Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,699 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 22 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

อาชีพที่โควิดก็ฆ่าไม่ตาย ตราบใดที่ความงามคือสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝัน

เป็นวิธีรายได้ที่มั่นคง ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านก็สามารถหาเงินได้หลักพันในเวลาเพียงแค่ 1-2 ชั่วโมง

ลงทุนน้อย กำไร 200-300% หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับการตั้งราคา

สอนโดยทิชเชอร์ปริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสักปากอันดับต้นของไทย

1,699 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 22 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

อาชีพที่โควิดก็ฆ่าไม่ตาย ตราบใดที่ความงามคือสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝัน

เป็นวิธีรายได้ที่มั่นคง ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านก็สามารถหาเงินได้หลักพันในเวลาเพียงแค่ 1-2 ชั่วโมง

ลงทุนน้อย กำไร 200-300% หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับการตั้งราคา

สอนโดยทิชเชอร์ปริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสักปากอันดับต้นของไทย

ผู้สอน

 • ผู้อำนวยการและที่ปรึกษาสถาบันทิชเชอร์ปริญ
 • อาจารย์สอน PERMANENENT MAKEUP ในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • Guest Speaker PMU Thailand Forum 2016
 • World Championship Microblading 2016 Amsterdam, The Netherlands
 • International Guest Speaker The World Conference in Guangzhou, China
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพ ช่างสักคิ้ว ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ผู้จัดงานการแข่งขันสักคิ้ว สักปาก ในประเทศไทยและนานาชาติ
 • ผู้จัดงานอบรมสัมนาเชิงการแพทย์และกฏหมายสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับการสักคิ้ว สักปาก
 • ประธานโครงการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพ
 • ประธานโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการดีเด่น สาขาช่างสักคิ้วมืออาชีพ
 • ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • วิทยากรการอบรมและสอบวัดผล โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการในธุรกิจ “Permanent Makeup” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • วิทยากร อบรมงานเจ้าหน้าที่สอบและผู้เข้าร่วมทดสอบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพ ช่างสักคิ้ว

หลักสูตรการสักปาก ฝังสีปาก (Smooth&Smooth Lips) เป็นหลักสูตรหนึ่งของสถาบันทิชเชอร์ปริญ ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานในประเทศไทย โดยมีอาจารย์ปริญ ไชยรัชต์ เป็นผู้อำนวยการสถาบัน ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถเป็นอย่างมากในวงการสักคิ้วในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นคณะทำงานจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาช่างสักคิ้ว  ซึ่งรัฐบาลให้การรองรับบุคคลในสายอาชีพนี้ หลักสูตรการสักปากถือว่าเป็นอาชีพที่อยู่ในสายความงาม ซึ่งการเจริญเติบโตในธุรกิจด้านนี้ไม่มีวันตาย การสักปากหรือการฝังสีปากตอบโจทย์คนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้หญิงที่ริมฝีปากคล้ำ ริมฝีปากซีด ปากไม่ได้รูป แพ้ลิปสติก การสักปากจึงสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ได้รับความรู้และทักษะในการทำงานด้านการสักปาก อย่างละเอียดเพื่อพัฒนาตัวเองสู่ความเป็นมืออาชีพ
2. ได้รับอาชีพที่มีรายได้มากกว่ามนุษย์เงินเดือนหลายคนเลยทีเดียว สามารถทำเงินหมื่น เงินแสนได้ต่อเดือน ด้วยค่าบริการหลักพันขึ้นไปแต่ต้นทุนหลักร้อยและใช้เวลาทำงานต่อเคส ประมาณ 2 ชั่วโมงเท่านั้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1.นักศึกษาที่ใกล้เรียนจบ
2.แม่บ้าน
3.พนักงานบริษัท
4.เจ้าของธุรกิจ
5.แม่บ้าน
6.ผู้ว่างงาน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ผู้อำนวยการและที่ปรึกษาสถาบันทิชเชอร์ปริญ
 • อาจารย์สอน PERMANENENT MAKEUP ในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • Guest Speaker PMU Thailand Forum 2016
 • World Championship Microblading 2016 Amsterdam, The Netherlands
 • International Guest Speaker The World Conference in Guangzhou, China
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพ ช่างสักคิ้ว ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ผู้จัดงานการแข่งขันสักคิ้ว สักปาก ในประเทศไทยและนานาชาติ
 • ผู้จัดงานอบรมสัมนาเชิงการแพทย์และกฏหมายสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับการสักคิ้ว สักปาก
 • ประธานโครงการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพ
 • ประธานโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการดีเด่น สาขาช่างสักคิ้วมืออาชีพ
 • ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • วิทยากรการอบรมและสอบวัดผล โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการในธุรกิจ “Permanent Makeup” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • วิทยากร อบรมงานเจ้าหน้าที่สอบและผู้เข้าร่วมทดสอบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพ ช่างสักคิ้ว
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที