Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 31 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

มีบุคลิกภาพที่สร้างความประทับใจ สร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความแตกต่าง เป็นตัวช่วยสร้างความสำเร็จกับอาชีพนักขายของคุณให้เร็วขึ้น

รู้เทคนิคการแต่งตัวรูปแบบต่างๆ Mix & Match ไปพบลูกค้าสร้างความสำเร็จ

สอนโดย โค้ชติ๋ว ชโนทัย พึ่งสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยใช้ศาสตร์ภาพลักษณ์ และการโค้ช เพื่อดึงจุดเด่นออกมาสร้างศักยภาพ

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 31 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

มีบุคลิกภาพที่สร้างความประทับใจ สร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความแตกต่าง เป็นตัวช่วยสร้างความสำเร็จกับอาชีพนักขายของคุณให้เร็วขึ้น

รู้เทคนิคการแต่งตัวรูปแบบต่างๆ Mix & Match ไปพบลูกค้าสร้างความสำเร็จ

สอนโดย โค้ชติ๋ว ชโนทัย พึ่งสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยใช้ศาสตร์ภาพลักษณ์ และการโค้ช เพื่อดึงจุดเด่นออกมาสร้างศักยภาพ

ผู้สอน

 • Certified Image Consultant จากประเทศแคนาดา มาเลเซีย และไทย ผู้ก่อตั้งสถาบัน ​Turn Professional Image
 • และเป็น ACC Coach (Associate Certified Coach) จาก (International Coach Federation)
 • อดีตผู้บริหารระดับสูงสถาบันการเงินชั้นนำของเมืองไทย ดูแลศักยภาพสร้างภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่การตลาด และทำ Training ทั่วประเทศมา 35 ปี มีหลักสูตรสอนนักขายด้วยทักษะต่างๆ (Soft Skill) ให้ประสบความสำเร็จในการทำงานมากมาย
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย โดยใช้ศาสตร์ภาพลักษณ์และการโค้ช การเป็นพี่เลี้ยงดึงจุดเด่นออกมา สร้างศักยภาพเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ยั่งยืนเป็นตัวนักขายอย่างมั่นใจ
 • มีทักษะ Soft Skill การเป็นที่ปรึกษา, การสื่อสาร, การสร้างแรงจูงใจ และการขายแบบที่ปรึกษา
 • เป็นวิทยากรบรรยายให้หน่่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันการเงินชั้นนำมากมาย และบริษัทชั้นนำประเทศลาว
 • เป็นอาจารย์พิเศษที่ Stamford International University (X-MBA) ปริญญาโท
 • ที่ปรึกษาด้านเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์สู่การเป็นมืออาชีพ

การเป็นสุดยอดนักขายมืออาชีพได้ คุณจะต้องรู้จักสร้างบุคลิกภาพสื่อสารตัวเอง ที่ส่งเสริมความสำเร็จในมิติต่างๆให้รอบด้าน

การรู้จักปรับปรุง และพัฒนาบุคลิกภาพให้ดีขึ้นๆ เป็นตัวช่วยสร้างโอกาสความสำเร็จกับอาชีพนักขายของคุณให้เร็วขึ้น ซึ่งทำให้คุณปิดการขายได้รวดเร็ว ราบรื่น เพราะลูกค้ามั่นใจและเชื่อถือในตัวคุณ เป็นตัวช่วยให้เป้าหมายชีวิตคุณสำเร็จได้ง่ายขึ้น

ยิ่งถ้าคุณมี Mindset ที่ดีและถูกต้องตั้งแต่ต้น คุณก็จะสื่อสารความเป็นมืออาชีพที่มีคุณค่า ที่จะช่วยดึงดูดความสัมพันธ์ใหม่ๆให้คนรู้สึกดี และสนใจคุณมากขึ้น คุณจะรู้จักสร้างความมั่นใจเต็มร้อยจากภายในสู่ภายนอก สามารถติดต่อสื่อสารสร้างบุคลิกภาพที่ลูกค้าไว้วางใจ รู้วิธีสร้างความสำคัญของตัวเองให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ ได้เทคนิคแต่งตัว รู้จัก Mix & Match อย่างลงตัว กลมกล่อม โดดเด่น แตกต่าง อย่างน่าสนในใจสำหรับไปพบลูกค้า

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. มีบุคลิกภาพที่สร้างความประทับใจ ความน่าเชื่อถือ เป็นตัวเร่งความสำเร็จ นำไปสู่โอกาสดีต่างๆ สร้างยอดขายตามเป้าหมาย
2. เป็นการสื่อสารภาพลักษณ์ ( Brand Image ) นักขายมืออาชีพให้เป็นที่รู้จัก สร้างการจดจำจากลูกค้า
3. รู้จักสร้างบุคลิกภาพที่ลูกค้าไว้วางใจที่เกิดจาก Inner
4. รู้เทคนิคการแต่งตัวรูปแบบต่างๆ Mix & Match ไปพบลูกค้าสร้างความสำเร็จ
5. สร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งชัดเจน รอดพ้นจากสงครามราคา และการต่อรอง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- พนักงานขายที่ต้องการเพิ่มยอดขาย
- ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการสร้างความประทับใจ
- โค้ช วิทยากร ครูอาจารย์ ที่ต้องการดึงดูดลูกค้า
- ผู้เริ่มต้นงานขาย ที่ต้องการแนวทางการเติบโตแบบยั่งยืน
- ทุกคนที่สนใจพัฒนาตัวเองให้ผู้คนชื่นชอบ
- นักศึกษาที่เพิ่งจบ ที่ต้องการเป็นนักขาย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่ต้องมีพื้นฐานมากก่อน ก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 10 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • Certified Image Consultant จากประเทศแคนาดา มาเลเซีย และไทย ผู้ก่อตั้งสถาบัน ​Turn Professional Image
 • และเป็น ACC Coach (Associate Certified Coach) จาก (International Coach Federation)
 • อดีตผู้บริหารระดับสูงสถาบันการเงินชั้นนำของเมืองไทย ดูแลศักยภาพสร้างภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่การตลาด และทำ Training ทั่วประเทศมา 35 ปี มีหลักสูตรสอนนักขายด้วยทักษะต่างๆ (Soft Skill) ให้ประสบความสำเร็จในการทำงานมากมาย
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย โดยใช้ศาสตร์ภาพลักษณ์และการโค้ช การเป็นพี่เลี้ยงดึงจุดเด่นออกมา สร้างศักยภาพเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ยั่งยืนเป็นตัวนักขายอย่างมั่นใจ
 • มีทักษะ Soft Skill การเป็นที่ปรึกษา, การสื่อสาร, การสร้างแรงจูงใจ และการขายแบบที่ปรึกษา
 • เป็นวิทยากรบรรยายให้หน่่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันการเงินชั้นนำมากมาย และบริษัทชั้นนำประเทศลาว
 • เป็นอาจารย์พิเศษที่ Stamford International University (X-MBA) ปริญญาโท
 • ที่ปรึกษาด้านเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์สู่การเป็นมืออาชีพ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
?1538004076
by Pornnapa Sangpirun

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที