Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 38 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน หรือผู้ที่ทำธุรกิจหรือทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ได้รับความรู้ เทคนิค เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสัญญามาตรฐานสำหรับนำไปใช้ในการบริหารงานก่อสร้างบ้านได้ด้วยตนเอง

สอนโดย ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ รองศาสตราจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 38 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน หรือผู้ที่ทำธุรกิจหรือทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ได้รับความรู้ เทคนิค เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสัญญามาตรฐานสำหรับนำไปใช้ในการบริหารงานก่อสร้างบ้านได้ด้วยตนเอง

สอนโดย ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ รองศาสตราจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สอน

รศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

2 คอร์ส

 • รองศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานในภาคเอกชน 20 ปี ทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการบริหารงานก่อสร้าง
 • สำเร็จการศึกษาด้านปริญญาเอก สาขาบริหารงานก่อสร้าง และปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์
 • ผู้แต่งหนังสือ "การพัฒนาโครงการจัดสรร" สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้แต่งร่วมหนังสือ "แนวความคิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่และนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" สำนักพิมพ์ เดเซียดิจิตอล การพิมพ์
 • บรรณาธิการและผู้แต่งร่วมหนังสือ "การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้แต่งหนังสือ "เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่ายๆ" สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผลงานวิจัยและวิชาการกว่า 170 ชิ้น ใน Researchgate.net

ได้รับความรู้ เทคนิค เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสัญญามาตรฐานสำหรับนำไปใช้ในการบริหารงานก่อสร้างบ้านได้ด้วยตนเอง

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ เทคนิค และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างบ้านตลอดทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การกำหนดงบประมาณ การกู้ธนาคาร การออกแบบบ้าน การอ่านแบบบ้าน กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สัญญาก่อสร้าง การจัดหาผู้รับเหมา การขออนุญาตก่อสร้าง การขอมิเตอร์ไฟฟ้าและประปาชั่วคราว การควบคุมความก้าวหน้า-คุณภาพ-งบประมาณในการก่อสร้าง การตรวจงานก่อสร้างเบื้องต้น จัดจัดซื้อวัสดุ การตรวจรับมอบบ้าน งานตกแต่งภายใน งานสวน งานประกอบอาคารอื่น ๆ การขอเลขที่บ้าน และการขอมิเตอร์ไฟฟ้าและประปาสำหรับที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้รับสัญญาก่อสร้างมาตรฐานที่ผู้สอนดัดแปลงขึ้นสำหรับนำไปใช้ในการทำสัญญากับผู้รับเหมา

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ความรู้ เทคนิค เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสัญญามาตรฐานสำหรับนำไปใช้ในการบริหารงานก่อสร้างบ้านได้ด้วยตนเอง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ผู้ที่กำลังจะสร้างบ้าน
2. ผู้ที่กำลังจะต่อเติมบ้าน
3. ผู้ที่ทำธุรกิจหรือทำงานเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
รศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

2 คอร์ส

 • รองศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานในภาคเอกชน 20 ปี ทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการบริหารงานก่อสร้าง
 • สำเร็จการศึกษาด้านปริญญาเอก สาขาบริหารงานก่อสร้าง และปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์
 • ผู้แต่งหนังสือ "การพัฒนาโครงการจัดสรร" สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้แต่งร่วมหนังสือ "แนวความคิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่และนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" สำนักพิมพ์ เดเซียดิจิตอล การพิมพ์
 • บรรณาธิการและผู้แต่งร่วมหนังสือ "การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้แต่งหนังสือ "เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่ายๆ" สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผลงานวิจัยและวิชาการกว่า 170 ชิ้น ใน Researchgate.net
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
6
4 ดาว
0
3 ดาว
2
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ธนาวุฒิ สุตโท
Default
by พิฑูรย์ ปานทองเสม
Default
by Hong Jie Qiu
เสียงแตก มีเสียงแทรก ควรลงทุนกับไมโครโฟนเพิ่มหน่อยครับอาจารย์
Default
by โกศล ภิญโญ
Default
by sureerat patima
Default
by Sunaree Utarapayom
สอนดีมากคะ
Default
by สิตาภัค เชื่อมสัมพันธ์
Default
by Panita Lertamornsathien

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที