Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท 3,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการให้ฟีดแบคเชิงบวก

เพิ่มแรงจูงใจ ประสิทธิภาพการทำงาน และพัฒนาศักยภาพบุลากรในองค์กรของคุณไปอีกระดับ

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลาการโดยใช้ทัศนคติเชิงบวก ประสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี

1,990 บาท 3,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการให้ฟีดแบคเชิงบวก

เพิ่มแรงจูงใจ ประสิทธิภาพการทำงาน และพัฒนาศักยภาพบุลากรในองค์กรของคุณไปอีกระดับ

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลาการโดยใช้ทัศนคติเชิงบวก ประสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี

ผู้สอน

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปรด.) สาขา นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง Doctorant Assistant, วัสดุนาโน, EPFL ,Lausanne Switzerland
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต(วศม.) สาขาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • CEO บริษัท ไอทีอาร์ซี จำกัด
 • Head of Recycle Feedstock Development, Circular Economy Business, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • CEO Cocoon Tech Project Startup, Studio Zero to One, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • Licensing Business Manager, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • ผู้จัดการส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท นาราแมชชินเนอรี่ จำกัด โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม ITRC
 • ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม/วิทยากร ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • นักวิจัยรับเชิญสถาบันวิจัยแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น (AIST, Tsukuba)
 • ผู้ก่อตั้งเพจ Dr.Kid+ ที่มีผู้ติดตามากกว่า 14K
 • ITRC Training จุดประกายแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในทุกด้าน

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เคยไหม รู้สึกอึดอัด ไม่รู้จะพูดอย่างไรเมื่อต้องให้ฟีดแบคเชิงบวก กังวลว่าการชมเชยจะทำให้คนฟังหลงตัวเอง กลัวว่าการให้ฟีดแบคจะสร้างความขัดแย้ง

คอร์สเรียน "การบริหารและการให้ฟีดแบคเชิงบวก" ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความสำคัญ เรียนรู้เทคนิค และฝึกฝนการให้ฟีดแบคเชิงบวกอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มแรงจูงใจ และประสิทธิภาพการทำงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริมการเติบโต และพัฒนาศักยภาพบุลากรในองค์กรของคุณไปอีกระดับ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เรียนรู้เทคนิค เข้าใจความสำคัญ และประโยชน์ของการให้ฟีดแบคเชิงบวกอย่างมีประสิทธิภาพ
- ฝึกฝนการให้ฟีดแบคเชิงบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ
- พัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการให้ฟีดแบคเชิงบวก
- ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้นำ
- ครู อาจารย์ และผู้ฝึกสอน
- พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถเริ่มเรียนได้เลย

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปรด.) สาขา นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง Doctorant Assistant, วัสดุนาโน, EPFL ,Lausanne Switzerland
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต(วศม.) สาขาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • CEO บริษัท ไอทีอาร์ซี จำกัด
 • Head of Recycle Feedstock Development, Circular Economy Business, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • CEO Cocoon Tech Project Startup, Studio Zero to One, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • Licensing Business Manager, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • ผู้จัดการส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท นาราแมชชินเนอรี่ จำกัด โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม ITRC
 • ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม/วิทยากร ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • นักวิจัยรับเชิญสถาบันวิจัยแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น (AIST, Tsukuba)
 • ผู้ก่อตั้งเพจ Dr.Kid+ ที่มีผู้ติดตามากกว่า 14K
 • ITRC Training จุดประกายแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในทุกด้าน
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที