Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 36 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เทคนิคในการจัดอีเวนท์ให้บรรลุเป้าหมาย

สอนโดย อาจารย์ กรกนก จึงภักดี วิทยากรอิสระและที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

3,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 36 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เทคนิคในการจัดอีเวนท์ให้บรรลุเป้าหมาย

สอนโดย อาจารย์ กรกนก จึงภักดี วิทยากรอิสระและที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผู้สอน

กรกนก จึงภักดี

4.4 คะแนนเฉลี่ย

35 รีวิว

14 คอร์ส

 • เจ้าของหลักสูตร PR อย่างไรให้เป็นข่าว , WRITING FOR PR, ทำวารสารสัมพันธ์, REALISTIC PR PLAN
 • เจ้าของบล็อก thaiprconsult.wordpress.com
 • หัวหน้าส่วนเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • นักวางแผนและดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
 • นักประชาสัมพันธ์และจัดงานการสัมมนาพิเศษ International Forum แก่อุตสาหกรรมไทย
 • นักประชาสัมพันธ์โดยเน้นเฉพาะด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
AKD Solution

4.8 คะแนนเฉลี่ย

715 รีวิว

18 คอร์ส

 • ศูนย์รวมโค้ช หลักสูตรอบรมสัมมนา ด้านการทำงานและการใช้ชีวิต

เคยบ้างมั้ย ? ทุกครั้งที่จะต้องจัดงานอีเวนท์ ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ไม่รู้แนวทางในการบริหารจัดการงานอีเวนท์ให้ตรงกับกลยุทธ์องค์กร และให้กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจ หรือจัดอีเวนท์ไปแล้ว งานอีเวนท์นั้นไม่ราบรื่น งบบานปลาย ไม่บรรลุเป้าหมายทั้งภาพลักษณ์และรายได้ขององค์กร

การจัดงานอีเว้นท์ เป็นการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมาก เพราะภายในงาน ผู้บริหาร ตัวแทน และพีอาร์ขององค์กร มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และสามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้าและสังคมได้ รวมทั้งช่วยเพิ่มผลกำไรขององค์กรให้สูงขึ้น และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีสู่สังคม โดยเนื้อหาที่จะได้เรียนในคอร์สนี้ 
1. บทบาทหน้าที่ของ PR ความสำคัญของอีเวนท์ในการประชาสัมพันธ์ และกลุ่มเป้าหมายของงานอีเวนท์
2. แนวทางการสร้างสรรค์งานอีเวนท์
3. ขั้นตอนการจัดอีเวนท์ให้บรรลุเป้าหมาย
4. ประเมินผลความสำเร็จ และปัญหาที่พบบ่อยพร้อมแนวทางแก้ไข
5. กรณีศึกษาการจัดอีเวนท์

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
2. เจ้าของกิจการ และผู้ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ในงานอีเวนท์
3. ผู้ที่ต้องการจัดงานอีเวนท์ด้วยตัวเอง

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
กรกนก จึงภักดี

4.4 คะแนนเฉลี่ย

35 รีวิว

14 คอร์ส

 • เจ้าของหลักสูตร PR อย่างไรให้เป็นข่าว , WRITING FOR PR, ทำวารสารสัมพันธ์, REALISTIC PR PLAN
 • เจ้าของบล็อก thaiprconsult.wordpress.com
 • หัวหน้าส่วนเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • นักวางแผนและดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
 • นักประชาสัมพันธ์และจัดงานการสัมมนาพิเศษ International Forum แก่อุตสาหกรรมไทย
 • นักประชาสัมพันธ์โดยเน้นเฉพาะด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
AKD Solution

4.8 คะแนนเฉลี่ย

715 รีวิว

18 คอร์ส

 • ศูนย์รวมโค้ช หลักสูตรอบรมสัมมนา ด้านการทำงานและการใช้ชีวิต
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by จิรวัฒน์ ฮัยวงษ์
Default
by HRD BEM

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที