานการสัมมนาพิเศษ International Forum แก่อุตสาหกรรมไทย
 • นักประชาสัมพันธ์โดยเน้นเฉพาะด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
AKD Solution

4.8 คะแนนเฉลี่ย

668 รีวิว

12 คอร์ส

 • ศูนย์รวมโค้ช หลักสูตรอบรมสัมมนา ด้านการทำงานและการใช้ชีวิต
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที