Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 49 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 25 นาที

สอนโดยครูชาวเวียดนามเจ้าของภาษา ที่สามารถพูดไทยได้อย่างคล่องแคล่ว

จัดทำโดย Nathan Mills ผู้ชำนาญด้านภาษาและการปรับสำเนียงการพูด เจ้าของผลงานหนังสือ "สูตรลับปรับสำเนียง"

สอนภาษาเวียดนามสำหรับคนไทย สอนให้สร้างประโยคพื้นฐานที่อยู่ในบทสนทนา และเพิ่มคลังคำศัพท์ให้ตัวเอง

มีตัวอย่างและแบบฝึกหัดให้ทำไปพร้อม ๆ กัน

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 49 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 25 นาที

สอนโดยครูชาวเวียดนามเจ้าของภาษา ที่สามารถพูดไทยได้อย่างคล่องแคล่ว

จัดทำโดย Nathan Mills ผู้ชำนาญด้านภาษาและการปรับสำเนียงการพูด เจ้าของผลงานหนังสือ "สูตรลับปรับสำเนียง"

สอนภาษาเวียดนามสำหรับคนไทย สอนให้สร้างประโยคพื้นฐานที่อยู่ในบทสนทนา และเพิ่มคลังคำศัพท์ให้ตัวเอง

มีตัวอย่างและแบบฝึกหัดให้ทำไปพร้อม ๆ กัน

ผู้สอน

Nguyen Thu Ha (ครูน้ำ)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

2 คอร์ส

 • ครูเจ้าของภาษาเวียดนามที่สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ล่ามแปลภาษาเวียดนามอย่างเป็นทางการให้กับนายกรัฐมนตรี Nguyen Tan Dung ในระหว่างการมาเยือนประเทศไทย
 • สอนภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามให้กับองค์กรชั้นนำของไทยและมหาวิทยาลัย
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไทยศึกษา และปริญญาโท ด้านการจัดการศึกษา
Nathan Mills

4.8 คะแนนเฉลี่ย

72 รีวิว

11 คอร์ส

 • เจ้าของผลงานหนังสือ "Accent Recipe สูตรลับปรับสำเนียง"
 • โค้ชปรับสำเนียงสำหรับนักแสดงและบุคคลในสายงานต่างๆ ประสบการณ์การสอนรวม 24 ปี
 • หัวหน้าภาควิชา Intensive English Program ที่ Ohio Northern University (USA) เป็นเวลา 4 ปี
 • อาจารย์ผู้สอนคณะ School of Information Technology (Bangkok) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเวลา 5 ปี
 • ครูสอนมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น Xavier University และ Ashland University
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Applied Linguistics (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

สอนภาษาเวียดนามสำหรับคนไทย มีตัวอย่างและแบบฝึกหัดให้ทำ สอนให้สร้างประโยคพื้นฐานที่อยู่ในบทสนทนา และเพิ่มคลังคำศัพท์ให้ตัวเอง

ภาษาเวียดนามขั้นต้น 1 สำหรับชาวไทย จะช่วยให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการใช้ภาษาเวียดนาม โดยบทเรียนแต่ละบทมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มคลังคำศัพท์ ทั้งนี้ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาทักษะในการสื่อสารโดยการใช้คำศัพท์ใหม่ในโครงสร้างประโยคพื้นฐานที่อยู่ในบทสนทนาตัวอย่างและในขณะเดียวกันก็สามารถเรียนรู้ทักษะด้านไวยากรณ์ควบคู่ไปด้วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- พื้นฐานในการใช้ภาษาเวียดนามที่ทุกคนต้องรู้
- เพิ่มคลังคำศัพท์ และใช้คำศัพท์ใหม่ในโครงสร้างประโยคพื้นฐาน
- ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารภาษาเวียดนามในหัวข้อสนทนาโดยทั่วไปได้ 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับชาวไทยที่มีความสนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาเวียดนามในบริบทของการสนทนาโดยทั่วไปและผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือการส่งข้อความ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักธุรกิจที่ทำงานกับชาวเวียดนามหรือผู้ที่กำลังวางแผนจะทำธุรกิจกับบริษัทเวียดนามซึ่งจำเป็นต้องใช้ทักษะพื้นฐานด้านภาษา

ประวัติวิทยากร
Nguyen Thu Ha (ครูชาวเวียดนาม) เป็นครูต่างชาติ เจ้าของภาษาเวียดนามที่สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเธอจบปริญญาตรีสาขาไทยศึกษา และปริญญาโทด้านการจัดการศึกษา  มีประสบการณ์ในการสอนภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามให้กับนักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมถึงในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ธนาคารกสิกรไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม เธอผ่านการทำงานในโครงการแปลภาษาต่าง ๆ มากมาย เช่น แปลภาษาในระบบเว็บไซต์ของ ThaiVietjet ทั้งหมด และยังเป็นล่ามแปลภาษาเวียดนามอย่างเป็นทางการให้กับนายกรัฐมนตรี Nguyen Tan Dung ในระหว่างการมาเยือนประเทศไทยเพื่อเปิดตัวสายการบิน ThaiVietjet

คอร์สนี้ได้รับการจัดทำและเรียบเรียงโดย อ. Nathan Mills โค้ชปรับสำเนียงสำหรับนักแสดงและบุคคลในสายงานต่างๆ ประสบการณ์การสอนรวม 22 ปี

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
Nguyen Thu Ha (ครูน้ำ)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

2 คอร์ส

 • ครูเจ้าของภาษาเวียดนามที่สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ล่ามแปลภาษาเวียดนามอย่างเป็นทางการให้กับนายกรัฐมนตรี Nguyen Tan Dung ในระหว่างการมาเยือนประเทศไทย
 • สอนภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามให้กับองค์กรชั้นนำของไทยและมหาวิทยาลัย
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไทยศึกษา และปริญญาโท ด้านการจัดการศึกษา
Nathan Mills

4.8 คะแนนเฉลี่ย

72 รีวิว

11 คอร์ส

 • เจ้าของผลงานหนังสือ "Accent Recipe สูตรลับปรับสำเนียง"
 • โค้ชปรับสำเนียงสำหรับนักแสดงและบุคคลในสายงานต่างๆ ประสบการณ์การสอนรวม 24 ปี
 • หัวหน้าภาควิชา Intensive English Program ที่ Ohio Northern University (USA) เป็นเวลา 4 ปี
 • อาจารย์ผู้สอนคณะ School of Information Technology (Bangkok) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเวลา 5 ปี
 • ครูสอนมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น Xavier University และ Ashland University
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Applied Linguistics (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
11
4 ดาว
2
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ธนธร ประสิทธิ์พรม
Default
by Boonyawas Phatarapikul
Default
by ฐิติเดช ศรีมารยาท
2020.9.22%20 1 %e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%92%e0%b9%92 0
by Nakrob Hankla
923132 575153142506734 450115335 n
by Thanayoth Chatikavanij
ชุดคำศัพท์ ที่จัดมาในแต่ละบทดูไม่ค่อยเป็นหมวดหมูเดียวกัน
Unnamed
by Nur amira
?1607824056
by Jidapha Tiamungkornpan
Default
by sompoch poo-im
Default
by ภูมิพัฒน์ มังคลาด
Default
by เอกภูมิ บุญธรรม

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที