Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
Academic Writing for IELTS & TOEFL by Kru Nui
10,000 บาท 10,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 113 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 20 ชั่วโมง 9 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

Instructor 8d9f452b2e8ff0a56f931fda03ffbc30718653e2d3271c0b580e24cf14fa20d9

สอนโดย พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง ผู้จัดรายการ English Breakfast ช่อง Thai PBS

Expert 9ab5f20d0847b5275b561b6241e1133a4e6355b60d188dd4befc227f4fbca7fc

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่จะสอบข้อสอบอัตนัยประเภทเขียนบทความภาษาอังกฤษ หรือสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL และ IELTS ซึ่งมี academic writing เป็นส่วนสำคัญ

10,000 บาท 10,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 113 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 20 ชั่วโมง 9 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

Instructor 8d9f452b2e8ff0a56f931fda03ffbc30718653e2d3271c0b580e24cf14fa20d9

สอนโดย พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง ผู้จัดรายการ English Breakfast ช่อง Thai PBS

Expert 9ab5f20d0847b5275b561b6241e1133a4e6355b60d188dd4befc227f4fbca7fc

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่จะสอบข้อสอบอัตนัยประเภทเขียนบทความภาษาอังกฤษ หรือสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL และ IELTS ซึ่งมี academic writing เป็นส่วนสำคัญ

ผู้สอน

สมิตา หมวดทอง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

3 คอร์ส

 • ผู้จัดรายการภาษาอังกฤษชื่อดัง English Breakfast
 • ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Nui English
 • ปริญญาเอก สาขา Development Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาโทสาขากฎหมายระหว่างประเทศ จาก University of Durham
 • นักเรียนทุน ก.พ. ปริญญาโท สาขา Speech Communication จาก Portland State University
 • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใครอยากได้คะแนน Writing สูงๆใน TOEFL และ IELTS เชิญทางนี้!

คอร์สออนไลน์นี้จะสอนให้ทุกคนเพิ่มคะแนน TOEFL ส่วนของ Writing รับรองว่าผ่านแน่นอน! เพราะคอร์สออนไลน์นี้เต็มเปี่ยมและครบครันในเนื้อหา เริ่มตั้งแต่

การเขียน Introduction
ดร.พี่นุ้ยจะอธิบายรูปประโยค โครงสร้าง แพทเทิร์นการเขียน introduction และการวาง Outline ที่ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการเขียน เน้นการทำข้อสอบและการจัดระบบความคิดเพื่อปูพื้นฐานสู่การเขียน body ในอันดับต่อไป

การเขียน Body
ต่อเนื่องจากการเขียน Introduction ดร.พี่นุ้ยจะอธิบายและสาธิตวิธีการเขียน body จาก outline ที่วางไว้ เพื่อให้นักเรียนสามารถประยุกต์หลักการและสำนวนต่างๆสำหรับการเขียนเชิง วิชาการได้ สอนวิธีการตอบคำถามให้ตรงประเด็น การกำหนดกรอบความคิด และการสนับสนุนความคิดด้วยวิธีต่างๆ

การเขียน Conclusion
ต่อเนื่องจากการเขียน body และการเชื่อมประโยค ดร.พี่นุ้ยจะอธิบายและสาธิตวิธีการเขียน ส่วนสรุป (conclusion) ปิดฉากการเขียนบทความ เทคนิคที่จะได้เรียนในคอร์สนี้คือ การเขียนสรุปให้เร็วและมีประสิทธิภาพผ่านการจดจำและประยุกต์ใช้ pattern รวมถึงประโยคตัวอย่าง

การใช้ Conjunction เชี่ยมประโยคให้สวยงาม
มื่อน้องๆมีความรู้เรื่องการแต่งประโยคแล้ว การจะอ่าน เขียนเรื่องให้เข้าใจ และสร้างประโยคให้ยาวขึ้นจะต้องอาศัยการรวมประโยค ในคอร์สนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ conjunctions และ connectors รวมถึง relative pronouns ต่างๆเพื่อจะได้นำไปเขียนเรื่องของตนหรืออ่านบทความได้เข้าใจ

Super Pattern การเขียนสำหรับคำถามปลายเปิด
พี่นุ้ยจะแบ่งปันประโยคสวยๆที่น้องสามารถหยิบไปใช้ในงาน writing ของตัวเองได้โดยสำนวนที่ใช้จะเกี่ยวข้องกับการเขียนงานเชิงวิชาการและการ อ้างเหตุผล สรุป pattern ที่ใช้ในการเขียนบทความ เน้นคำถามปลายเปิดที่โจทย์ระบุให้ Discuss ถามความคิดเห็นกว้างๆต่อเรื่องหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง

เรียนเสร็จแล้ว รับรอง! คุณจะฉลุยในการสอบเขียนภาษาอังกฤษ!

หมายเหตุ: มีเอกสารให้ download ในวิดีโอที่ 1

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สมิตา หมวดทอง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

3 คอร์ส

 • ผู้จัดรายการภาษาอังกฤษชื่อดัง English Breakfast
 • ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา Nui English
 • ปริญญาเอก สาขา Development Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาโทสาขากฎหมายระหว่างประเทศ จาก University of Durham
 • นักเรียนทุน ก.พ. ปริญญาโท สาขา Speech Communication จาก Portland State University
 • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
8
4 ดาว
0
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Busakorn Deeprom
Default
by Rungsima Wanitphakdeedecha
Default
by เณริศา อุปถัมภ์วิเชียร
?1548603772
by Noprarat Tongmuang
Default
by ติณณภพ แพงผม
Default
by กิตติศักดิ์ สะนนท์
Default
by มณพัช วงษ์สวาท
Default
by Aries Macaron
15027896 10157804128535008 9046012395809709058 n
by Ramida Kasemsomporn
ดีมากเลยค่ะ นั่งเปิดฟังได้ทุกที่ที่ว่าง

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที