Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
15
15
Auto 1080p 720p 480p
0.75x 1x 1.25x 1.5x 2x
Flash player efdbe177bef2b9598556c7381bece976e34e096087b76ad652a13f174d531798

Adobe Flash Player

เนื่องจากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับการรับชมวิดีโอ เพื่อให้สามารถรับชมวิดีโอได้ โปรดทำตามขั้นตอนตามลิงก์นี้>> Enable Flash Player
950 บาท
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ภายใน 365 วัน นับจากวันชำระเงิน

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ภายใน 365 วัน

เนื้อหาทั้งหมด 123 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 15 นาที

บอกวิธีลัดเรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ที่ใช้เวลาคิด ไม่ถึง 10 วินาที

บอกวิธีลัดเรื่อง การยกกำลัง 3 และ การถอดรากที่ 3 ที่ใช้เวลาคิด ไม่ถึง 1 นาที

บอกวิธีลัดเรื่อง การตรวจสอบการบวก ลบ คูณ หาร เลขจำนวนมากอย่างรวดเร็ว

เพิ่มเกรดในวิชาคณิตศาสตร์ น้องที่เรียน ระดับประถม 5-6 มัธยมต้น มัธยมปลาย

เพิ่มคะแนนในการสอบเข้าวิชาคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1 ม.4 เข้ามหาวิทยาลัย SAT, GMAT, GRE และปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ

สอนโดย วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ ผู้เชียวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office

950 บาท
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ภายใน 365 วัน นับจากวันชำระเงิน

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ภายใน 365 วัน

เนื้อหาทั้งหมด 123 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 15 นาที

บอกวิธีลัดเรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ที่ใช้เวลาคิด ไม่ถึง 10 วินาที

บอกวิธีลัดเรื่อง การยกกำลัง 3 และ การถอดรากที่ 3 ที่ใช้เวลาคิด ไม่ถึง 1 นาที

บอกวิธีลัดเรื่อง การตรวจสอบการบวก ลบ คูณ หาร เลขจำนวนมากอย่างรวดเร็ว

เพิ่มเกรดในวิชาคณิตศาสตร์ น้องที่เรียน ระดับประถม 5-6 มัธยมต้น มัธยมปลาย

เพิ่มคะแนนในการสอบเข้าวิชาคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1 ม.4 เข้ามหาวิทยาลัย SAT, GMAT, GRE และปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ

สอนโดย วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ ผู้เชียวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office

ผู้สอน

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

170 รีวิว

20 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIStraining
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary ใน Ookbee.com
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด

วิชาเลขหรือคณิตศาสตร์ ถือเป็นวิชาพื้นฐานและเป็นหัวใจ ที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ในวิชาอื่นทุกแขนงวิชา นอกเหนือจากนั้นตัวเลขยังเกี่ยวพันกับชีวิตของคนเรา นับตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน หรือจะว่าไปก็คือเกี่ยวข้องนับตั้งแต่เกิดจนตาย แต่ทว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะไม่ชอบ โดยจะอ้างว่าตนเองไม่เก่งวิชาคำนวณบ้าง เรียนแล้วไม่เข้าใจเพราะเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แม้นักเรียนบางคนมีความเข้าใจพอสมควร แต่เวลาทำข้อสอบกลับทำไม่ทัน สู้คนอื่นไม่ได้

เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้การบวก ลบ คูณและหารแล้ว ในคอร์สนี้เรียกว่า สูตรลัด การคิดเลข แบบสายฟ้าแลบ จะเป็นการต่อยอด จะช่วยให้นักเรียนสามารถทำโจทย์ และข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว เพราะข้อสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบกลางภาค ปลายภาค หรือกระทั่งการสอบแข่งขัน ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่มักจะบ่นว่าข้อสอบไม่ยาก แต่ทำไม่ทัน

วิธีการไหนที่จะช่วยลดเวลาในการคิด คงจะหนีไม่พ้นเรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร หลายท่านยังสงสัยว่าจะช่วยได้อย่างไร ลองมาดูตัวอย่างต่อไปนี้แล้วประเมินว่าแต่ละข้อใช้เวลาเท่าไหร่โดยไม่ใช้เครื่องคิดเลข ยกตัวอย่างเช่น

95 ยกกำลัง 2 ในชุดเรียนรู้ จะบอกวิธีลัด ให้ได้คำตอบในเวลา 3 วินาที
32451 x 11 ในชุดเรียนรู้ จะบอกวิธีลัด ให้ได้คำตอบในเวลา 5 วินาที
36 x 24 ในชุดเรียนรู้ จะบอกวิธีลัด ให้ได้คำตอบในเวลา 10 วินาที
รากที่ 3 ของ 12167 ในชุดเรียนรู้ จะบอกวิธีลัด ให้ได้คำตอบในเวลา 5 วินาที
14 ยกกำลัง 3 ในชุดเรียนรู้ จะบอกวิธีลัด ให้ได้คำตอบในเวลา 30 วินาที

เป็นตัวอย่างที่หลายท่านอาจจะใช้เวลาเป็น นาที หรือหลายนาที แต่ถ้าเข้าใจวิธีการ และฝึกฝนให้ชำนาญแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นสิ่งปกติที่ง่าย โดยไม่ต้องมีพรสวรรค์หรือโชคชะตาใดๆเข้ามาช่วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดคำนวณเลขได้เร็วขึ้น
- นำมาใช้ในการเรียน การสอบในโรงเรียน หรือสอบเข้า แม้แต่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับประถม 5-6 มัธยมต้น มัธยมปลาย ที่ต้องการทำเกรด และใช้เป็นเครื่องมือในการทำคะแนนสอบเข้า ม.1 ม.4 เข้ามหาวิทยาลัย
- ผู้ที่ต้องการสอบคณิตศาสตร์ใน SAT, GMAT, GRE และปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ
- ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ที่ต้องการติวให้ลูกศิษย์หรือลูกหลาน เพื่อช่วยให้คิดเลขเร็วขึ้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ควรมีพื้นฐานการ บวก ลบ คูณ หาร มาบ้างจะทำให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

170 รีวิว

20 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIStraining
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary ใน Ookbee.com
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
คะแนนเฉลี่ย
3.5
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
1
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Photo
by สมเกียรติ วรรณเฉลิม
?1528012161
by Patrick Jane