Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
2,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 58 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 31 นาที

วิธีวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษอย่างแตกฉาน ชำนาญ จากประโยคที่ซับซ้อน ที่เขียนโดย นักข่าวมืออาชีพจากทั่วโลก

ศัพท์ต่างๆ มากมายและหลากหลาย ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จากข่าวทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ, การเมือง, สุขภาพ, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี่, สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ

สามารถนำไปใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล ในขั้นสูง

อธิบายหลักการที่เข้าใจง่ายใช้เวลาไม่นาน

2,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 58 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 31 นาที

วิธีวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษอย่างแตกฉาน ชำนาญ จากประโยคที่ซับซ้อน ที่เขียนโดย นักข่าวมืออาชีพจากทั่วโลก

ศัพท์ต่างๆ มากมายและหลากหลาย ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จากข่าวทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ, การเมือง, สุขภาพ, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี่, สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ

สามารถนำไปใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล ในขั้นสูง

อธิบายหลักการที่เข้าใจง่ายใช้เวลาไม่นาน

ผู้สอน

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

185 รีวิว

27 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIStraining
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary ใน Ookbee.com
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน กว่า 30 คอร์ส ของ SkillLane.com

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ
- เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Translation 
- เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English from News 
ในราคา 3,500 บาท 
https://www.skilllane.com/course_bundles/english-translation-package

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ในคอร์ส English from News จะเป็นคอร์สเรื่อง เรียนศัพท์กับข่าวและการแปลข่าว ที่นำข่าวที่เขียนโดยนักข่าวมืออาชีพ ซึ่งจะเห็นการเขียนข่าวที่มีใช้ในชีวิตจริง พร้อมทั้งได้เรียนรู้การอ่าน การเขียน การแปล จากข่าวทั่วโลก 

ดังนั้นในคอร์สนี้จึงเป็นคอร์สการเขียนการแปล ที่ดูแล้วทำให้สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ เขียนอังกฤษได้ และแปลอังกฤษได้ อย่างรวดเร็ว จึงเหมาะกับ น้องๆ ที่กำลังเรียนในระดับ ม.ต้น ไปจนกระทั่งปริญญาตรี โท เอก ที่ต้องการนำไปใช้ในการสอบเรื่องการอ่าน การเขียนแนวทางต่างๆ เช่น การเขียนรายงาน เขียนวิทยานิพนธ์ หรือคนทำงานที่ต้องการนำไปใช้ในการเขียนและการอ่านจดหมาย อ่านรายงาน กระทั่งรายงานการประชุม e-mail และอื่นๆ

ท่านที่ต้องการเรียนรู้ในชุดนี้ควรจะต้องผ่านการเรียนรู้ในชุด Business English (ชุดคนทำงาน) และ English Structure (ชุดเตรียมสอบ) มาก่อน เพราะจะได้นำไปใช้กับ English Translation กับ English from News จะทำให้เข้าใจในเรื่อง การลดรูป ซึ่งมีใช้มากในการเขียนข่าว และการเขียนขั้นสูงทุกประเภท เพราะทำให้ประโยคกระชับและดูเป็นมืออาชีพ

ผู้เรียนนอกจากจะได้ทราบวิธีวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษอย่างชำนาญและแตกฉานจากประโยคที่ซับซ้อน ที่เขียนโดย นักข่าวมืออาชีพจากทั่วโลกแล้ว ยังจะได้เพิ่มพูนศัพท์ต่างๆ มากมายและหลากหลาย เป็นคำศัพท์ต่างๆ ที่สำคัญ และใช้ในชีวิตประจำวัน จะมาจากข่าวทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ, การเมือง, สุขภาพ, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ เมื่อนำคำศัพท์เหล่านั้นมาประกอบกับประโยคโครงสร้างแล้ว จะทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการพูด, อ่าน และเขียนได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียน ระดับชั้นมัธยม ถึงมหาวิทยาลัย
- ผู้เตรียมสอบภาษาอังกฤษตั้งแต่ ม.ต้น และ ม.ปลาย ขึ้นไป
- เจ้าของธุรกิจ SME, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร
- คนทำงานทุกระดับ และผู้สนใจทุกท่าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานก็สามารเรียนได้ แต่แนะนำให้เรียนควบคู่กันในคอร์ส "เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English" และ/หรือ "English Structure สำหรับเตรียมสอบ" จะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น


อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

185 รีวิว

27 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIStraining
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary ใน Ookbee.com
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน กว่า 30 คอร์ส ของ SkillLane.com
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้