Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
Academic Writing for IELTS & TOEFL by Kru Nui
10,000 บาท 10,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 113 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 20 ชั่วโมง 9 นาที

เอกสารประกอบ

Instructor 8d9f452b2e8ff0a56f931fda03ffbc30718653e2d3271c0b580e24cf14fa20d9

สอนโดย พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง ผู้จัดรายการ English Breakfast ช่อง Thai PBS

Expert 9ab5f20d0847b5275b561b6241e1133a4e6355b60d188dd4befc227f4fbca7fc

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่จะสอบข้อสอบอัตนัยประเภทเขียนบทความภาษาอังกฤษ หรือสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL และ IELTS ซึ่งมี academic writing เป็นส่วนสำคัญ

10,000 บาท 10,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 113 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 20 ชั่วโมง 9 นาที

เอกสารประกอบ

Instructor 8d9f452b2e8ff0a56f931fda03ffbc30718653e2d3271c0b580e24cf14fa20d9

สอนโดย พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง ผู้จัดรายการ English Breakfast ช่อง Thai PBS

Expert 9ab5f20d0847b5275b561b6241e1133a4e6355b60d188dd4befc227f4fbca7fc

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่จะสอบข้อสอบอัตนัยประเภทเขียนบทความภาษาอังกฤษ หรือสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL และ IELTS ซึ่งมี academic writing เป็นส่วนสำคัญ

ผู้สอน

สมิตา หมวดทอง

4.7 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

3 คอร์ส

 • ผู้จัดรายการภาษาอังกฤษชื่อดัง English Breakfast
 • ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Nui English
 • ปริญญาเอก สาขา Development Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาโทสาขากฎหมายระหว่างประเทศ จาก University of Durham
 • นักเรียนทุน ก.พ. ปริญญาโท สาขา Speech Communication จาก Portland State University
 • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใครอยากได้คะแนน Writing สูงๆใน TOEFL และ IELTS เชิญทางนี้!

คอร์สออนไลน์นี้จะสอนให้ทุกคนเพิ่มคะแนน TOEFL ส่วนของ Writing รับรองว่าผ่านแน่นอน! เพราะคอร์สออนไลน์นี้เต็มเปี่ยมและครบครันในเนื้อหา เริ่มตั้งแต่

การเขียน Introduction
ดร.พี่นุ้ยจะอธิบายรูปประโยค โครงสร้าง แพทเทิร์นการเขียน introduction และการวาง Outline ที่ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการเขียน เน้นการทำข้อสอบและการจัดระบบความคิดเพื่อปูพื้นฐานสู่การเขียน body ในอันดับต่อไป

การเขียน Body
ต่อเนื่องจากการเขียน Introduction ดร.พี่นุ้ยจะอธิบายและสาธิตวิธีการเขียน body จาก outline ที่วางไว้ เพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์หลักการและสำนวนต่างๆสำหรับการเขียนเชิง วิชาการได้ สอนวิธีการตอบคำถามให้ตรงประเด็น การกำหนดกรอบความคิด และการสนับสนุนความคิดด้วยวิธีต่างๆ

การเขียน Conclusion
ต่อเนื่องจากการเขียน body และการเชื่อมประโยค ดร.พี่นุ้ยจะอธิบายและสาธิตวิธีการเขียน ส่วนสรุป (conclusion) ปิดฉากการเขียนบทความ เทคนิคที่จะได้เรียนในคอร์สนี้คือ การเขียนสรุปให้เร็วและมีประสิทธิภาพผ่านการจดจำและประยุกต์ใช้ pattern รวมถึงประโยคตัวอย่าง

การใช้ Conjunction เชี่ยมประโยคให้สวยงาม
มื่อน้องๆมีความรู้เรื่องการแต่งประโยคแล้ว การจะอ่าน เขียนเรื่องให้เข้าใจ และสร้างประโยคให้ยาวขึ้นจะต้องอาศัยการรวมประโยค ในคอร์สนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ conjunctions และ connectors รวมถึง relative pronouns ต่างๆเพื่อจะได้นำไปเขียนเรื่องของตนหรืออ่านบทความได้เข้าใจ

Super Pattern การเขียนสำหรับคำถามปลายเปิด
พี่นุ้ยจะแบ่งปันประโยคสวยๆที่น้องสามารถหยิบไปใช้ในงาน writing ของตัวเองได้โดยสำนวนที่ใช้จะเกี่ยวข้องกับการเขียนงานเชิงวิชาการและการ อ้างเหตุผล สรุป pattern ที่ใช้ในการเขียนบทความ เน้นคำถามปลายเปิดที่โจทย์ระบุให้ Discuss ถามความคิดเห็นกว้างๆต่อเรื่องหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง

เรียนเสร็จแล้ว รับรอง! คุณจะฉลุยในการสอบเขียนภาษาอังกฤษ!

หมายเหตุ: มีเอกสารให้ download ในวิดีโอที่ 1

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สมิตา หมวดทอง

4.7 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

3 คอร์ส

 • ผู้จัดรายการภาษาอังกฤษชื่อดัง English Breakfast
 • ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Nui English
 • ปริญญาเอก สาขา Development Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาโทสาขากฎหมายระหว่างประเทศ จาก University of Durham
 • นักเรียนทุน ก.พ. ปริญญาโท สาขา Speech Communication จาก Portland State University
 • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
6
4 ดาว
0
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by เณริศา อุปถัมภ์วิเชียร
?1548603772
by Noprarat Tongmuang
Default
by ติณณภพ แพงผม
Default
by กิตติศักดิ์ สะนนท์
Default
by มณพัช วงษ์สวาท
Default
by Aries Macaron
15027896 10157804128535008 9046012395809709058 n
by Ramida Kasemsomporn
ดีมากเลยค่ะ นั่งเปิดฟังได้ทุกที่ที่ว่าง