Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,590 บาท 2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 32 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 5 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เทคนิคในการสร้างโมเดล 3D จากภาพถ่ายด้วยเทคนิคโฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetry) โดยการประมวลผลจากภาพถ่ายโดยรอบในมุมต่าง ๆ ของวัตถุเพื่อสร้างเป็นโมเดล 3D ได้อย่างง่ายดาย

แม้วาดภาพไม่เป็น ปั้นโมเดลไม่ได้ ก็สร้างผลงาน NFT ในรูปแบบ 3D ได้ไม่เหมือนใคร

นำโมเดล 3D ที่ได้ไปต่อยอดบน Metaverse VR AR ได้ หรือจะนำไฟล์ไปพิมพ์กับ 3D Printer ได้

อธิบายตั้งแต่เทคนิคการถ่ายภาพและการลงมือปฏิบัติสร้างโมเดลจนสำเร็จ

1,590 บาท 2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 32 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 5 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เทคนิคในการสร้างโมเดล 3D จากภาพถ่ายด้วยเทคนิคโฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetry) โดยการประมวลผลจากภาพถ่ายโดยรอบในมุมต่าง ๆ ของวัตถุเพื่อสร้างเป็นโมเดล 3D ได้อย่างง่ายดาย

แม้วาดภาพไม่เป็น ปั้นโมเดลไม่ได้ ก็สร้างผลงาน NFT ในรูปแบบ 3D ได้ไม่เหมือนใคร

นำโมเดล 3D ที่ได้ไปต่อยอดบน Metaverse VR AR ได้ หรือจะนำไฟล์ไปพิมพ์กับ 3D Printer ได้

อธิบายตั้งแต่เทคนิคการถ่ายภาพและการลงมือปฏิบัติสร้างโมเดลจนสำเร็จ

ผู้สอน

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • หัวหน้าโครงการการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เสมือนจริงพิพิธภัณฑ์ไทย vrsiam.org
  • เจ้าของผลงานสร้างโมเดล 3D จากภาพถ่าย https://sketchfab.com/saenpich/models

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้เทคนิคในการสร้างโมเดล 3 มิติ จากภาพถ่ายด้วยเทคนิคโฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetry) เริ่มตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถสร้างโมเดล 3D ได้ด้วยตัวเอง

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เทคนิคในการสร้างโมเดล 3 มิติ จากภาพถ่ายด้วยเทคนิคโฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetry) คือการสร้างโมเดล 3 มิติ จากภาพถ่ายวัตถุจริง โดยการประมวลผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากภาพถ่าย 2 มิติในมุมต่าง ๆ โดยรอบของวัตถุ สามารถสร้างเป็นพอยต์คลาวด์ (Point Cloud) ซึ่งเป็นกลุ่มของจุดสามมิติ เก็บค่าของตำแหน่งของวัตถุในพิกัดแกน X, Y, Z เพื่อใช้ในการประมวลผลสร้างโมเดล 3 มิติ
โดยสร้างพื้นผิวของวัตถุ (Mesh Model) และการใส่รายละเอียดของพื้นผิว (Texture Mapping) ทำให้วัตถุที่สร้างขึ้นเป็นโมเดลที่มีความใกล้เคียงกับวัตถุต้นแบบโดยตาเปล่าจะไม่สามารถแยกความแตกต่างของวัตถุจริงและแบบจำลองออกได้เลย ยกเว้นใช้เครื่องมือเปรียบเทียบรายละเอียดในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจะพบว่าความละเอียดในระบบจุดพอยต์คลาวด์ (Point Cloud) โดยใช้เทคนิคโฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetry) มีความละเอียดน้อยกว่าการสแกนวัตถุด้วยเครื่องสแกน 3 มิติ แต่ราคาเครื่องมือและอุปกรณ์มีราคาที่ต่ำกว่าการสแกนด้วยเครื่องสแกน 3 มิติ และข้อมูลหรือโมเดลที่สร้างขึ้นนั้นก็เพียงพอต่อการแสดงผล การนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้าน 3 มิติ ต่าง ๆ การพิมพ์เป็นวัตถุจริงจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ การศึกษาและจัดเก็บรักษาเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี โดยในประเทศไทยการดำเนินการด้วยเทคนิคดังกล่าวยังคงดำเนินการในวงจำกัดเฉพาะการวิจัย การศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม การสร้างผังเมือง เป็นต้น

เนื้อหาภายในหลักสูตร
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetry)
- รูปแบบการสร้างโมเดล 3 มิติ
- ข้อดีของการใช้เทคนิคโฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetry)
- ข้อจำกัดของการสร้างโมเดลจากเทคนิคโฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetry)
- อุปกรณ์ในการถ่ายภาพโฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetry)
- หลักการถ่ายภาพโฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetry)
- 2 วิธีการถ่ายภาพโฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetry)
- โปรแกรมสำหรับงานโฟโตแกรมเมทรี (Photogrammetry)
2. พื้นฐานโปรแกรม Reality Capture
- แนะนำโปรแกรม Reality Capture
- การสมัคร Account Epic Game เพื่อสร้าง Licenses ในการทำงาน
- การ Clear cache
- การคำนวณราคาโมเดล
- การเติมเงินเพื่อซื้อเครดิตในการสร้างโมเดลของโปรแกรม Reality Capture
- การสร้างและใช้ PIN เพื่อจ่ายค่า Export โมเดล
- การ Generate Markers (นำ Marker ออกไปใช้งาน)
- การ Detect Markers
- การนำเข้าไฟล์รูปภาพ
- การนำเข้าไฟล์วิดีโอ
- การกำหนดค่าของ Align Images เพื่อสร้าง Point Cloud
- การกำหนดขอบเขตและหมุนโมเดล
- การตั้งค่าและสร้าง Mesh Model
- เครื่องมือในส่วนของ Mesh Model
- การตั้งค่าและใส่ Texture
- การ Export โมเดล
3. Workshop
- Control Point และ Merge Components
- การปรับขนาดวัตถุ Scaling methods
- การเผยแพร่ผลงานโมเดล 3 มิติ บนเว็บไซต์ Sketchfab
- การลงขายโมเดล 3 มิติ แบบ NFT บน Opensea
- การถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็กด้วยเลนส์มาโคร
- การสร้างโมเดลขนาดเล็ก

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เทคนิคการถ่ายภาพวัตถุเพื่อสร้างโมเดล 3D
- สร้างโมเดล 3D ได้อย่างง่ายดาย
- สร้างผลงาน NFT ในรูปแบบ 3D 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักศึกษา ที่ต้องการศึกษาการสร้างโมเดลจากภาพถ่าย
- สถาปนิก ที่ต้องการสร้างห้องภายใน และภายนอกอาคาร
- นักเทคนิคการแพทย์ ที่ต้องการสร้าง 3D ในอุปกรณ์การแพทย์
- บุคคลทั่วไป ที่ต้องการสร้างผลงาน 3D จากภาพถ่าย
- ศิลปินหรือนักลงทุน ที่สนใจการสร้างผลงาน NFT ในรูปแบบภาพแบบ 3D

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานก็สามารถเริ่มต้นเรียนรู้ไปด้วยกันได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • หัวหน้าโครงการการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เสมือนจริงพิพิธภัณฑ์ไทย vrsiam.org
  • เจ้าของผลงานสร้างโมเดล 3D จากภาพถ่าย https://sketchfab.com/saenpich/models
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที