Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
15
15
Auto 1080p 720p 480p
0.75x 1x 1.25x 1.5x 2x
Flash player efdbe177bef2b9598556c7381bece976e34e096087b76ad652a13f174d531798

Adobe Flash Player

เนื่องจากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับการรับชมวิดีโอ เพื่อให้สามารถรับชมวิดีโอได้ โปรดทำตามขั้นตอนตามลิงก์นี้>> Enable Flash Player
990 บาท
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 64 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 14 นาที

ผู้สอนใช้วิธีอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ พร้อมแสดงวิธีทำ เน้นให้ปฎิบัติได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้ใช้งาน Excel เป็นประจำ และ ผู้ที่เริ่มเรียน Excel

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนสามารถใช้ Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เรียนจะสามารถสร้างตารางงาน เวิร์กชีต สร้างสูตรคำณวน ใช้ฟังก์ชั่น สร้างกราฟ และพิมพ์งาน

ผู้เรียนสามารถไปเรียนต่อ Excel ขั้นสูงต่อไป

990 บาท
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 64 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 14 นาที

ผู้สอนใช้วิธีอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ พร้อมแสดงวิธีทำ เน้นให้ปฎิบัติได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้ใช้งาน Excel เป็นประจำ และ ผู้ที่เริ่มเรียน Excel

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนสามารถใช้ Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เรียนจะสามารถสร้างตารางงาน เวิร์กชีต สร้างสูตรคำณวน ใช้ฟังก์ชั่น สร้างกราฟ และพิมพ์งาน

ผู้เรียนสามารถไปเรียนต่อ Excel ขั้นสูงต่อไป

ผู้สอน

  • เป็นผู้ใช้งาน Microsoft Excel ตั้งแต่ Excel 4.0 ปี พ.ศ. 2535
  • จบการศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Management Information System
  • เป็น Microsoft Certified Professional (MCP) for .NET Framework 3.5 Windows Forms Application Development.
  • ปัจจุบันเป็น Software Developer พัฒนาโปรแกรมสำหรับธุรกิจทั้ง Desktop Apps และ Web Apps ด้วยภาษา C# กับ ASP.NET MVC, ภาษา PHP, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, WordPress, WooCommerce และ PrestaShop.

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นตาราง เป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายและมีประโยชน์มาก

หลักสูตร "เรียน Excel 2016 พื้นฐาน เข้าใจง่าย เน้นปฎิบัติ" ผู้สอนใช้วิธีอธิบายให้เข้าใจด้วยภาษาไทยง่ายๆ แต่ละเอียด พร้อมแสดงวิธีทำ ซึ่งผู้เรียนสามารถปฎิบัติตามได้

บทเรียนครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่เริ่มต้นถึงใช้งานได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

* เริ่มจากการสร้างตารางงาน การคัดลอก (Copy) และวางข้อมูลในเซลล์ เปิด (Open) และบันทึก (Save) ไฟล์หรือเวิร์กบุ๊ค และไฟล์เทมเพลต (Template)

* การจัดรูปแบบข้อความ ตัวเลข วันที่ และเวลา (Format)

* ผู้เรียนจะได่้เรียนวิธีจัดการ ออกแบบและตกแต่ง เวิร์กชีต (Worksheet) หรือแผ่นงาน และแถว (Row) กับคอลัมน์ (Column) ของเวิร์กชีต

* การสร้างสูตรคำณวน แก้ไขและคัดลอกสูตร

* การใช้ฟังก์ชั่น (Function) ทางคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน ฟังก์ชั่นวันที่และเวลา ฟังก์ชั่นตรรกะ และฟังก์ชั่นข้อความ

* จะได้เรียนวิธีแทรก และปรับแต่ง รูปภาพ (Picture) รูปร่าง (Shape) ตัวอักษร และกราฟิกสมาร์ตอาร์ต (SmartArt)

* เรียนการสร้างกราฟ (Chart) และตกแต่งกราฟให้ดูโดดเด่น จนถึง การพิมพ์ (Print) เวิร์กชีต และการตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์ (Page Setup)


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

* ผู้เรียนสามารถใช้ Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

* สามารถสร้างตารางงาน เวิร์กชีต ตกแต่งเวิร์กชีต สร้างสูตรคำณวน ใช้ฟังก์ชั่น สร้างกราฟ จนถึงพิมพ์งาน

* ผู้เรียนสามารถไปเรียนต่อหลักสูตร Excel ขั้นสูงต่อไป

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

* นักเรียน นักศึกษา

* ผู้ที่ใช้งาน Excel เป็นประจำ

* ผู้ที่เริ่มเรียน Excel

* ผู้ที่ใช้ Excel ทุกเวอร์ชั่น


ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

ผู้เรียนไม่ต้องมีความรู้ Excel มาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • เป็นผู้ใช้งาน Microsoft Excel ตั้งแต่ Excel 4.0 ปี พ.ศ. 2535
  • จบการศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Management Information System
  • เป็น Microsoft Certified Professional (MCP) for .NET Framework 3.5 Windows Forms Application Development.
  • ปัจจุบันเป็น Software Developer พัฒนาโปรแกรมสำหรับธุรกิจทั้ง Desktop Apps และ Web Apps ด้วยภาษา C# กับ ASP.NET MVC, ภาษา PHP, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, WordPress, WooCommerce และ PrestaShop.
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Open uri20190513 10812 1oj0v0j?1557740974
by Mossie Pramounsab
สอนเข้าใจง่ายดีค่ะ อธิบายทีล้ะขั้นตอน ไม่งง น้ำเสียงอาจารย์ นุ่มทุ้ม เหมือนสมัยเรียนม.ปลายเลย จนต้องจัดกาแฟระหว่างเรียนไปด้วยค่ะ ^^
Default
by อมร จันทร์ดำ
Default
by วรรณาภรณ์ บวรดิลก