Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 96 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 44 นาที

ความรู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค

รูปแบบของประโยคที่ใช้เขียนมากที่สุด

ตัวอย่างและการฝึกแปลจากประโยคที่ง่ายและซับซ้อน

สามารถนำไปใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล ในขั้นสูง

2,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 96 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 44 นาที

ความรู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค

รูปแบบของประโยคที่ใช้เขียนมากที่สุด

ตัวอย่างและการฝึกแปลจากประโยคที่ง่ายและซับซ้อน

สามารถนำไปใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล ในขั้นสูง

ผู้สอน

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

248 รีวิว

38 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ
- เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Translation
- เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English from News
ในราคา 3,500 บาท
https://www.skilllane.com/course_bundles/english-translation-package

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์ส English Translation หรือการแปลภาษาอังกฤษนั้น จะอธิบายรูปแบบของประโยคที่เป็นมาตรฐานสำคัญ พร้อมวิธีการแปลจากตัวอย่างที่หลากหลาย เมื่อเข้าใจแล้วก็สามารถนำวิธีการไปใช้ในการสอบ Reading Comprehension หรืออ่านรายงาน คู่มือ หนังสือ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ Internet ได้อย่างเข้าใจในเวลาอันสั้น

ดังนั้นในคอร์สนี้จึงเป็นชุดการแปลภาษาอังกฤษ ที่ดูแล้วเข้าใจง่ายใช้เวลาไม่นาน ผู้เรียนจะสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ เขียนได้ และแปลได้ อย่างรวดเร็ว จึงเหมาะกับน้องๆ ที่กำลังเรียนในระดับ ม.ต้น ไปจนกระทั่งปริญญาตรี โท เอก ที่ต้องการนำไปใช้ในการสอบเรื่องการอ่านและการเขียน การเขียนรายงาน การเขียนวิทยานิพนธ์ หรือคนทำงานที่ต้องการนำไปใช้ในการอ่านและการเขียน เช่นจดหมาย รายงาน รายงานการประชุม e-mail และอื่นๆ

นอกจากนี้ ในคอร์ส English Translation ยังจะเป็นการพัฒนาความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการ ที่จะเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านโปรแกรมมัลติมีเดีย ซึ่งจะสอนเทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย จากประโยคที่ยาว และซับซ้อนพร้อมตัวอย่าง และแบบฝึกหัดที่หลากหลาย การแปลภาษาอังกฤษนั้น หลายท่านพบว่า แม้รู้ศัพท์ทุกคำ บ่อยครั้ง ก็ไม่สามารถแปลประโยค ให้เข้าใจได้ เพราะไม่ทราบว่าจะแปลส่วนไหนก่อนหรือหลัง แต่คอร์สนี้จะบอกถึง เคล็ดลับพร้อมเทคนิคการแปลอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ที่จะทำให้เข้าใจ และมั่นใจในการแปลภาษาอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ระยะเวลาที่สั้น เพื่อประหยัดเวลา ดูแล้วเข้าใจง่าย และนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างไม่จำกัด

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
นักเรียนระดับชั้น มัธยม ถึงมหาวิทยาลัย
- ผู้เตรียมสอบภาษาอังกฤษตั้งแต่ ม.ต้น และ ม.ปลาย และการสอบเข้าทุกที่
- เจ้าของธุรกิจ SME, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร
- คนทำงานทุกระดับ และผู้สนใจทุกท่าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานก็สามารเรียนได้ แต่แนะนำให้เรียนควบคู่กันในคอร์ส "เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English" และ/หรือ "English Structure สำหรับเตรียมสอบ" จะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

248 รีวิว

38 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที