Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
555 บาท 1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 37 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เรียนรู้วิธีบริหารจัดการความโกรธหรืออารมณ์ในเชิงลบที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยให้คุณรับมือกับเรื่องต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

เรียนรู้กลยุทธ์การเผชิญปัญหาและการทำสมาธิ และฝึกสติ ส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง

ให้ความรู้โดย ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา (ดร.ใหม่) วิศวกรออกแบบชีวิตตัวจริง

555 บาท 1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 37 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เรียนรู้วิธีบริหารจัดการความโกรธหรืออารมณ์ในเชิงลบที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยให้คุณรับมือกับเรื่องต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

เรียนรู้กลยุทธ์การเผชิญปัญหาและการทำสมาธิ และฝึกสติ ส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง

ให้ความรู้โดย ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา (ดร.ใหม่) วิศวกรออกแบบชีวิตตัวจริง

ผู้สอน

ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา (ดร.ใหม่)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

2 คอร์ส

  • ได้รับการถอดวิธีคิดเป็น “1ใน 5 เรื่องเล่าของนักบริหารผู้สร้างสรรค์” ในหนังสือวิเคราะห์คนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์” จากกรมสุขภาพจิต
  • ผู้ก่อตั้ง มรณานุสติคาเฟ นิทรรศการจากงานวิจัย ที่ได้รับการยอมรับและนำเสนอข่าวไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ในแง่ของการให้คนตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตอยู่
  • ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิบ้านอารีย์ ต้นแบบศูนย์เผยแผ่ธรรมะกลางกรุงที่ริเริ่มนำธรรมะออกมานอกวัด และสอนให้คนเข้าถึงได้ง่าย
  • ผู้ก่อตั้ง สมาคมบ้านปันรัก สมาคมผู้สูงอายุแห่งแรก ๆ ของประเทศไทย ที่จัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัย มุ่งเน้นการเปลี่ยนภาระ (ผู้สูงวัย) ให้เป็นพลัง
  • วิทยากรให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ มากมาย รวมถึงผลงานคอร์สอบรมต่าง ๆ

คอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้วิธีบริหารจัดการความโกรธหรืออารมณ์ในเชิงลบที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถรับมือ ลดจำนวน ส่งเสริมการตระหนักรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองและไม่นำพาชีวิตตนเองและบุคคลรอบตัวให้อยู่ในวิกฤติอารมณ์

คอร์สออนไลน์ Anger Management: Control your anger before it controls you
คนประสบความสำเร็จ คือ คนที่เป็นนายอารมณ์ตนเองได้ Control your anger before it controls you คอร์สที่จะช่วยคุณจัดการความโกรธและปล่อยใจให้เป็นอิสระ

เราทุกคนรู้จักความโกรธ และเราเกือบทุกคน ยอมตกเป็นทาสความโกรธจนนำพาความเดือดร้อนมาให้ตัวเอง ความโกรธเป็นอารมณ์ปกติที่ทุกคนสามารถบริหารจัดการได้ แต่เมื่อควบคุมไม่ได้ อาจกลายเป็นการทำลายล้างแล้วนำไปสู่ปัญหาได้ เช่น
- ทำลายสุขภาพ
- ทำลายหน้าที่การงาน
- ทำลายความสัมพันธ์ส่วนตัว
- และทำลายชีวิต
หลักสูตรออนไลน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความโกรธได้อย่างถึงราก

เหตุผลที่คุณควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เพื่อช่วยให้คุณทำความเข้าใจที่มาของความโกรธได้
- เพื่อช่วยให้คุณรับมือกับความโกรธได้อย่างถูกวิธี
- เพื่อช่วยให้คุณจัดการความโกรธ และควบคุมการตอบสนองต่อความโกรธอย่างถูกต้อง
- เพื่อช่วยให้คุณลดจำนวนการระเบิดอารมณ์ในเชิงลบ
- ป้องกันจุดแตกหักทางอารมณ์
- เรียนรู้กลยุทธ์การเผชิญปัญหาและการทำสมาธิ และฝึกสติ
- ส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง
- ฝึกกลยุทธ์การป้องกันทักษะทางสังคมและการพัฒนาตนเอง
- ประเมินการรับรู้ ค่านิยม การจัดการความคิด และการปรับสภาพ
- เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางพฤติกรรมทางปัญญา และความคิดที่ผิดปกติ

เนื้อหาหลักภายในคอร์ส
13 Clips 13 Worksheets ที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่
Module 1 : ธรรมชาติของความโกรธ
Module 2 : ลำดับขั้นของความโกรธ
Module 3 : เข้าใจอารมณ์
Module 4 : องค์ประกอบของความโกรธ
Module 5 : การรับรู้กับความโกรธ
Module 6 : แผนป้องกัน
Module 7 : ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
Module 8 : การแสดงจุดยืน
Module 9 : เลือกสนามรบ
Module 10 : ยอมรับตัวตน
Module 11 : ธรรมนูญ
Module 12 : เป้าหมาย
Module 13 : The amygdala

ให้ความรู้โดย ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา (ดร.ใหม่)
วิศวกรออกแบบชีวิตตัวจริง ผู้ได้รับการถอดวิธีคิดเป็น "1ใน 5 เรื่องเล่าของนักบริหารผู้สร้างสรรค์" ในหนังสือ "วิเคราะห์คนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์" จากกรมสุขภาพจิต

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา (ดร.ใหม่)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

2 คอร์ส

  • ได้รับการถอดวิธีคิดเป็น “1ใน 5 เรื่องเล่าของนักบริหารผู้สร้างสรรค์” ในหนังสือวิเคราะห์คนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์” จากกรมสุขภาพจิต
  • ผู้ก่อตั้ง มรณานุสติคาเฟ นิทรรศการจากงานวิจัย ที่ได้รับการยอมรับและนำเสนอข่าวไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ในแง่ของการให้คนตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตอยู่
  • ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิบ้านอารีย์ ต้นแบบศูนย์เผยแผ่ธรรมะกลางกรุงที่ริเริ่มนำธรรมะออกมานอกวัด และสอนให้คนเข้าถึงได้ง่าย
  • ผู้ก่อตั้ง สมาคมบ้านปันรัก สมาคมผู้สูงอายุแห่งแรก ๆ ของประเทศไทย ที่จัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัย มุ่งเน้นการเปลี่ยนภาระ (ผู้สูงวัย) ให้เป็นพลัง
  • วิทยากรให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ มากมาย รวมถึงผลงานคอร์สอบรมต่าง ๆ
คะแนนเฉลี่ย
4.6
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
2
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by โกศล ภิญโญ
Default
by อัญญญา บุญวงศ์
Default
by ศิริวัฒน์ แสงจันทร์
Default
by parintorn duangudom
?1552341654
by ญาณวุติ สังโนชัง

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที