Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 38 นาที

เรียนรู้การออกแบบบ้านเบื้องต้นแบบที่สถาปนิกเรียนกันมา 5 ปี ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ลายเส้นแบบ Animation

เน้นให้สนุกกับการออกแบบบ้าน

เมื่อเรียนจบแล้ว ลองออกแบบบ้านด้วยตัวเองเบื้องต้นได้เลย

สอนโดย สถาปนิกผู้ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในการเป็นสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำความรู้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษา ใน 4 ประเทศที่เข้าร่วมงาน Live design discouse

1,890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 38 นาที

เรียนรู้การออกแบบบ้านเบื้องต้นแบบที่สถาปนิกเรียนกันมา 5 ปี ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ลายเส้นแบบ Animation

เน้นให้สนุกกับการออกแบบบ้าน

เมื่อเรียนจบแล้ว ลองออกแบบบ้านด้วยตัวเองเบื้องต้นได้เลย

สอนโดย สถาปนิกผู้ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในการเป็นสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำความรู้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษา ใน 4 ประเทศที่เข้าร่วมงาน Live design discouse

ผู้สอน

อัมพิฌา วงศ์สุทธิเลิศ

4.2 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

  • สถาปนิกผู้ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในการเป็นสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำความรู้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษา ใน 4 ประเทศที่เข้าร่วมงาน Live design discouse ที่ประเทศอินโดนีเซีย
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
สถาปนิกผู้จัดทำคอร์สนี้ ได้คุยกับลูกค้าหลากหลายแบบหลากหลายอาชีพในช่วงเวลาที่ทำงานมา ยิ่งทำงานมานานก็พยายามสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจในงานออกแบบด้วยการอธิบายที่เรียบง่ายที่สุด จึงได้มีแนวคิดอธิบายกระบวนการออกแบบให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ง่ายและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ด้วยภาพanimationที่มีลายเส้นเรียบง่าย และการใช้โปรแกรมพื้นฐานอย่าง powerpoint มาสร้างภาพ 3 มิติ เริ่มต้นจากความเข้าใจในพื้นฐานของ หลักการและองค์ประกอบการออกแบบ การเสก็ตภาพ ภาพทัศนียภาพ เพื่อเข้าใจในสัดส่วนและรูปทรง รวมทั้งแสงเงาในมิติต่างๆ จากนั้นก็มาเข้าใจการออกแบบบ้านที่มาจากทั้งความต้องการพื้นฐานในการใช้สอยในชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับสรีระทางร่างกายของผู้ใช้งาน และ สัมพันธ์กับพื้นที่ต่างๆที่รองรับกิจกรรมในบ้าน เช่น ห้องรับประทานอาหารทำไมติดกับห้องครัว เป็นต้น จากองค์ประกอบภายใน ก็มาพิจารณาองค์ประกอบภายนอก เช่น ทิศทาง แดด ลม ฝน ที่มีผลต่อกิจกรรมในบ้าน เช่น ทิศตะวันตกแแดดร้อน ควรวางพื้นที่อย่างไร แล้วเราก็มาศึกษาลักษณะบ้านที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเห็นแนวคิดและการพัฒนามาอย่างไร จากนั้นก็เริ่มมาทำความเข้าใจด้วยการลองออกแบบบ้านตามการใช้งานของผู้เรียน ขนาดไม่เกิน 150 ตารางเมตร มา 1 หลัง เพื่อให้มีความเข้าใจในบทเรียน จากนั้นก็จะมาศึกษาข้อมูลประกอบเบื้องต้นที่มีผลต่อการออกแบบอาคาร ประกอบด้วย กฏหมายควบคุมอาคาร งานวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง หลังจากจบเนื้อหานี้ ผู้เรียนจะได้รับความเข้าใจในกระบวนการออกแบบบ้านเบื้องต้นที่นำไปปรับใช้ได้ต่อไป

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
เรียนแล้ว นำไปใช้ในการออกแบบ บ้านที่อยู่อาศัยเบื้องต้น เลือกซื้อวัสดุตกแต่งบ้าน เครื่องเรือนด้วยวิธีคุยกับช่างได้เลย

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจการออกแบบบ้าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่มีพื้นฐานการออกแบบก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
อัมพิฌา วงศ์สุทธิเลิศ

4.2 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

  • สถาปนิกผู้ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในการเป็นสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำความรู้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษา ใน 4 ประเทศที่เข้าร่วมงาน Live design discouse ที่ประเทศอินโดนีเซีย
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนนเฉลี่ย
4.2
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
?1585804936
by phatarika kiattikul
Default
by อำภา เอี่ยมศิริวัฒน์
Avatar
by จิรพัชร ธนะพัชรพิมล
เรียนสนุก​เข้าใจง่ายค่ะ
Default
by Napapat Thanajiradanon
Unnamed
by ADOOL YAPROM
ควรมีข่วงให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและส่งงานด้วย

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที