Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,566 บาท 3,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 45 นาที

คอร์สนี้จะช่วยให้คุณสามารถให้ Feedback กับทีมงานหรือบุคคลได้ ด้วยการนำเทคนิคที่เรียนรู้จากคอร์สไปใช้ได้อย่างเข้าใจ

คุณจะสามารถพัฒนาทักษะภาวะผู้นำให้กับตัวเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก

1,566 บาท 3,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 45 นาที

คอร์สนี้จะช่วยให้คุณสามารถให้ Feedback กับทีมงานหรือบุคคลได้ ด้วยการนำเทคนิคที่เรียนรู้จากคอร์สไปใช้ได้อย่างเข้าใจ

คุณจะสามารถพัฒนาทักษะภาวะผู้นำให้กับตัวเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก

ผู้สอน

ก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์ (อาจารย์เอก)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัทวิชั่นไนน์คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • มีประสบการณ์งานด้านที่ปรึกษาทั้งทางด้านกำหนดกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร ระบบบคุณภาพ และเครื่องมือการบริหารองค์กรอื่น ๆ
 • นอกจากนี้ยังเป็นอาจารส์สอนด้าน Agile Method, Coaching and Facilitating for Leaders, Career Development Plan, Human Management Psychology และ Transformational Leadership for Sustainable Development เป็นต้น
 • และยังมีผลงานการเขียนหนังสือ "ความจนไม่ใช่ DNA" และ "ส่องกระจกชะโงกดูตนเอง"
 • อีกทั้งยังมีบทความทางวิชาการอีกหลากหลายบทความตีพิมพ์
 • ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สิทธิพิเศษสำหรับ 10 ท่านแรก รับฟรี หนังสือ "ความจนไม่ใช่ DNA" หรือ "ส่องกระจกชะโงกดูตนเอง" จำนวน 1 เล่ม
(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ทางอีเมลที่จะมีการจัดส่งให้หลังจากลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว)

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาและสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีได้ด้วยการติดตามงาน (Follow-up) และการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) พร้อมเทคนิคการสร้างทักษะด้านการสื่อสารเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของทีมด้วย

คำอธิบายคอร์ส
จากประสบการณ์และแรงบันดาลใจของผู้สอนเมื่อเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในองค์กร พบว่า องค์กรส่วนใหญ่มีกลยุทธ์ที่ดี และเขียนแผนการปฏิบัติงานอย่างดี แต่มักไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง หนึ่งในสาเหตุหลักคือ การติดตาม (Follow-up) และการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback)

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ทราบว่าผลการปฏิบัติงานคืออะไร วัตถุประสงค์ของผลการปฏิบัติงาน ความสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน วงจรของการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance management cycle) ได้เรียนรู้ความสำคัญและเทคนิคของการติดตาม (Follow-up) และการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) รวมไปถึงเรียนรู้ว่าการ Feedback มีกี่วิธี เทคนิคการเจรจาแบบสันติวิธีกับการให้ Feedback และเทคนิคการนำไปประยุกต์ใช้แบบง่าย ๆ

เรียนคอร์สนี้แล้วคุณจะ
- สามารถให้ Feedback กับทีมงานหรือบุคคลได้ ด้วยการนำเทคนิคที่เรียนรู้จากคอร์สไปใช้ได้อย่างเข้าใจ
- สามารถพัฒนาและสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีทั้งในระดับบุคคล และระดับทีม
- สามารถพัฒนาภาวะผู้นำให้กับตัวเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก
- สามารถสร้างทักษะด้านการสื่อสาร และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน และระดับบุคคล

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่ต้องการเติบโตเป็นหัวหน้างาน (Supervisor) และผู้จัดการทุกระดับ
- ผู้ที่ต้องการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของตนเอง และของทีมงาน
- ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างสันติ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์ (อาจารย์เอก)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัทวิชั่นไนน์คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • มีประสบการณ์งานด้านที่ปรึกษาทั้งทางด้านกำหนดกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร ระบบบคุณภาพ และเครื่องมือการบริหารองค์กรอื่น ๆ
 • นอกจากนี้ยังเป็นอาจารส์สอนด้าน Agile Method, Coaching and Facilitating for Leaders, Career Development Plan, Human Management Psychology และ Transformational Leadership for Sustainable Development เป็นต้น
 • และยังมีผลงานการเขียนหนังสือ "ความจนไม่ใช่ DNA" และ "ส่องกระจกชะโงกดูตนเอง"
 • อีกทั้งยังมีบทความทางวิชาการอีกหลากหลายบทความตีพิมพ์
 • ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ต้องใจ คงตระกูล
Default
by ผณินทรา กสิชีวิน
Default
by อัมภาวรรณ มุขสมบัติ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที