Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 17 นาที

รู้ลึกซึ้งถึงพื้นฐานของการตลาดดิจิทัลก่อนซื้อโฆษณาแบบเดาสุ่ม ผิดพลาด และเสียหายซ้ำซาก

วิเคราะห์ลูกค้าและรู้ถึงเครื่องมือต่างๆ ในการทำการตลาดดิจิทัล แบบตรงกลุ่มเป้าหมาย

ปรับเปลี่ยน “Mindset” ในการทุ่มงบทางการตลาดดิจิทัลแบบไร้ทิศทาง

เรียนกับวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 17 นาที

รู้ลึกซึ้งถึงพื้นฐานของการตลาดดิจิทัลก่อนซื้อโฆษณาแบบเดาสุ่ม ผิดพลาด และเสียหายซ้ำซาก

วิเคราะห์ลูกค้าและรู้ถึงเครื่องมือต่างๆ ในการทำการตลาดดิจิทัล แบบตรงกลุ่มเป้าหมาย

ปรับเปลี่ยน “Mindset” ในการทุ่มงบทางการตลาดดิจิทัลแบบไร้ทิศทาง

เรียนกับวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง

ผู้สอน

วิชัย ปีติเจริญธรรม

4.6 คะแนนเฉลี่ย

56 รีวิว

30 คอร์ส

  • วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรด้านการขาย การบริการ การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก ฯลฯ
  • ที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบงานให้กับองค์กรชั้นนำ

เนื้อหาหลักของคอร์สนี้
1. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล สำหรับสินค้าราคาสูงให้ประสบผลสำเร็จที่แท้จริงทำอย่างไร?
2. ปัญหาอุปสรรค และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมทันกระแสการเปลี่ยนแปลง
3. การปรับเปลี่ยนแนวคิดและความเข้าใจผิด ที่มุ่งซื้อโฆษณาและวัดผลไม่ได้ สู่การตลาดที่ต้นทุนต่ำ แต่ผลลัพธ์สูง และคุ้มค่าการลงทุน
4. กลยุทธ์ 9 ขั้นตอน ในการวางผังการตลาดดิจิทัลให้ประสบผลสำเร็จ
5. การระบุกลุ่มเป้าหมาย, การสร้างคอนเทนต์, เทคนิคการนำเสนอ, การทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วม, การปิดการขาย, การวางแผนซื้อโฆษณาแบบใหม่, การติดตามประเมินผล และการติดตามลูกค้าที่ตกหล่นระหว่างทาง ฯลฯ

ใครควรเรียนคอร์สนี้
1. ผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ, นักการตลาด, นักธุรกิจออนไลน์ที่ชอบซื้อโฆษณาแต่กังวลว่าเรามาถูกทางหรือเปล่า?
2. ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย, ผู้รับผิดชอบงานด้านการตลาด, การขาย ที่ยังไม่ได้ยอดขายตาม เป้าหมายที่ต้องการ
3. ผู้ที่ต้องการทำการตลาดดิจิทัลให้ประสบผลสำเร็จ ด้วยต้นทุนที่ต่ำ คุ้มค่า มีหลักการที่สมเหตุสมผล ไม่สุ่มเสี่ยง และวัดผลได้อย่างแท้จริงแบบมืออาชีพ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้
1. เพื่อเข้าใจหลักการที่สำคัญและรู้ลึกซึ้งถึงพื้นฐานของการตลาดดิจิทัลก่อนซื้อโฆษณาแบบเดาสุ่ม ผิดพลาด และเสียหายซ้ำซาก
2. สามารถวิเคราะห์ลูกค้าและรู้ถึงเครื่องมือต่างๆ ในการทำการตลาดดิจิทัล แบบตรงกลุ่มเป้าหมาย และได้ผลลัพธ์แบบยั่งยืน
3. ปรับเปลี่ยน “Mindset” ในการทุ่มงบทางการตลาดดิจิทัลแบบไร้ทิศทาง สู่การทำการตลาดแบบมืออาชีพที่วัดผลได้และคุ้มค่าการลงทุน

ผู้สอน
อ.อนัส สันโต๊ะโส๊ป
ประวัติผู้สอน : CEO&Founder of A Digital Partner Company ที่ปรึกษาธุรกิจกลยุทธ์ดิจิทัล และ Digital Transformation ให้กับแบรนด์ชั้นนำต่างๆ, เป็น Brand Presenter ของสายการบินโอเรียนไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมไทย, Runner Up Young Start Up Reward Phuket Sellmycars Web Application, วิทยากรรับเชิญกระทรวงศึกษาธิการ หัวข้อ มุมมองอนาคตของการศึกษาไทยยุคดิจิทัล, รางวัลยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย โดยมูลนิธิ ท่านจันทรจรัสศรี ยุคล, Sipa Digital Start Up Reward ภาคใต้

อ.วิชัย ปีติเจริญธรรม
ประวัติผู้สอน : วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ เป็นผู้นำการสัมมนาฝึกอบรมให้องค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง ผู้สร้างคอร์สออนไลน์มาแล้ว 20 หลักสูตรสร้าง Youtube 3 ช่อง (Sale Academy Thailand,V academy Thailandและ Vichai Piticharoenthum) และเขียนหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คมากกว่า 20 เล่ม

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิชัย ปีติเจริญธรรม

4.6 คะแนนเฉลี่ย

56 รีวิว

30 คอร์ส

  • วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรด้านการขาย การบริการ การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก ฯลฯ
  • ที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบงานให้กับองค์กรชั้นนำ
คะแนนเฉลี่ย
1.0
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
2
รีวิวบทเรียน
Default
by Anurak Piamjad
โฆษณาตัวเอง + โม้เยอะไปหน่อยครับ
Unnamed
by sutasinee lohakitsongkram
ขายตัวเองเยอะไปค่ะ สนใจเรียนเทคนิค มีแต่หัวข้อชื่อเครื่องมือ แต่ไม่มีการอธิบาย มีแต่น้ำไม่มีเนื้อ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที