English Makeover แกรมมาร์เป๊ะ ออกเสียงชัดเวอร์

Replay prev Replay next
English Makeover แกรมมาร์เป๊ะ ออกเสียงชัดเวอร์
Play คลิกเพื่อรับชม

Adobe Flash Player

We have detected that you are missing or need to update your flash player. Please click here to install the latest flash plugin.

950 บาท
( ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ภายใน 45 วัน นับจากวันชำระเงิน )
สอนโดย
คณาธิป สุนทรรักษ์ (ลูกกอล์ฟ)
คณาธิป สุนทรรักษ์ (ลูกกอล์ฟ)
Adam Bradshaw (อ.อดัม)
Adam Bradshaw (อ.อดัม)

"แกรมมาร์เป๊ะ ออกเสียงชัดเวอร์" การเรียนภาษาอังกฤษของคนรุ่นใหม่มาถึงแล้ว! คุณสามารถเรียนอย่างง่ายสะดวกสบาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้! ถ้าคุณต้องการรากฐานทางภาษาอังกฤษที่เข้มแข็ง มาเริ่มต้นใหม่ไปกับอดัมและลูกกอล์ฟ กับคอร์สออนไลน์ English Makeover 1 คอร์สนี้เหมาะกับทุกคนที่ต้องการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ!

A new generation of English learning has arrived! Nowadays you can learn easily and conveniently from anywhere in the world. If you want a solid foundation, come and start over with Adam and LG in the English Makeover 1 online course! 
This course suits everybody who wants to speak English correctly and confidently. Great grammar, excellent pronunciation!

หมายเหตุ 1: มีเอกสารประกอบให้ download ในวิดีโอที่ 13

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ขั้นตอนที่1: สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ โดยการคลิ๊กปุ่มด้านขวาบนของเว็บไซต์

Step1

ขั้นตอนที่2: กดปุ่ม "ชำระเงิน 950.0 บาทเพื่อเริ่มเรียน"

Step2

ขั้นตอนที่3: เลือกวิธีการชำระเงิน

Step3

วิธีการชำระเงิน
วิธีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต: เลือกวิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแล้วกรอกข้อมูลเพื่อทำการชำระเงิน
วิธีชำระเงินด้วยการโอนเงิน: กรุณาโอนเงินตามจำนวนมาที่บัญชี
- ธนาคารกสิกรไทย(ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 391-2-15755-6 บจก.สกิลเลน เอดูเคชั่น หรือ
- ธนาคารไทยพาณิชย์(ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 365-2-37407-3 บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด
หลังจากนั้นกรุณาแจ้งโอนเงินผ่านหน้าเว๊บไซต์ หรือ ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งรายการคอร์สที่ลงเรียนมาที่ account@skilllane.com
Paymentdetail small
รูปภาพตัวอย่างการชำระเงิน

ขั้นตอนที่4: เริ่มเรียนได้ทันที (กรณีจ่ายผ่านบัตรเครดิต) หรือภายใน 1 วัน หลังแจ้งโอน (กรณีโอนเงิน)ห้องสนทนา

กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา


คณาธิป สุนทรรักษ์ (ลูกกอล์ฟ)
คณาธิป สุนทรรักษ์ (ลูกกอล์ฟ)
  • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษชื่อดังจาก Angkriz
  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2
  • ปริญญาโท Theatre Directing, East 15 Acting School, University of Essex, London
  • ผู้ก่อตั้งบริษัท LoveLustLondon Co.,Ltd.
Adam Bradshaw (อ.อดัม)
Adam Bradshaw (อ.อดัม)
  • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษชื่อดังจาก Hollywood Learning Center
  • เจ้าของภาษาอังกฤษที่อยู่ในเมืองไทยกว่า 10 ปี เข้าใจปัญหาภาษาอังกฤษของไทยอย่างลึกซึ้ง
Pc campaign
Tablet campaign