Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 44 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เขียนบทความให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจง่ายๆ

เทคนิคการเขียนให้ทันกระแสสังคม ชวนติดตาม เข้าใจง่าย ไม่สับสน

สอนโดย อาจารย์ กรกนก จึงภักดี วิทยากรอิสระและที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

3,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 44 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เขียนบทความให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจง่ายๆ

เทคนิคการเขียนให้ทันกระแสสังคม ชวนติดตาม เข้าใจง่าย ไม่สับสน

สอนโดย อาจารย์ กรกนก จึงภักดี วิทยากรอิสระและที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ผู้สอน

กรกนก จึงภักดี

4.4 คะแนนเฉลี่ย

35 รีวิว

14 คอร์ส

 • เจ้าของหลักสูตร PR อย่างไรให้เป็นข่าว , WRITING FOR PR, ทำวารสารสัมพันธ์, REALISTIC PR PLAN
 • เจ้าของบล็อก thaiprconsult.wordpress.com
 • หัวหน้าส่วนเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • นักวางแผนและดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
 • นักประชาสัมพันธ์และจัดงานการสัมมนาพิเศษ International Forum แก่อุตสาหกรรมไทย
 • นักประชาสัมพันธ์โดยเน้นเฉพาะด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
AKD Solution

4.8 คะแนนเฉลี่ย

715 รีวิว

18 คอร์ส

 • ศูนย์รวมโค้ช หลักสูตรอบรมสัมมนา ด้านการทำงานและการใช้ชีวิต

เสียดาย !!! ที่งานวิจัยดี ๆ หลายเรื่องต้องนอนนิ่งๆ อยู่บนหิ้ง ไม่ได้นำไปใช้สร้างรายได้หรือต่อยอดพัฒนาองค์กรและสังคม เพียงเพราะขาดการสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย ๆ

งานวิจัยทุกเรื่อง ล้วนมาจากความตั้งใจและทุ่มเทของสถาบันวิจัยฯ หรือฝ่ายวิจัยและพัฒนาขององค์กร ที่ต้องการศึกษาค้นคว้า พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่แวดวงธุรกิจ อุตสาหกรรมและภาคสังคม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของทุกคนให้มากขึ้นกว่าเดิม จึงจำเป็นอย่างมากที่นักวิจัยและผู้สื่อสารประชาสัมพันธ์จะต้องสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสู่สังคม

ดีหรือไม่ ? ถ้าเราสามารถเผยแพร่งานวิจัยหนึ่งเรื่องออกมาได้หลากหลายด้าน ด้วยการเขียนบทความจากงานวิจัยให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจง่ายๆ

เนื้อหาที่จะได้เรียนในคอร์สนี้
- ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไขในการเขียนบทความจากงานวิจัย
- การเลือกประเด็นเนื้อหาเพื่อนำมาเขียนบทความให้น่าสนใจได้ประโยชน์
- เขียนอย่างไรให้เนื้อหาในบทความเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
- เทคนิคการเขียนเนื้อหาจากงานวิจัยให้ทันกระแสสังคม ชวนติดตาม เข้าใจง่าย ไม่สับสน

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
- สามารถเขียนบทความจากงานวิจัยได้หลากหลายและสามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อสื่อสารข้อความได้ตรงประเด็น
- เรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อต้องเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวิจัยขององค์กร
- สามารถหาประเด็นเนื้อหามาเขียนบทความได้น่าสนใจ เข้ากับกระแสสังคมและชวนติดตามมากขึ้น

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
- นักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่งานวิจัย
- ผู้รับผิดชอบด้านการเขียนบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ทุกประเภท

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
กรกนก จึงภักดี

4.4 คะแนนเฉลี่ย

35 รีวิว

14 คอร์ส

 • เจ้าของหลักสูตร PR อย่างไรให้เป็นข่าว , WRITING FOR PR, ทำวารสารสัมพันธ์, REALISTIC PR PLAN
 • เจ้าของบล็อก thaiprconsult.wordpress.com
 • หัวหน้าส่วนเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 • นักวางแผนและดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
 • นักประชาสัมพันธ์และจัดงานการสัมมนาพิเศษ International Forum แก่อุตสาหกรรมไทย
 • นักประชาสัมพันธ์โดยเน้นเฉพาะด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
AKD Solution

4.8 คะแนนเฉลี่ย

715 รีวิว

18 คอร์ส

 • ศูนย์รวมโค้ช หลักสูตรอบรมสัมมนา ด้านการทำงานและการใช้ชีวิต
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที