Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 24 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 53 นาที

มีประกาศนียบัตร

1 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

รู้วิธีการลำดับข้อมูลออกมาเป็นเรื่องราว เพื่อให้คนดูเข้าใจง่าย

เข้าใจการเลือก Chart เพื่อนำมาใช้ในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม

สอนโดย ทัพพ์ศมน ดุสิตโศภิตวงศ์ ผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage "Daily Data"

1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 24 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 53 นาที

มีประกาศนียบัตร

1 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

รู้วิธีการลำดับข้อมูลออกมาเป็นเรื่องราว เพื่อให้คนดูเข้าใจง่าย

เข้าใจการเลือก Chart เพื่อนำมาใช้ในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม

สอนโดย ทัพพ์ศมน ดุสิตโศภิตวงศ์ ผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage "Daily Data"

ผู้สอน

ทัพพ์ศมน ดุสิตโศภิตวงศ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

2 คอร์ส

  • Data Analyst และ Data Scientist ที่นําเสนอข้อมูล สรุปผล หา Insight ผ่านการ Visualization, จัดทํา Data Model เพื่อหา Fraud ในกลุ่มลูกค้า, จัดทํา Customer Segmentation Model
  • วิทยากรทางด้าน ด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลผ่าน Business Intelligence Tools และ การออกแบบ Dashboard
  • วิทยากรทางด้าน Power BI ใหกับองค์กรหลากหลายธุรกิจ
  • ได้รับ Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate
  • ผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage : Daily Data

คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการนำเสนอข้อมูล การใช้กราฟเพื่อการนำเสนอ และวิธีการลำดับข้อมูลออกมาเป็นเรื่องราว เพื่อให้คนดูเข้าใจง่าย เห็นแล้วเข้าใจว่าต้องการนำเสนออะไร

คุณเคยมีปัญหาเหล่านี้ไหม? ต้องการนำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลขจำนวนมาก แต่นึกไม่ออกว่ามีข้อมูลแบบนี้ จะเลือกกราฟแบบไหนไปนำเสนอ, มีข้อมูลตัวเลขสำคัญที่ต้องการนำเสนอเยอะมาก แต่ไม่รู้จะเลือกเสนออะไรก่อน แล้วจะเน้นตรงไหนดี, อยากได้กราฟออกมาแบบนี้แหละ แต่ไม่รู้ว่าขั้นตอนการทำมันต้องทำยังไงบ้างนะ รวมถึงอยากทำกราฟออกมาแล้วคนดูเห็นแล้วเข้าใจเลยว่าคุณต้องการนำเสนออะไร และอยากเล่าเป็นเรื่องราวออกมา แต่มีแต่ Chart จะต้องวาง Layout แบบไหนดี

หากคุณต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้คอร์ส Visualization and Storytelling with Your Data มาเสกข้อมูลตัวเลขของคุณ ให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่มีชีวิต จะช่วยคุณแก้ปัญหาเองค่ะ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ทุกคนจะสามารถทำพรีเซนต์ได้อย่างสวยงาม เป็นไปตามทฤษฎีการมองเห็น
- เลือก Chart ในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม และดึงดูดทุกสายตาที่มองเห็นพรีเซนต์ของคุณ

จุดเด่นของคอร์สนี้
- คอร์สนี้จะช่วยทำให้ข้อมูลตัวเลขที่น่าเบื่อของคุณ ถูกนำเสนอโดยผ่านการเล่าเรื่องราวที่อาศัยเพียง Chart ก็สามารถตอบโจทย์ แสดงถึงปัญหา และสื่อถึงใจคนดูได้

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- ทุกคนที่ต้องการนำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลข โดยอาศัยการนำเสนอข้อมูลผ่าน Chart
- บุคคลทั่วไป ที่สนใจในด้านการนำเสนอข้อมูลตัวเลขผ่าน Chart
- พนักงานจบใหม่ ที่ต้องนำเสนอข้อมูลผ่าน Chart

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใด ๆ มาก่อน

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ทัพพ์ศมน ดุสิตโศภิตวงศ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

2 คอร์ส

  • Data Analyst และ Data Scientist ที่นําเสนอข้อมูล สรุปผล หา Insight ผ่านการ Visualization, จัดทํา Data Model เพื่อหา Fraud ในกลุ่มลูกค้า, จัดทํา Customer Segmentation Model
  • วิทยากรทางด้าน ด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลผ่าน Business Intelligence Tools และ การออกแบบ Dashboard
  • วิทยากรทางด้าน Power BI ใหกับองค์กรหลากหลายธุรกิจ
  • ได้รับ Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate
  • ผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage : Daily Data
คะแนนเฉลี่ย
4.4
รายละเอียด
5 ดาว
4
4 ดาว
2
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ณิชนันทน์ นพเกษร
Default
by Pongpakorn Sripanya
Default
by ณัฐณิชา เรืองนิ่ม
ผู้สอนมีการพูดที่ไม่ลื่นไหล มีคำว่าเอ่อเยอะ ใช้คำเชื่อมซ้ำๆ
Default
by KRITTAYA HEMARUEDEE
Default
by จิตติมา ศรีวรนารถ
Default
by ทิพย์อนงค์ ธนโชติศิริวิบูลย์
Default
by นรฤทธิ์ จั่นฤทธิ์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที