Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
690 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 13 นาที

เป็นคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น ที่จะปูพื้นฐานการใช้ Visual ร่วมกันที่จะชวนทุกท่านไปรู้จัก "คุณค่าของ Visual Thinking"

เรียนรู้ทักษะภาษาภาพอย่างเข้มขัน ทั้งการฟัง การอ่าน การดู และการวาด

690 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 13 นาที

เป็นคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น ที่จะปูพื้นฐานการใช้ Visual ร่วมกันที่จะชวนทุกท่านไปรู้จัก "คุณค่าของ Visual Thinking"

เรียนรู้ทักษะภาษาภาพอย่างเข้มขัน ทั้งการฟัง การอ่าน การดู และการวาด

ผู้สอน

 • อ.ปรารถนา หาญเมธี ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ด้าน VISUAL THINKING
 • ผู้เขียนหนังสือ The Facilitator คู่มือคุณ "Fa" มืออาชีพ จาก รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป
 • ผู้อำนวยการโครงการโครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านพลังงานและการกำกับกิจการพลังงาน (Capacity Building): สำนักงาน กกพ.- ผู้อำนวยการโครงการชุมชนต้นแบบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ผู้อำนวยการโครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • วิทยากรกระบวนการโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานในการทำ CSR ในพื้นที่ต้นแบบทั่วประเทศ: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • วิทยากรงานสัมมนา OKMD BBL Symposium, Inspire Your Future: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
 • วิทยากรงานเวทีระดมความคิดเห็น “ก้าวใหม่...กรุงเทพฯ”: สภากรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อคอร์สแพ็กเกจ 4 Modules :
ชั้นที่ 1 : ซื้อแพ็กเกจ 4 Modules จากราคาปกติ 2,460 บาท ลดเหลือ 1,990 บาท สมัครได้ที่ https://www.skilllane.com/course_bundles/visual-thinking-package
ชั้นที่ 2 : รับทันทีเอกสารประกอบการเรียนรู้ลิขสิทธิ์พิเศษจากสถาบันอาร์แอลจีที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ Visual Thinking คิดเป็น…เห็นภาพ
ชั้นที่ 3 : เมื่อเรียนจบทั้งหมด 4 คอร์ส รับทันทีวุฒิบัตรรับรองหลักสูตร VISUAL THINKINGคิดเป็น…เห็นภาพ จากสถาบันอาร์เเอลจี by รักลูกกรุ๊ป
[วิธีรับสิทธิพิเศษชั้น 2 และ 3 สามารถติดต่อได้ที่ E-Mail : Nattasak.po@rlg.co.th หรือโทร 0926392561 (ซัน)]

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้การสร้างวิธีคิด การเชื่อมโยงการวิเคราะห์ โดยการใช้ภาษาภาพ ได้แก่ การฟัง การอ่าน การดู และการวาด

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
Visual Grammar คิดเป็น...เห็นภาพ คือ คอร์สการเรียนรู้ ที่จะช่วยให้คุณสร้างวิธีคิด พลิกวิธีฟัง ฝึกเชื่อมโยงวิเคราะห์ นำไปสู่การการสื่อสารอย่างเข้าอก เข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจ ทรงพลังเพื่อบรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ #เรียนจริง #ฝึกจริง #ทำจริง ด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ 17 บทเรียน
- ร่วมเรียนรู้เทคนิคฟังจับประเด็น คิดวิเคราะห์ เเละสังเกตความเชื่อมโยง
- ร่วมสร้างวิธีคิดด้วยภาพ พื้นฐานสร้างการคิดอย่างเป็นระบบ
- ร่วมเรียนรู้เคล็ดลับการสื่อสารตรงประเด็น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- 4 หลักในการใช้ภาษาภาพ (Visual Rule)
- ฟัง อ่าน ดู และวาด เสริมทักษะภาษาภาพอย่างเข้มข้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
- ครู อาจารย์ บุคลากร ที่ต้องการสื่อสารให้ง่ายเเละเข้าใจเร็ว
- ทีมงานเเละผู้บริหาร ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตนเอง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
Visual Grammar คิดเป็น...เห็นภาพ เป็นคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น ที่จะปูพื้นฐานการใช้ Visual ร่วมกันที่จะชวนทุกท่านไปรู้จัก "คุณค่าของ Visual Thinking" เเล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ

เพื่อการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ แนะนำให้ลงทะเบียนทั้ง 4 คอร์ส ดังนี้
Module 1 : Basic Visual Thinking เรียนรู้คุณค่าภาษาภาพขั้นพื้นฐาน https://www.skilllane.com/courses/Basic-Visual-Thinking 
Module 2 : Visual Vocabulary เทคนิคพัฒนาคลังภาพ เพื่อการสื่อสารอย่างลึกซึ้ง https://www.skilllane.com/courses/Visual-Vocabulary 
Module 3 : Visual Grammar หลักการใช้ภาษาภาพ กับ 4 เครื่องมืออัจฉริยะ https://www.skilllane.com/courses/Visual-Grammar 
Module 4 : Visual Facilitator การใช้ภาพเเละคำ เชื่องโยงข้อมูล เพื่อการคิดวิเคราะห์ https://www.skilllane.com/courses/Visual-Facilitator

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • อ.ปรารถนา หาญเมธี ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ด้าน VISUAL THINKING
 • ผู้เขียนหนังสือ The Facilitator คู่มือคุณ "Fa" มืออาชีพ จาก รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป
 • ผู้อำนวยการโครงการโครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านพลังงานและการกำกับกิจการพลังงาน (Capacity Building): สำนักงาน กกพ.- ผู้อำนวยการโครงการชุมชนต้นแบบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ผู้อำนวยการโครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • วิทยากรกระบวนการโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานในการทำ CSR ในพื้นที่ต้นแบบทั่วประเทศ: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • วิทยากรงานสัมมนา OKMD BBL Symposium, Inspire Your Future: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
 • วิทยากรงานเวทีระดมความคิดเห็น “ก้าวใหม่...กรุงเทพฯ”: สภากรุงเทพมหานคร
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ชาคริต หาญคำภา
Default
by PATIT SUPHAPHONGS

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที