Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท 3,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 9 นาที

เหมาะกับบุคคลที่ทำอาชีพด้านการบริการ หรือผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร

เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ให้บริการมืออาชีพด้วยการสร้างหัวใจรักการบริการ

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลาการโดยใช้ทัศนคติเชิงบวก ประสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี

1,990 บาท 3,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 9 นาที

เหมาะกับบุคคลที่ทำอาชีพด้านการบริการ หรือผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร

เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ให้บริการมืออาชีพด้วยการสร้างหัวใจรักการบริการ

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลาการโดยใช้ทัศนคติเชิงบวก ประสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี

ผู้สอน

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปรด.) สาขา นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง Doctorant Assistant, วัสดุนาโน, EPFL ,Lausanne Switzerland
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต(วศม.) สาขาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • CEO บริษัท ไอทีอาร์ซี จำกัด
 • Head of Recycle Feedstock Development, Circular Economy Business, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • CEO Cocoon Tech Project Startup, Studio Zero to One, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • Licensing Business Manager, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • ผู้จัดการส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท นาราแมชชินเนอรี่ จำกัด โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม ITRC
 • ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม/วิทยากร ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • นักวิจัยรับเชิญสถาบันวิจัยแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น (AIST, Tsukuba)
 • ผู้ก่อตั้งเพจ Dr.Kid+ ที่มีผู้ติดตามากกว่า 14K
 • ITRC Training จุดประกายแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในทุกด้าน

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การบริการที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่การพูดจาไพเราะจากภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่การบริการที่ยอดเยี่ยม ผู้ให้บริการต้องมีจิตใจที่พร้อมให้บริการและมีพลังงานบวกออกมาจากข้างใน

คอร์สเรียนนี้จะพาผู้เรียนมาทำความเข้าใจการบริการของพนักงานยุคใหม่ ที่ไม่ใช่เพียงการบริการตามหน้าที่ แต่สร้างหัวใจรักการบริการ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ให้บริการมืออาชีพ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เทคนิคการให้บริการ การพูด การใช้น้ำเสียง
- เรียนรู้ภาษาและท่าทางการให้ฟีดแบคที่เหมาะสม
- การปรับเปลี่ยนวิธีการพูดกับผู้อื่น
- การให้คำแนะนำและฟีดแบคที่ไม่อึดอัดจนเกินไป

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นหัวหน้างาน เรียนรู้วิธีการสื่อสาร และความคิดในเชิงบวก
- ผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการพูดคุยกับบุคคลอื่น
- บุคคลทั่วไปที่ต้องการฝึกการพูดคุยกับคนในองค์กร
- ผู้ที่ต้องการสร้างบุคลิกภาพใหม่
- บุคลากรในองค์กรที่จำเป็นจะต้องทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานต่าง Gen

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
สามารถเรียนได้เลยโดยไม่ต้องมีพื้นฐาน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปรด.) สาขา นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง Doctorant Assistant, วัสดุนาโน, EPFL ,Lausanne Switzerland
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต(วศม.) สาขาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • CEO บริษัท ไอทีอาร์ซี จำกัด
 • Head of Recycle Feedstock Development, Circular Economy Business, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • CEO Cocoon Tech Project Startup, Studio Zero to One, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • Licensing Business Manager, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • ผู้จัดการส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท นาราแมชชินเนอรี่ จำกัด โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม ITRC
 • ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม/วิทยากร ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • นักวิจัยรับเชิญสถาบันวิจัยแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น (AIST, Tsukuba)
 • ผู้ก่อตั้งเพจ Dr.Kid+ ที่มีผู้ติดตามากกว่า 14K
 • ITRC Training จุดประกายแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในทุกด้าน
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที