Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 21 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

วิธีสร้างแรงดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ สร้างเสน่ห์ได้ด้วยตัวเอง เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพ

เป็นการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สมบูรณ์ขึ้น เพื่อหน้าที่การงานและชีวิตที่ดีขึ้น

สอนโดย โค้ชติ๋ว ชโนทัย พึ่งสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยใช้ศาสตร์ภาพลักษณ์ และการโค้ช เพื่อดึงจุดเด่นออกมาสร้างศักยภาพ

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 21 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

วิธีสร้างแรงดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ สร้างเสน่ห์ได้ด้วยตัวเอง เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพ

เป็นการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สมบูรณ์ขึ้น เพื่อหน้าที่การงานและชีวิตที่ดีขึ้น

สอนโดย โค้ชติ๋ว ชโนทัย พึ่งสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยใช้ศาสตร์ภาพลักษณ์ และการโค้ช เพื่อดึงจุดเด่นออกมาสร้างศักยภาพ

ผู้สอน

 • Certified Image Consultant จากประเทศแคนาดา มาเลเซีย และไทย ผู้ก่อตั้งสถาบัน ​Turn Professional Image
 • และเป็น ACC Coach (Associate Certified Coach) จาก (International Coach Federation)
 • อดีตผู้บริหารระดับสูงสถาบันการเงินชั้นนำของเมืองไทย ดูแลศักยภาพสร้างภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่การตลาด และทำ Training ทั่วประเทศมา 35 ปี มีหลักสูตรสอนนักขายด้วยทักษะต่างๆ (Soft Skill) ให้ประสบความสำเร็จในการทำงานมากมาย
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย โดยใช้ศาสตร์ภาพลักษณ์และการโค้ช การเป็นพี่เลี้ยงดึงจุดเด่นออกมา สร้างศักยภาพเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ยั่งยืนเป็นตัวนักขายอย่างมั่นใจ
 • มีทักษะ Soft Skill การเป็นที่ปรึกษา, การสื่อสาร, การสร้างแรงจูงใจ และการขายแบบที่ปรึกษา
 • เป็นวิทยากรบรรยายให้หน่่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันการเงินชั้นนำมากมาย และบริษัทชั้นนำประเทศลาว
 • เป็นอาจารย์พิเศษที่ Stamford International University (X-MBA) ปริญญาโท
 • ที่ปรึกษาด้านเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์สู่การเป็นมืออาชีพ

เรียนรู้วิธีสร้างแรงดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ สร้างเสน่ห์ได้ด้วยตัวเอง เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพ

การมีบุคลิกภาพที่มีเสน่ห์ จะเป็นตัวเร่งแรงดึงดูดความสำเร็จให้เร็วขึ้น ถัาคุณรู้วิธีทำให้ตัวเองโดดเด่น แตกต่าง สร้างการจดจำกับผู้คนรอบข้างได้ ต่อไปจะเป็นเอกลักษณ์ตัวคุณที่ไม่เหมือนใคร โดยมีเสน่ห์เป็นแม่เหล็กดึงดูดความสนใจ

คุณสามารถชนะใจลูกค้า คนรอบข้างได้ จะไม่พลาดโอกาสดีๆ ที่สมควรได้รับ รู้จักดึงเสน่ห์มาสร้างบุคลิกภาพเพื่อสื่อสารตัวเองอย่างมืออาชีพ

คุณจะรักและศรัทธาตัวเองจากเสน่ห์ที่สร้างขึ้นด้วยคุณเอง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. มีแรงดึงดูดความสำเร็จ สร้างความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ โอกาสดีๆ ตามมา
2. มีทักษะ สร้างเสริม เพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน สร้างเสน่ห์ ได้ด้วยตัวเองเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพ
3. เป็นการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สมบูรณ์ขึ้น เพื่อหน้าที่การงานและชีวิตที่ดีขึ้น
4. คุณจะเปล่งประกาย มีความโดดเด่นจากผู้คนรอบข้าง ได้รับความชื่นชมยินดี สร้างโอกาส สร้างโชคให้ตัวเอง
5. สามารถชนะใจผู้คนด้วยความเป็นคนน่ารัก สร้างความประทับใจจากเสน่ห์ของตัวเอง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ทีมขาย และพนักงานทุกคนที่ทำงานในองค์กร
- ผู้ประกอบการธุรกิจ SME
- โค้ช, วิทยากร, ครู, อาจารย์
- ทุกคนที่สนใจพัฒนาตัวเองให้ผู้คนชื่นชอบ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • Certified Image Consultant จากประเทศแคนาดา มาเลเซีย และไทย ผู้ก่อตั้งสถาบัน ​Turn Professional Image
 • และเป็น ACC Coach (Associate Certified Coach) จาก (International Coach Federation)
 • อดีตผู้บริหารระดับสูงสถาบันการเงินชั้นนำของเมืองไทย ดูแลศักยภาพสร้างภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่การตลาด และทำ Training ทั่วประเทศมา 35 ปี มีหลักสูตรสอนนักขายด้วยทักษะต่างๆ (Soft Skill) ให้ประสบความสำเร็จในการทำงานมากมาย
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย โดยใช้ศาสตร์ภาพลักษณ์และการโค้ช การเป็นพี่เลี้ยงดึงจุดเด่นออกมา สร้างศักยภาพเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ยั่งยืนเป็นตัวนักขายอย่างมั่นใจ
 • มีทักษะ Soft Skill การเป็นที่ปรึกษา, การสื่อสาร, การสร้างแรงจูงใจ และการขายแบบที่ปรึกษา
 • เป็นวิทยากรบรรยายให้หน่่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันการเงินชั้นนำมากมาย และบริษัทชั้นนำประเทศลาว
 • เป็นอาจารย์พิเศษที่ Stamford International University (X-MBA) ปริญญาโท
 • ที่ปรึกษาด้านเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์สู่การเป็นมืออาชีพ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Open uri20200323 139306 1f3tzmv?1584916073
by Yaowapa Ponweang

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที