Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 38 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน หรือผู้ที่ทำธุรกิจหรือทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ได้รับความรู้ เทคนิค เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสัญญามาตรฐานสำหรับนำไปใช้ในการบริหารงานก่อสร้างบ้านได้ด้วยตนเอง

สอนโดย ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ รองศาสตราจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 38 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน หรือผู้ที่ทำธุรกิจหรือทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ได้รับความรู้ เทคนิค เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสัญญามาตรฐานสำหรับนำไปใช้ในการบริหารงานก่อสร้างบ้านได้ด้วยตนเอง

สอนโดย ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ รองศาสตราจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สอน

รศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

 • รองศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานในภาคเอกชน 20 ปี ทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการบริหารงานก่อสร้าง
 • สำเร็จการศึกษาด้านปริญญาเอก สาขาบริหารงานก่อสร้าง และปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์
 • ผู้แต่งหนังสือ "การพัฒนาโครงการจัดสรร" สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้แต่งร่วมหนังสือ "แนวความคิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่และนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" สำนักพิมพ์ เดเซียดิจิตอล การพิมพ์
 • บรรณาธิการและผู้แต่งร่วมหนังสือ "การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้แต่งหนังสือ "เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่ายๆ" สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผลงานวิจัยและวิชาการกว่า 170 ชิ้น ใน Researchgate.net

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ เทคนิค และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างบ้านตลอดทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การกำหนดงบประมาณ การกู้ธนาคาร การออกแบบบ้าน การอ่านแบบบ้าน กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สัญญาก่อสร้าง การจัดหาผู้รับเหมา การขออนุญาตก่อสร้าง การขอมิเตอร์ไฟฟ้าและประปาชั่วคราว การควบคุมความก้าวหน้า-คุณภาพ-งบประมาณในการก่อสร้าง การตรวจงานก่อสร้างเบื้องต้น จัดจัดซื้อวัสดุ การตรวจรับมอบบ้าน งานตกแต่งภายใน งานสวน งานประกอบอาคารอื่น ๆ การขอเลขที่บ้าน และการขอมิเตอร์ไฟฟ้าและประปาสำหรับที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้รับสัญญาก่อสร้างมาตรฐานที่ผู้สอนดัดแปลงขึ้นสำหรับนำไปใช้ในการทำสัญญากับผู้รับเหมา

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ความรู้ เทคนิค เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสัญญามาตรฐานสำหรับนำไปใช้ในการบริหารงานก่อสร้างบ้านได้ด้วยตนเอง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ผู้ที่กำลังจะสร้างบ้าน
2. ผู้ที่กำลังจะต่อเติมบ้าน
3. ผู้ที่ทำธุรกิจหรือทำงานเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
รศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

 • รองศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานในภาคเอกชน 20 ปี ทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการบริหารงานก่อสร้าง
 • สำเร็จการศึกษาด้านปริญญาเอก สาขาบริหารงานก่อสร้าง และปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์
 • ผู้แต่งหนังสือ "การพัฒนาโครงการจัดสรร" สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้แต่งร่วมหนังสือ "แนวความคิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่และนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" สำนักพิมพ์ เดเซียดิจิตอล การพิมพ์
 • บรรณาธิการและผู้แต่งร่วมหนังสือ "การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้แต่งหนังสือ "เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่ายๆ" สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผลงานวิจัยและวิชาการกว่า 170 ชิ้น ใน Researchgate.net
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by sureerat patima
Default
by Sunaree Utarapayom
สอนดีมากคะ
Default
by สิตาภัค เชื่อมสัมพันธ์
Default
by Panita Lertamornsathien

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที