Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท 3,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 5 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

คุณจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจหัวข้อสำคัญ และองค์ประกอบของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการบังคับใช้

ให้ความรู้โดย BOSTON NETWORK สถาบันฝึกอบรมด้านการบริหาร การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการ และมาตรฐานการบริหารงานชั้นนำในระดับสากล

1,500 บาท 3,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 5 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

คุณจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจหัวข้อสำคัญ และองค์ประกอบของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการบังคับใช้

ให้ความรู้โดย BOSTON NETWORK สถาบันฝึกอบรมด้านการบริหาร การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการ และมาตรฐานการบริหารงานชั้นนำในระดับสากล

ผู้สอน

 • วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน (Business Continuity Management : BCM ISO 22301)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ITSM ITIL ISO20000
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทางด้านความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO27001
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ PMP และการกำกับดูแลสารสนเทศระดับองค์กร COBIT
Boston Network

4.3 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

23 คอร์ส

 • สถาบันฝึกอบรมด้านการบริหาร การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการ และมาตรฐานการบริหารงานชั้นนำในระดับสากล
 • ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้บริหารและบุคลากรจากองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

เรียนรู้และทำความเข้าใจหัวข้อสำคัญ และองค์ประกอบของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการเตรียมพร้อมเพื่อรับกับกฏหมายที่จะบังคับใช้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) เป็นกฎหมายที่บังคับใช้ในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเดิมทีจะมีผลบังคับใช้ 27 พฤษภาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของ COVID - 19 จึงได้รับการขยายเวลาให้ยังไม่บังคับใช้ในบางมาตราจนถึง 31 พฤษภาคม 2564 โดยกฎหมายฉบับนี้จะส่งผลถึงรูปแบบการเก็บข้อมูลขององค์กรธุรกิจที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง องค์กรทุกแห่งจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้กฎหมายฉบับนี้อย่างจริงจัง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพราะมีบทลงโทษทั้งจำทั้งปรับ สูงสุดถึงห้าล้านบาท

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ภายในคอร์ส
- Definition & สาเหตุของกฎหมาย
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- โครงสร้างของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- หมวด ๒ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- หมวด ๓ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- หมวด ๖ ความรับผิดทางแพ่ง และ หมวด ๗ บทกำหนดโทษ ส่วนที่ ๑ โทษอาญา
- Reference

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
เข้าใจหัวข้อสำคัญ และองค์ประกอบของพ.ร.บ.และ การเตรียมพร้อมเพื่อรับกับกฏหมายที่จะบังคับใช้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้บริหาร และ บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการกำกับหรือบริหารข้อมูลสารสนเทศขององค์กร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน (Business Continuity Management : BCM ISO 22301)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ITSM ITIL ISO20000
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทางด้านความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO27001
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ PMP และการกำกับดูแลสารสนเทศระดับองค์กร COBIT
Boston Network

4.3 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

23 คอร์ส

 • สถาบันฝึกอบรมด้านการบริหาร การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการ และมาตรฐานการบริหารงานชั้นนำในระดับสากล
 • ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้บริหารและบุคลากรจากองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที